drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® THIX

WŁÓKNO POLIETYLENOWE DO SYSTEMÓW EPOKSYDOWYCH I POLIURETANOWYCH

MAXEPOX® THIX
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX THIX to włókno polietylenowe o małej gęstości, które dodaje się do żywic epoksydowych i poliuretanowych dla zwiększenia ich lepkości i ograniczenia ześlizgiwania się na powierzchniach pochyłych i pionowych oraz w miejscach newralgicznych.

ZASTOSOWANIE


Powłoki we wklęsłych narożnikach i ściankach, na łączeniach rur przelotowych itp.
Powłoki na powierzchniach pochyłych i rampach, w garażach, magazynach itp.

ZALETY


Materiał umożliwia modyfikację lepkości żywicy i osiągnąć ją w takim wymiarze, w jakim potrzebna jest na konkretnym miejscu robót.
Produkt dodaje się wprost do mieszanki.
Łatwo się nim posługiwać i uzyskać zamierzoną lepkość.

SPOSÓB UŻYCIA


Mieszanie. MAXEPOX THIX dostarcza się w postaci gotowej do użycia. Najpierw oddzielnie trzeba rozmieszać komponenty epoksydowe lub poliuretanowe, potem utwardzacz (komponent B) wlać do żywicy (komponentu A) i dopiero do tak powstałej mieszanki A+B dodać MAXEPOX THIX.
Mieszać przez 2-3 minuty mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę przeznaczoną do płynów, aż powstanie materiał jednorodny pod względem koloru i wyglądu. Dla rozmieszania całej zawartości komponentów ścianki i dno pojemnika w czasie mieszania kilkakrotnie zdrapać. Mieszania bez potrzeby nie przedłużać ani nie stosować mieszadła szyboobrotowego, bo mogłoby to podgrzać mieszankę i wprowadzić do niej pęcherzyki powietrza.
Do przygotowania zapraw epoksydowych czy poliuretanowych najpierw żywicę sczepną A+B zmieszać z MAXEPOX THIX, a dopiero potem dodać kruszywo DRIZORO SILICA. Całość mieszać do momentu uzyskania materiału jednorodnego pod względem koloru i wyglądu.
Aplikacja. Mieszankę aplikować takimi narzędziami, jakich zwykle używa się do systemów epoksydowych i poliuretanowych, tj. szczotką, szpachelką, kielnią, pacą ząbkowaną lub gumową itd.
Warunki aplikacji i dojrzewania. Takie same jak w przypadku stosowania systemów epoksydowych i poliuretanowych (zob. stosowne Biuletyny techniczne).
Czyszczenie. Takie same jak w przypadku stosowania systemów epoksydowych i poliuretanowych (zob. stosowne Biuletyny techniczne).

ZUŻYCIE


Generalnie porcja MAXEPOX THIX to 1-3% całkowitej wagi mieszanki żywicy sczepnej A+B. Po przeprowadzeniu wcześniejszej próby dopuszczalna jest porcja mniejsza lub większa. Za każdym razem na miejscu robót należy sporządzić mieszanki próbne, które pozwolą ustalić optymalne zużycie w zależności od rodzaju aplikacji, warunków dojrzewania, porowatości podłoża, narzędzi aplikacyjnych itd.

UWAGI


Produktu nie dodawać oddzielnie do samego komponentu A, komponentu B lub do piasku.
Przed użyciem produkt winien być zupełnie suchy.
W razie zastosowań nie wymienionych w obecnym Biuletynie technicznym lub po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXEPOX THIX dostarcza się w wiaderkach 1,5 kg.

PRZECHOWYWANIE


MAXEPOX THIX ma nieograniczony okres trwałości, pod warunkiem że przechowywany jest w opakowaniach fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych. Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i zadaszonym w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed mrozem.

BHP


MAXEPOX THIX nie jest materiałem ani toksycznym, ani korozyjnym. Na życzenie udostępniamy jego Kartę bezpieczeństwa. Za utylizację resztek produktu i jego opakowań jest odpowiedzialny końcowy użytkownik i należy ją przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom