drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® 2C-W

DWUSKŁADNIKOWA, WODNA POWŁOKA POLIURETANOWA DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

MAXURETHANE® 2C-W
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE 2C-W to dwuskładnikowa, elastyczna powłoka alifatyczna na bazie wody, o właściwościach ochronnych i świetnej wytrzymałości na ścieranie, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Cechuje się bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwałością i stabilnością kolorystyczną.

ZASTOSOWANIE


Wykończenie dekoracyjne i ochronne, zabezpieczające przed ścieraniem posadzki i podłogi betonowe na parkingach, rampach za- i rozładunkowych, pomieszczeniach przemysłowych itp.
Powłoka wykończeniowa aplikowana na MAXELASTIC PUR-W, na których odbywa się ruch kołowy, zabezpieczająca je przed ścieraniem i odporna na promieniowanie UV.
Wykończenie i zabezpieczenie powłok akrylowych typu MAXELASTIC czy MAXELASTIC STONE o większej wytrzymałości na ścieranie, odporności na warunki atmosferyczne i na wodę.
Przezroczysta powłoka ochronna, zabezpieczająca przed poplamieniem takie materiały jak MAXPATCH, CONCRESEAL PLASTERING i inne zaprawy cementowe, beton, drewno, płytki ceramiczne itp.

ZALETY


Odporność na promieniowanie UV, duża trwałość i stabilność kolorystyczna.
Bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie: nadaje się pod ruch kołowy i na posadzki przemysłowe.
Duża trwałość: znosi duży zakres temperatur i skrajne warunki atmosferyczne.
Doskonała przyczepność do betonu i zapraw cementowych: nie potrzebuje żadnej warstwy podkładowej.
Produkt bezrozpuszczalnikowy, oparty na wodzie, niepalny.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, mocna, bez mleczka cementowego ani wykwitów, możliwie jak najbardziej jednolita, najlepiej lekko porowata (o teksturze otwartej), czysta, pozbawiona farb, powłok, luźnych cząsteczek, olejów, tłuszczów, kurzu, gipsu, tynku, narośli organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogą osłabić przyczepność materiału.
Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci i poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu. Wilgotność powierzchniowa nie może przekraczać 10%.
W ramach przygotowania i czyszczenia podłoża betonowego mechanicznie otworzyć teksturę powierzchni za pomocą szlifowania, piaskowania, wykucia lub jakąkolwiek inną metodą ścierną (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych ani środków chemicznych). Przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnię odkurzyć z kurzu i luźnych cząsteczek.
Wszelkie drobne ubytki, dziury i zsiatkowania otworzyć i wypełnić zaprawą cementową MAXEPOX CEM lub epoksydową MAXEPOX JOINT. Nieaktywne pęknięcia statyczne otworzyć, wykuć na głębokość co najmniej 20 mm i naprawić MAXREST. Pręty zbrojeniowe oczyścić i spasywować MAXREST PASSIV, a inne niestrukturalne i powierzchniowe elementy stalowe odsłonić na głębokość co najmniej 20 mm i pokryć MAXREST.
Złącza dylatacyjne i pęknięcia aktywne otworzyć i uszczelnić jednym z materiałów grupy MAXFLEX.
Powierzchnie metalowe oczyścić z wszelkich śladów korozji, odkurzyć, osuszyć i odtłuścić.
Mieszanie. MAXURETHANE 2C-W dostarcza się w dwuskładnikowych zestawach odważonych fabrycznie. Najpierw każdy ze składników oddzielnie rozmieszać, następnie utwardzacz (komponent B) wlać w całości do żywicy (komponent A). Całość przez 2-3 minuty mieszać ręcznie lub (lepiej) mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.) wyposażonym w końcówkę przeznaczoną do cieczy, aż powstanie produkt jednolity pod względem koloru i wyglądu.
Aplikacja. Materiał nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Na powierzchniach porowatych w charakterze podkładu najpierw położyć cienką warstwę MAXURETHANE 2C-W przy zużyciu 0,10-0,15 kg/m².

Powłoka o wykończeniu gładkim. Gdy podkład jest suchy, nałożyć dwie warstwy MAXURETHANE 2C-W przy zużyciu 0,20-0,25 kg/m² na jedną warstwę, z zachowaniem między nimi przerwy czasowej 6-12 h zależnie od panującej temperatury. Jeśli przewidziane jest aplikowanie kolejnych warstw, zachować między nimi taki sam przedział czasowy, ale nie dłuższy niż 24 h. Po upływie 24 h lub gdy w międzyczasie powłoka miała kontakt z wodą lub z innymi płynami, przed nałożeniem następnej warstwy powierzchnię lekko zmatowić papierem ściernym. Na powierzchniach pionowych kłaść 3-4 warstwy z zachowaniem takiego samego zużycia całkowitego.
Powłoka o wykończeniu antypoślizgowym. Gdy podkład jest suchy, nałożyć jedną warstwę MAXURETHANE 2C-W przy zużyciu 0,20-0,25 kg/m². Tę świeżo aplikowaną powłokę posypać czystym i suchym piaskiem silikatowym DRIZORO SILICA 0308 (uziarnienie 0,3-0,8 mm) z zachowaniem zużycia 1,0-1,5 kg/m². Aby uzyskać wykończenie estetyczne w innym kolorze, zamiast piasku DRIZORO SILICA można użyć barwionego kruszywa typu MAXEPOX COLOUR. Gdy powłoka wyschnie, powierzchnię zamieść i odkurzyć, usuwając w ten sposób piasek niezwiązany i zbyteczny. Nanieść drugą warstwę MAXURETHANE 2C-W przy zużyciu 0,3-0,35 kg/m². W tej aplikacji zużycie całkowite wynosi 0,6-0,8 kg/m².

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez 24 h po aplikacji można się spodziewać deszczu, kondensacji pary wodnej, opadu rosy lub jakiegokolwiek innego kontaktu z wodą. Nie stosować, gdy temperatura podłoża lub otoczenia jest poniżej 10ºC oraz gdy taka może być w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych.
Temperatura powietrza i podłoża winna być co najmniej o 3ºC wyższa od punktu rosy. Nie stosować, jeśli wilgotność względna przekracza 90%. W pobliżu morza przed rozpoczęciem aplikacji przeprowadzić pomiar wilgotności względnej i sprawdzić punkt rosy. W temperaturze powyżej 30ºC aplikację chronić przed otwartym słońcem.
W niskiej temperaturze, przy wysokiej wilgotności względnej lub gdy obie okoliczności występują razem pożądane warunki aplikacji można uzyskać za pomocą nadmuchu ciepłego i suchego powietrza. Nadmuch powinien jednak pochodzić z urządzenia elektrycznego, a nie gazowego czy olejowego, bo te wytwarzając ciepłe powietrze, jednocześnie produkują duże ilości wilgoci, która utrudnia schnięcie produktu.
Dojrzewanie. Przed oddaniem MAXURETHANE 2C-W do użytku pieszego aplikacja powinna dojrzewać przez co najmniej 1 dzień, a całkowity czas dojrzewania wynosi 3 dni w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%. Schnięcie i dojrzewanie materiału w niższych temperaturach i przy większej wilgotności względnej trwa relatywnie dłużej.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Jeśli MAXURETHANE 2C-W stosowany jest jako materiał gruntujący, szacunkowe zużycie wynosi 0,1-0,15 kg/m², natomiast na każdą powłokę wychodzi 0,20-0,25 kg/m². Podane liczby mają wartość jedynie szacunkową i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna na miejscu robót pozwala dokładnie obliczyć zużycie w konkretnych warunkach aplikacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie stosować na podłożach narażonych na podnoszenie się wilgoci oraz negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
Po deszczu, opadzie rosy, kondensacji pary wodnej czy w innych niekorzystnych warunkach pogodowych oraz po czyszczeniu powierzchni z rozpoczęciem aplikacji wstrzymać się na tyle długo, by podłoże zdążyło wyschnąć.
Na świeżym betonie i zaprawie produkt stosować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wylania.
Nie dodawać rozpuszczalników, rozcieńczalników ani jakichkolwiek innych nie wymienionych składników.
DRIZORO SILICA oraz MAXEPOX COLOUR dodawane do materiału w aplikacji antypoślizgowej winny być zupełnie suche.
Zachować zalecane zużycie materiału na jedną warstwę.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

OPAKOWANIE


MAXURETHANE 2C-W dostarcza się w fabrycznie odważonych, gotowych zestawach dwuskładnikowych o wadze 22,35 kg (komponent A 22 kg + komponent B 0,35 kg) i 5 kg (komponent A 4,925 kg + komponent B 0,075 kg) w kolorach: jasnoszarym, czerwonym, zielonym, białym, ciemnoniebieskim i jasnoniebieskim (na życzenie także w innych). Można też zamówić wersję przezroczystą o wykończeniu błyszczącym lub matowym.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i zacienionym w temperaturze 5-30ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i otwartym słońcem.

BHP


MAXURETHANE 2C-W nie jest materiałem toksycznym, mimo to należy unikać jego bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Podczas mieszania i stosowania produktu nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je dużą ilością wody, ale ich nie przecierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Zapoznać się z Kartą bezpieczeństwa MAXURETHANE 2C-W.
Utylizacja produktu i pustych opakować należy do użytkownika końcowego i winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom