drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® TRANS

PRZEŹROCZYSTA POLIURETANOWO-ELASTOMEROWA MEMBRANA DO HYDROIZOLACJI DACHÓW I INNYCH POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

MAXELASTIC® TRANS
MAXELASTIC® TRANS - PRZEŹROCZYSTA POLIURETANOWO-ELASTOMEROWA MEMBRANA DO HYDROIZOLACJI DACHÓW I INNYCH POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC TRANS to jednoskładnikowy produkt, gotowy do użycia, oparty między innymi na specjalnych alifatycznych żywicach poliuretanowych, które pod wpływem wilgoci tworzą przeźroczystą, wysokoelastyczną powłokę służącą do długotrwałej ochrony i hydroizolacji betonu, zapraw opartych na cemencie, cegieł, płytek, kamienia, szkła itp.

ZASTOSOWANIE


• Przeźroczyste i elastyczne uszczelnienie dla dachów, tarasów i balkonów, obciążonych ruchem pieszych.
• Uszczelnienie i ochrona przekryć przeźroczystych i dachów wykonanych ze szkła, plastiku lub poliwęglanu.
• Powłokowe zabezpieczenie, przed oddziaływaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, na cegły, płytki ceramiczne, kamień itp.

ZALETY


• Bardzo duża elastyczność zarówno w wysokich, jak i w niskich temperaturach, pozwalająca absorbować termiczne przemieszczenia, drgania podłoża przy ekstremalnych warunkach pogodowych.
• Doskonała zdolność przenoszenia rys, dzięki czemu zachowuje się na podłożu jak membrana zabezpieczająca ewentualnie powstałe spękanie.
• Tworzy jednolitą powłokę hydroizolacyjną, która nie wymaga złączy i na trwale uszczelnia wszelkie pęknięcia.
• Dobra odporność na ścieranie. Produkt dostosowany do obciążenia ruchem pieszych.
• Odporność na promieniowanie UV.
• Doskonała przyczepność do materiałów powszechnie stosowanych jako podłoże; nie wymaga gruntowania.
• Dobra odporność chemiczna na sole do odmrażania, wodę morską, ścieki, roztwory kwasowe i zasadowe.
• Wytrzymuje szeroki zakres temperatur: od -40ºC do 100ºC.
• Stanowi długotrwałą ochronę nie wymagającą konserwacji.
• Długotrwała ochrona w porównaniu z farbami czy innymi powłokami, nie wymaga konserwacji.
• Produkt gotowy do użycia, łatwy do zastosowania, aplikacja metodą ręczną lub natryskiem.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Nawierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być czysta, sucha, zdrowa, wolna od kurzu, pozostałości farby lub gipsu, wykwitów, tłuszczy, olejów, jak również wolna od środków anty-pleśniowych oraz anty-adhezyjnych, wolna od wszelkiego rodzaju powłok, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przyczepność. Usunąć skorodowany beton, dotyczy to także betonu który znajduje się wokół skorodowanego pręta zbrojenia. Zbrojenie oczyścić z rdzy i złuszczenia, a następnie pokryć pasywatorem, antykorozyjnym materiałem MAXREST PASSIVE. Przed zastosowaniem MAXELASTIC TRANS wszelkie uszkodzenia powierzchni (ubytki, wgłębienia, raki) wypełnić odpowiednią zaprawą naprawczą DRIZORO. Otwarte i wyczyszczone złącza dylatacyjne i szczeliny narażone na przemieszczenia wypełnić odpowiednim kitem typu MAXFLEX.

APLIKACJA


MAXELASTIC TRANS jest produktem gotowym do użytku. Przed zastosowaniem zawartość opakowania wymieszać suchym i czystym narzędziem. Materiał nanosić można pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Wykonać dwie powłoki, zużycie dla pow. porowatych na warstwę 0,5-0,6 kg/m², w przypadku podłoża nie chłonnego (płytki ceramiczne, szkło, plastik) zużycie wynosi około 0,2 kg/m2 i prowadzić je prostopadle do siebie. Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 10-12 h, zależnie od warunków atmosferycznych i wentylacji. Przy podłożach porowatych pierwszą warstwę można zmieszać z 10-20% materiału MAXSOLVENT w celu lepszej penetracji. Powierzchnie bardzo gładkie, poliwęglan, marmur, gres polerowany lub szkliwiony, zaleca się zagruntować materiałem Maxprimer Pur, w ilości około 0,1-0,15 kg/m2. Na powierzchniach pionowych materiał należy nanosić w trzech warstwach, z zachowaniem takiego samego zużycia łącznego.
Celem uzyskania powłoki antypoślizgowej, przed wyschnięciem pierwszej warstwy powłoki, należy ją posypać piaskiem kwarcowym 1,0-1,5kg/m2 (frakcja: 0,2-0,8mm). Po wyschnięciu powłoki z posypką należy usunąć niezwiązany piasek przez zmiecenie lub odkurzenie. Następnie aplikuje się drugą warstwę powłoki MAXELASTIC TRANS.
Jeżeli wymagane jest matowe wykończenie powierzchni, należy na wyschniętą powłokę MAXELASTIC TRANS (po 12-24h) zaaplikować produkt MAXELASTIC TRANS-M w ilości 0,25kg/.
m2.

Warunki aplikacji: Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC oraz wtedy, gdy oczekiwane są takie spadki temperatury w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 90%. Nie stosować, gdy spodziewane są opady w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji.
Nie aplikować powłoki na powierzchnie zmrożone, oszronione.

Dojrzewanie: Przed oddaniem do użytku winny upłynąć minimum 72 h przy 50% wilgotności względnej, temp. 200C. Niższe temperatury oraz wyższa wilgotność względna wydłużają czas krzepnięcia.

Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia czyścić przy pomocy MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Po zaschnięciu można je wyczyścić tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Waha się w przedziale ok. 0,5-0,6 kg/m2 dla jednej warstwy, przy jej grubości ok. 0,5mm. Całkowite zużycie wynosi ok. 1-1,2 kg/m2 w dwóch warstwach.
Podane zużycia mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Przeprowadzenie testu na danej powierzchni pozwoli na oszacowanie właściwego zużycia produktu.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- Wilgotność podłoża nie może przekraczać 5%.
- świeżo położony beton sezonować 28 dni .
- Podczas aplikacji nie przekraczać zalecanej grubości warstwy powłoki.
- Nie stosować innych rozcieńczalników niż podane w instrukcji.
- Produkt nie przenosi parcia ujemnego cieczy.
- W przypadku zastosowań innych niż wymienione w instrukcji, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

OPAKOWANIA


MAXELASTIC TRANS dostarcza się w puszkach 1 kg i 5 kg.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w suchym i zakrytym miejscu, chronionym przed mrozem i bezpośrednim oddziaływaniem słońca, w przedziale temperatur 5-35°C. Przechowywanie w wyższych temperaturach może spowodować zwiększenie lepkości produktu.

BHP


MAXELASTIC TRANS to materiał łatwopalny, dlatego wszelkie środki ostrożności dotyczące tego rodzaju materiałów należy zachowywać przy obchodzeniu się z nim, przechowywaniu i transporcie. Na miejscu robót nie palić papierosów. Zapewnić odpowiednią wentylację. Opakowania trzymać z dala od wszelkich źródeł ognia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji nosić ochronne okulary i rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie spłukać wodą unikając wcierania. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza. Na żądanie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Utylizacją opakowania zajmuje się końcowy użytkownik produktu zgodnie z właściwymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom