drizoro strona główna
powrót
CONCRESEAL® 1

CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA MIKROCEMENTOWA DO POZIOMOWANIA I GŁADKIEGO WYKOŃCZENIA DEKORACYJNEGO

CONCRESEAL® 1
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
CONCRESEAL 1 to dwuskładnikowa zaprawa oparta na mikrocemencie i syntetycznej żywicy akrylowej, przeznaczona szczególnie do utworzenia gładkiej powłoki wykończeniowej i dekoracyjnej o nieznacznej grubości lub na ostro, charakteryzująca się świetną wytrzymałością na ścieranie i odpornością na warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE


Zaprawa wygładzająca i uszczelniająca pory o wykończeniu dekoracyjnym w aplikacjach zewnętrznych i wewnętrznych.
Gładkie wykończenie dekoracyjne powłok hydroizolacyjnych typu MAXSEAL czy MAXSEAL FLEX w basenach, stawach, sztucznych jeziorkach itp.

ZALETY


Tworzy nieprzerwaną gładką powłokę poziomującą bez połączeń ani szwów na ścianach i posadzkach.
Bardzo niska absorpcyjność wodna: nadaje się do miejsc wilgotnych typu kuchnie czy łazienki.
Umożliwia dyfuzję i przepuszczalność pary wodnej.
Dobra przyczepność do wielu różnych podłoży: z betonu, zapraw, płytek ceramicznych itp.
Nie wymaga gruntowania.
Bardzo dobra odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne.
Nadaje się do stosowania w warunkach zanurzenia w wodzie.
Materiał łatwy i czysty do aplikacji.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, mocna, bez mleczka cementowego ani wykwitów, czysta, pozbawiona farb, powłok, luźnych cząsteczek, olejów, tłuszczów, kurzu, gipsu, tynku, narośli organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogą osłabić przyczepność materiału.
Wszelkie drobne ubytki, dziury, zsiatkowania i pęknięcia nieaktywne otworzyć na głębokość co najmniej 20 mm i naprawić MAXREST. Pręty zbrojeniowe oczyścić i spasywować MAXREST PASSIV, następnie pokryć MAXREST. Niestrukturalne elementy metalowe odsłonić na głębokość co najmniej 20 mm i pokryć MAXREST.
Podłoże obficie zwilżyć wodą, nie zostawiając jednak kałuż. Aplikację rozpocząć, gdy powierzchnia uzyska wygląd zmatowiały. Jeśli powierzchnia w międzyczasie zdąży wyschnąć, zmoczyć ją ponownie.
Na podłożach gipsowych jako materiału gruntującego użyć MAXBOND lub MAXBOND-S.
Mieszanie. CONCRESEAL 1 dostarcza się w odważonych fabrycznie, gotowych zestawach dwuskładnikowych. 9 kg żywicy (komponent A) wlać do czystego pojemnika, następnie dodać 20 kg zaprawy (komponent B), oba składniki mieszając ze sobą mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.) wyposażonym w końcówkę z tarczą, aż powstanie produkt jednorodny i bez grudek. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to doprowadzić do napowietrzenia produktu. Odczekać 1-2 minuty, by cały proszek zawarty w mieszance zdążył nasiąknąć, i całość ponownie krótko rozmieszać.
Przygotować tylko taką ilość materiału, którą zdąży się wykorzystać w ciągu ok. 20 minut, ponieważ później zaprawa zaczyna wiązać i nie nadaje się do użycia. W razie potrzeby produkt ponownie rozmieszać, by przywrócić go do poprzedniego stanu, ale nie dodawać więcej wody.
Aplikacja. Materiał aplikować pacą lub szpachlą, tworząc nieprzerwaną i jednolitą powłokę, z zachowaniem zużycia 0,20-0,25 kg/m² na warstwę o grubości 0,20-0,25 mm . Dla lepszego krycia i uszczelnienia powierzchni nakładać dwie warstwy CONCRESEAL 1, przy czym po aplikacji pierwszej warstwy odczekać 30-60 minut. Nie nakładać warstw o większej grubości ani ponownie nie urabiać powłoki dopiero co nałożonej.
Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez 24 h po aplikacji można się spodziewać deszczu, rosy, kondensacji pary wodnej lub jakiegokolwiek innego kontaktu z wodą. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i otoczenia jest poniżej 5ºC oraz gdy taka może być w ciągu 24 h po aplikacji. Optymalna temperatura aplikacyjna wynosi 10-30ºC. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych ani oszronionych.
W wysokich temperaturach (powyżej 30ºC), przy małej wilgotności względnej i podczas wietrznej pogody przed rozpoczęciem aplikacji podłoże obficie zmoczyć wodą. Unikać aplikacji w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, w temperaturach przekraczających 35ºC.
Dojrzewanie. W aplikacjach na otwartym słońcu, w wysokich temperaturach, przy małej wilgotności względnej lub podczas wietrznej pogody nie dopuścić do szybkiego wysychania CONCRESEAL 1. Wilgotność niezbędną do prawidłowego dojrzewania produktu podtrzymywać przez co najmniej 24 h po aplikacji poprzez delikatne zraszanie powierzchni.
Dojrzewanie materiału trwa co najmniej 24 h w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%. W niższych temperaturach i przy większej wilgotności względnej czas ten ulega wydłużeniu.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie CONCRESEAL 1 wynosi 0,20-0,25 kg/m² na warstwę, przy czym powłoka ma ok. 0,20-0,25 mm grubości. Optymalne właściwości materiał uzyskuje aplikowany w dwóch warstwach.
Podane liczby mają wartość jedynie szacunkową i mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz stosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna na miejscu robót pozwala dokładnie obliczyć zużycie w konkretnych warunkach aplikacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie dodawać jakichkolwiek cementów, domieszek, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
Zachowywać zalecaną proporcję komponentów.
Nie używać resztek pozostałych z poprzedniego mieszania.
W razie potrzeby produkt ponownie rozmieszać, by przywrócić go do stanu świeżej zaprawy, ale nie dodawać wody.
Do aplikacji przygotować tylko taką ilość materiału, którą zdąży się wykorzystać w ciągu 20-30 minut.
Zachować wskazaną ilość zużycia materiału i nie przekraczać maksymalnej grubości powłoki.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

OPAKOWANIE


CONCRESEAL 1 dostarcza się w gotowych zestawach o wadze 29 kg: komponent A w 9 kg puszce, komponent B w 20 kg worku lub wiadrze. Materiał dostępny jest w kolorach: szarym i białym.

PRZECHOWYWANIE


Komponent A można przechowywać przez 18 miesięcy. Komponent B również 18 miesięcy, jeśli zapakowany jest w wiadrze, lub 12 miesięcy, jeśli zapakowany jest w worku.
Przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-35ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i otwartym słońcem.

BHP


CONCRESEAL 1 jest materiałem nietoksycznym, ale ma właściwości ścierne. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je dużą ilością wody, ale ich nie przecierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja produktu i pustych opakowań należy do końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom