drizoro strona główna
powrót
WATMAT® FIX

SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO MOCOWANIA ELEMENTÓW W BETONIE I ASFALCIE

WATMAT® FIX
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
WATMAT FIX to szybkowiążąca, jednoskładnikowa zaprawa gotowa do użycia, na którą składają się specjalne cementy, piasek silikatowy i kruszywa. Przeznaczona jest do układania i mocowania krawężników, płyt, osprzętu drogowego i znaków drogowych w betonie i asfalcie.

ZASTOSOWANIE


Mocowanie krawężników i spoinowanie złączy.
Stawianie murków kamiennych, układanie płytek ceramicznych i dużych płyt betonowych w systemie podłogowym.
Mocowanie osprzętu drogowego.
Instalowanie znaków drogowych.
Mocowanie elementów konstrukcyjnych.

ZALETY


Możliwość szybkiego oddania do użytku mocowanego elementu.
Na naprawianym miejscu ruch kołowy może odbywać się już 2 h po aplikacji.
Produkt jednoskładnikowy: żeby przygotować go do aplikacji, wystarczy dodać wodę.
Dobra przyczepność do powierzchni z betonu i starego asfaltu.
Materiał nietoksyczny i bezwonny.
Bardzo niska absorpcja wodna.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Usunąć cały niezwiązany materiał wierzchni i dotrzeć do podłoża zdrowego strukturalnie. Przez szlifowanie usunąć warstwę powierzchniową asfaltu i odsłonić kruszywo. Cały kurz, tłuszcz, oleje i wszelkie inne resztki, które mogłyby zmniejszyć przyczepność materiału, zmyć wodą pod ciśnieniem. Powierzchnię nasycić wodą, ale nie pozostawiać kałuż.
Mieszanie. Zawartość 25 kg worka WATMAT FIX zmieszać z 3,5-3,8 l (14-15%) wody, uwzględniając panujące warunki zewnętrzne i pożądaną konsystencję mieszanki.
Przewidzianą ilość wody wlać do czystego pojemnika i powoli wsypywać do niego WATMAT FIX, całość przez 2-3 minuty mieszając mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.) wyposażonym w tarczę, aż uzyska się zaprawę jednolitą bez grudek. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to skutkować napowietrzeniem mieszanki. Przed rozpoczęciem aplikacji mieszankę odstawić na 1-3 minuty, by nasiąknął cały proszek, następnie krótko rozmieszać ją ponownie.

W razie dużych objętości oraz przy kładzeniu warstwy o grubości większej niż 20 mm do tak przygotowanej mieszanki dodać jeszcze 8 kg suchego i czystego piasku DRIZORO SILICA o uziarnieniu 3-5 mm .
Aplikacja. WATMAT FIX nakłada się w warstwie o grubości co najmniej 10 mm . Zaraz potem na materiale umieścić element przeznaczony do mocowania i wykonać niezbędne działania poziomujące. Po osadzeniu elementu grubość warstwa WATMAT FIX powinna mieć co najmniej 4 mm grubości. Po przygotowaniu zaprawy jej czas zdatności do użycia wynosi ok. 10 minut (w temperaturze 20ºC), zaś czas wiązania początkowego 15 minut, a końcowego 25 minut. Mocowany element można oddać do użytku po 2 h.
Warunki aplikacji. Minimalna temperatura aplikacji wynosi 5ºC. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i otoczenia nie przekracza 5ºC oraz gdy takiej można się spodziewać przez 24 h po wykonaniu aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych i oszronionych. W wysokiej temperaturze, przy małej wilgotności względnej lub wietrznej pogodzie przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnię obficie zmoczyć wodą.
Dojrzewanie. W upale oraz gdy dane miejsce jest bezpośrednio nasłonecznione, nie dopuścić do gwałtownego wysychania materiału. Wilgotność miejsca aplikacji można kontrolować spryskując je wodą (uważać, by nie wypłukać materiału).
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia służące do mieszania i cały sprzęt aplikacyjny czyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie WATMAT FIX wynosi ok. 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm, co odpowiada mniej więcej 2 kg na 1 l objętości do wypełnienia. Próba wstępna na miejscu robót pozwala bliżej określić zużycie w konkretnych warunkach aplikacyjnych.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie dodawać cementów, kruszyw, dodatków ani jakichkolwiek innych składników.
Nie używać resztek pozostałych z poprzedniej mieszanki.
Aby zaprawa ponownie nadawała się do użytku, ponownie ją rozmieszać, ale nie dodawać do niej więcej wody. Mieszankę przygotować tylko w takiej ilości, jaką zdąży się zużyć w ciągu 10 minut.
Pamiętać o zachowaniu zalecanej proporcji mieszanki.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje proszę zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

OPAKOWANIE


WATMAT FIX dostarcza się w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy w workach i 12 miesięcy w puszkach w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed wilgocią i mrozem.

BHP


WATMAT FIX jest materiałem nietoksycznym, ale ściernym. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Pyłu nie wdychać. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą, ale ich nie przecierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Zapoznać się z Kartą bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja produktu i pustych opakowań należy do końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom