drizoro strona główna
powrót
MAXPATCH® MC

ZAPRAWA DO SZYBKIEGO NAPRAWIANIA POSADZEK W NISKICH TEMPERATURACH

MAXPATCH® MC
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPATCH MC jest produktem dwuskładnikowym. Komponent A stanowi metakrylanowa żywica, a komponent B to zaprawa utworzona na bazie specjalnych cementów i domieszek. Po zmieszaniu z kruszywami DRIZORO SILICA powstaje szybkosprawna zaprawa naprawcza, która stosowana nawet w niskich temperaturach (do -25ºC) szybko uzyskuje świetną wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Pozwala na szybkie przywracanie sprawności użytkowej podłożom betonowym, na których odbywa się wszelkiego rodzaju ruch kołowy.

ZASTOSOWANIE


Szybkie naprawy wszelkich podłoży betonowych eksploatowanych w warunkach dużego ruchu komunikacyjnego i obciążenia kołowego na posadzkach przemysłowych, w magazynach, miejscach załadunkowych itp.
Szybkie naprawy podłoży betonowych na autostradach, pasach startowych, płytach mostowych, obszarach parkingowych itp. w bardzo niskich temperaturach.
Naprawa krawędzi złączy oraz podłoży przeznaczonych do poziomowania lub podniesienia w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w zimnych miejscach roboczych, miejscach obróbki i przetwórstwa itp.
Szybkie kotwienie i mocowanie śrub, bolców i innych elementów metalowych.

ZALETY


Materiał szybkosprawny: naprawiane miejsce można oddać do użytku już po 1 h.
Nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur: MAXPATCH MC-S od – 45 0C ÷ -10 0C, MAXPATCH MC od -10 0C ÷ + 40 0C.
Aplikowana warstwa może mieć od 5 do 120 mm grubości, w zależności od użytego kruszywa.
Szybko uzyskuje świetną końcową wytrzymałość mechaniczną oraz doskonałą odporność na zużycie i uderzenia.
Wykazuje świetną odporność na rozcieńczone kwasy i zasady, tłuszcze, benzynę, substancje agresywne itp.
Cechuje się dobrą odpornością termiczną, nadaje się do stosowania podczas prac czyszczących za pomocą pary lub gorącej wody.
Ma dobrą przyczepność do betonu.
Jest odporny na działanie promieni UV.
Po zaschnięciu może być pokryty inną powłoką.
Jest łatwy do urabiania i stosowania.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Usunąć cały beton uszkodzony i niezwiązany aż do podłoża zdrowego strukturalnie. Miejsce przeznaczone do naprawy rozkuć na głębokość co najmniej 3-5 mm, przy czym pamiętać o unikaniu w nacięciach kątów ostrych.
Powierzchnię dokładnie wyczyścić z kurzu, brudu, innych powłok, wykwitów, oleju, tłuszczu i wszelkich innych materiałów obcych, które mogłyby osłabić przyczepność. Podłoże przygotować metodą mechaniczną przez piaskowanie, nacinanie lub inne działanie ścierne, aż do uzyskania powierzchni o otwartej teksturze. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%. Nie stosować na podłożach, na których dochodzi do podnoszenia się wilgoci oraz poddanych negatywnemu ciśnieniu hydrostatycznemu.
Mieszanie. Produkt dostarcza się w gotowych zestawach dwuskładnikowych. Komponent A wlać do czystego pojemnika i wsypać do niego komponent B. Oba składniki przez 1-2 minut dokładnie mieszać mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę z tarczą/krążkiem, aż uzyska się materiał jednolity pod względem koloru i wyglądu. Dodać właściwą ilość kruszyw DRIZORO SILICA, całość ponownie wymieszać, tak by powstały materiał był jednorodny i miał konsystencję zaprawy. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo w ten sposób mogłoby dojść do podgrzania materiału lub jego napowietrzenia.
Do wypełniania miejsc o grubości 5-15 mm wymieszać ze sobą zestaw MAXPATCH MC i 5 kg kruszywa DRIZORO SILICA 0308. Do wypełniania miejsc o grubości 15-120 mm wymieszać ze sobą zestaw MAXPATCH MC, 5 kg kruszywa DRIZORO SILICA 0308 i 5 kg kruszywa DRIZORO SILICA 3050. Do mieszania przygotować tylko taką ilość MAXPATCH MC, którą można zaaplikować w ciągu 10-15 minut, bo później zaprawa zaczyna wiązać i nie da się już rozrobić.
Aplikacja. Na dno i ścianki miejsca przeznaczonego do wypełnienia MAXPATCH MC nałożyć pacą lub kielnią. Pamiętać o maksymalnej grubości warstwy w zależności od średnicy kruszywa w mieszance. W razie nakładania kilku warstw każdą poprzednią naciąć kielnią dla polepszenia przyczepności następnej. Kolejną warstwę aplikować po ok. 30 minutach od poprzedniej w zależności od temperatury otoczenia. Zaprawę wygładzić pacą, kielnią lub listwą, względnie pędzlem lub szczotką, jeśli ma mieć wykończenie antypoślizgowe. Gdy zaprawa zaczyna wiązać, nie wykonywać na niej żadnych dalszych robót.
Warunki aplikacji. Nie stosować, gdy przez pierwsze 1-2 h po aplikacji może się pojawić deszcz, kondensacja pary wodnej, rosa, podnoszenie się wilgoci lub jakikolwiek inny kontakt z wodą.
Dojrzewanie. Miejsce naprawiane za pomocą MAXPATCH MC można oddać do użytku kołowego po ok. 1 h od aplikacji.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić MAXSOLVENT-em zaraz po użyciu. Gdy produkt zastygnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXPATCH MC zmieszanego z kruszywem DRIZORO SILICA wynosi 2,2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm. Zaprawa składająca się z 5 kg DRIZORO SILICA 0308 i 16,85 kg MAXPATCH MC wystarcza na wypełnienie miejsc o łącznej objętości 10 l. Natomiast zaprawą składającą się z 5 kg DRIZORO SILICA 0308, 5 kg DRIZORO SILICA 3050 i 16,85 kg MAXPATCH MC można wypełnić miejsca o łącznej objętości 12,2 l.
Powyższe dane mają wartość jedynie szacunkową i mogą nieco odbiegać od faktycznego zużycia na skutek odmiennej porowatości i tekstury podłoża oraz metody aplikacyjnej. Badanie wstępne na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZÓWKI


Do zaprawy nie dodawać cementów, domieszek, rozpuszczalników, kruszyw nie wymienionych w obecnym opracowaniu ani jakichkolwiek innych składników.
Podczas przygotowywania zaprawy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej proporcji składników.
Kruszywo DRIZORO SILICA przeznaczone do zmieszania z MAXPATCH MC powinno być całkowicie suche.
Materiał aplikować w warstwie/warstwach o odpowiedniej grubości.
Przygotować tylko taką ilość MAXPATCH MC, jaką zdąży się wyrobić w ciągu ok. 10 minut.
Resztki pozostałe z poprzedniej aplikacji nie nadają się do ponownego wykorzystania.
Nie stosować na powierzchniach szkliwionych i emaliowanych, względnie pokrytych substancjami hydrofobicznymi. Nie nakładać na podłoża bitumiczne, metalowe, drewniane, gipsowe oraz farby.
W sprawie zastosowań nie wyszczególnionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

OPAKOWANIE


MAXPATCH MC i MAXPATCH MC-S rozprowadza się w gotowych fabrycznie, dwuskładnikowych zestawach o łącznej wadze 16,85 kg. Komponent A o wadze 1,85 kg znajduje się w metalowej puszce, a 15 kg komponent B w wiadrze. Kruszywa DRIZORO SILICA 0308 oraz DRIZORO SILICA 3050 dostarcza się w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych i nieotwieranych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zadaszonym w temperaturze od 5ºC do 30ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim wystawieniem na słońce.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Komponent A produktu jest materiałem łatwopalnym, dlatego przy jego przechowywaniu, transportowaniu i aplikacji należy zachowywać wszelkie środki ostrożności dotyczące tego rodzaju produktów. W miejscu pracy z produktem nie palić, a w przypadku aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.
MAXPATCH MC nie jest materiałem toksycznym, ale posiada właściwości ścierne. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, pyłu nie wdychać. Podczas aplikacji nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza. Jeśli z podgrzanego produktu wydzielają się opary, unikać ich wdychania. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXPATCH MC.
Utylizacja produktu i jego opakowań jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom