drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® PAV

CIENKOWARSTWOWE, BEZBARWNE, POLIURETANOWE SPOIWO ŻYWICZNE NA POSADZKI Z KAMIENIA

MAXURETHANE® PAV
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE PAV to jednoskładnikowa, bezbarwna ciecz oparta na bezrozpuszczalnikowej, alifatycznej żywicy poliuretanowej, do rozrabiania z kruszywami i nakładania cienką warstwą na posadzki z kamienia.

ZASTOSOWAŃIE


Ciągi piesze w centrach handlowych, dziedzińcach, ogrodach, placach zabaw, chodnikach itp.
Ciągi komunikacyjne o nieznacznym ruchu kołowym w dzielnicach mieszkaniowych.
Kamienna warstwa wierzchnia na asfalcie, betonie itp.
Zbocza na brzegach rzek, sztucznych jezior itp.

ZALETY


Wykazuje stałość na promienie UV, nie żółknie, nie ulega rozkładowi w warunkach stałej wilgotności.
Poprawia przyczepność do podłoża kamienia, żwiru i kruszyw.
Poprawia odporność na zużycie i trwałość łat i warstw wierzchnich na bazie kamienia.
Posiada strukturę otwartoporowatą, która umożliwia przesiąkanie wody i zmniejsza ryzyko zalegania kałuż na powierzchni.
Tworzy estetyczne wykończenie oryginalnego kamienia naturalnego.
Materiał łatwy do rozmieszania w tradycyjnej betoniarce i do stosowania.
Produkt bezrozpuszczalnikowy, nietoksyczny, niepalny, przyjazny dla środowiska.

INSTRUKCJA UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być równa, zdrowa, zwarta, czysta, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, z uwzględnieniem przewidywanego obciążenia podczas eksploatacji komunikacyjnej. Cały uszkodzony beton i luźne cząsteczki usunąć, odsłonić podłoże strukturalnie zdrowe i wytrzymałe. Oczyścić z kurzu, pozostałości farb, tłuszczu, wykwitów, gipsu, tynku . Powierzchnia winna być kompletnie sucha.
Mieszanie. Kruszywo winno być całkiem suche, czyste, bez wypełniaczy, kurzu, soli i innych zanieczyszczeń. MAXURETHANE PAV rozmieszać z kruszywem mechanicznie w betoniarce, aż do osiągnięcia mieszanki jednorodnej, bez grudek. Pamiętać o zachowaniu odpowiedniej proporcji spoiwa i kruszywa (zob. dane techniczne).
Aplikacja. Materiał nakładać kielnią zaraz po rozmieszaniu (bez nadmiernego naciskania), w warstwie o grubości 4-5 cm. Ostateczne zgęszczenie i ubicie można wykonać maszyną do zacierania, pamiętając jednak, by tego końcowego etapu pracy bez potrzeby nie przedłużać. Aplikację i wykończenie należy przeprowadzić do 30 minut po przygotowaniu mieszanki. W zależności od panujących warunków, konkretnego zastosowania produktu i jego wymaganych właściwości po zaschnięciu na miejscu robót można przeprowadzić testy wstępne, mieszając spoiwo i kruszywo w proporcjach innych niż wskazane.
Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez pierwsze 24 h po aplikacji można się spodziewać deszczu, rosy, kondensacji pary wodnej lub jakiegokolwiek innego kontaktu produktu z wodą. Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC ani wtedy, gdy takiej lub niższej temperatury można się spodziewać przez pierwsze 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych.
Dojrzewanie. Przed oddaniem aplikacji do użytku winny upłynąć co najmniej 24 h. Czas ten może być dłuższy w niższych temperaturach i przy większej wilgotności względnej.
Czyszczenie. Narzędzia i sprzęt czyścić MAXSOLVENT zaraz po ich zastosowaniu. Gdy materiał zastygnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

WAŻNE WSKAZÓWKI


Do mieszanki nie dodawać rozpuszczalników ani żadnego innego składnika nie wymienionego w niniejszym opracowaniu.
Zmiany zalecanej proporcji spoiwa i kruszywa oraz uziarnienia kruszywa mogą skutkować innym czasem dojrzewania mieszanki i jej odmiennymi właściwościami. W tym wypadku należy wykonać testy wstępne i przekonać się o rzeczywistym zachowaniu produktu.
W sprawie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz po dalsze informacje prosimy skonsultować się z dziełem technicznym naszej firmy.

OPAKOWANIE


MAXURETHANE PAV dostarcza się w puszkach 25 kg i beczkach 200 kg.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym pojemniku. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, w temperaturze 5-35ºC (wyższa temperatura może skutkować większą lepkością żywicy). Chronić przed otwartym słońcem, wilgocią i mrozem.

BHP


MAXURETHANE PAV nie jest materiałem żrącym, palnym ani toksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu z oczami i skórą, a w pracy z nim używać ochronnych rękawic i okularów. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXURETHANE PAV.
Utylizacja resztek produktu i pustych opakowań po nim jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsca.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom