drizoro strona główna
powrót
BISEAL® SRA

DODATEK PŁYNNY DO ZAPRAW I BETONU REDUKUJĄCY SKURCZ MATERIAŁU

BISEAL® SRA
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL SRA to dodatek płynny, który zmieszany z wodą do przygotowania materiału do aplikacji redukuje skurcz betonu i zapraw przy ich uplastycznianiu i schnięciu, zmniejszając ryzyko powstania spękań w czasie ich dojrzewania.

ZASTOSOWANIE


Nadaje się do systemów posadzek przemysłowych.
Odpowiedni do betonu narażonego na agresywne warunki zewnętrzne i stały kontakt z wodą w aplikacjach, które wymagają małej przepuszczalności i zmniejszonego ryzyka spękań.
Odpowiedni do betonu rozlewanego na dużych powierzchniach i aplikowanego w niekorzystnych warunkach pogodowych: wysokich temperaturach, przy dużym wietrze, na otwartym słońcu itp.
Odpowiedni do betonu i zapraw o proporcjonalnie dużej zawartości wody.
Odpowiedni do zapraw przeznaczonych na wylewki jastrychowe, do tynkowania, na warstwy wierzchnie itp.

ZALETY


Działa w betonie i zaprawach na zasadzie zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody, w ten sposób minimalizując ryzyko powstania w nich spękań.
Ryzyko skurczu betonu i zapraw przy uplastycznieniu i schnięciu redukuje do 40%, w zależności od składu mieszanki.
Zwiększa trwałość konstrukcji betonowych i odporność stali zbrojeniowej na korozję, w pęknięciach redukuje penetrację wody, soli i innych agresywnych związków chemicznych.
Materiał jest kompatybilny z superplastyfikatorami typu BISEAL SCC, BISEAL SPF i BISEAL POL, silikatowym dodatkiem proszkowym BISEAL FUME oraz dodatkiem ułatwiającym wnikanie powietrza BISEAL CEL.
Nie zawiera chloru ani żadnych innych substancji powodujących korozję stali zbrojeniowej.
Na świeżym betonie wywołuje kohezyjny efekt uboczny, redukując rozwarstwienie materiału.
Obniża koszty naprawy spękań i utworzenia wykończenia powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA


Mieszanie. BISEAL SRA dostarcza się w postaci gotowej do użycia – przed rozpoczęciem aplikacji wystarczy zmieszać go z wodą. Produktu nie dodawać bezpośrednio do suchego cementu ani kruszywa.
Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt aplikacyjny czyścić czystą wodą bezpośrednio po ich użyciu.

ZUŻYCIE


Pod względem wagowym procentowa zawartość BISEAL SRA w mieszaninie cementu i składników pucolanowych wynosi szacunkowo 0,5-2,0%. W przypadku wylewek jastrychowych stosunek ten wynosi 1,0%.
W zależności od końcowego zastosowania betonu czy zapraw oraz ich pożądanych właściwości na miejscu robót najlepiej wykonać próby wstępne, które w konkretnych warunkach aplikacyjnych pozwolą określić optymalną ilość produktu w mieszance.

OPAKOWANIE


BISEAL SRA dostarcza się w 25 kg kanistrach, 220 kg beczkach oraz 1000 kg pojemnikach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych i nieotwieranych pojemnikach, w miejscu suchym i zacienionym, w temperaturze powyżej 10ºC. Chronić przed otwartym słońcem i mrozem.
W temperaturach poniżej 10ºC może dojść do krystalizacji produktu. Gdyby tak się stało, produkt należy powoli podgrzewać, w tym czasie równomiernie go mieszać, aż uzyska się konsystencję jednorodną i pozbawioną grudek.

WAŻNE WSKAZANIA


Produktu nie dodawać do suchych komponentów.
Podczas przygotowywania mieszanki zachować odpowiednią proporcję wagową produktu i pozostałych składników.
W zależności od końcowego zastosowania betonu czy zapraw oraz ich pożądanych właściwości na miejscu robót najlepiej wykonać próby wstępne, które w konkretnych warunkach aplikacyjnych pozwolą określić optymalną ilość produktu w mieszance.
Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszej Karcie charakterystyki prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

BHP


BISEAL SRA nie jest materiałem toksycznym, mimo to należy unikać jego kontaktu z oczami i skórą. Nosić rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami przepłukać je dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja resztek produktu i pustych opakowań po nim jest obowiązkiem użytkownika końcowego i winna być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom