drizoro strona główna
powrót
BISEAL® MEV

MIKROGRANULKI TWORZĄCE NA POSADZCE WYKOŃCZENIE ANTYPOŚLIZGOWE I ODBLASKOWE

BISEAL® MEV
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL MEV to mikrogranulki na bazie silikonu, sodu i wapnia, pozbawione kruszywa silikatowego, którymi można posypać świeżą powłokę lub zmieszać je z przezroczystym spoiwem (żywice z grupy MAXEPOX lub MAXURETHANE), w ten sposób tworząc na posadzce bezpieczną, antypoślizgową warstwę wierzchnią.

ZASTOSOWANIE


Przezroczysta i bezpieczna powłoka antypoślizgowa.
Poprawienie właściwości refleksyjnych posadzek w garażach i na parkingach.

ZALETY


Materiał odporny na promieniowanie UV, nie żółknie.
Doskonała przyczepność do świeżych powłok.
Sferyczność ok. 80%.
Łatwość zastosowania.
Materiał nie zawiera luźnego piasku silikatowego, więc nie niesie ryzyka sylikozy (nie jest niebezpieczny dla zdrowia).

SPOSÓB UŻYCIA


Jeśli BISEAL MEV ma być użyty jako kruszywo, podczas mieszania materiału epoksydowego lub poliuretanowego dosypywać go jednostajnie i powoli, całość przez 2-3 minuty mieszać ręcznie lub mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr./min.), aż uzyska się produkt jednorodny pod względem koloru i wyglądu. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła szybkoobrotowego, bo może to doprowadzić do podgrzania i/lub napowietrzenia mieszanki.
Jeśli BISEAL MEV ma być użyty jako warstwa wierzchnia systemu wielowarstwowego, zaraz po nałożeniu powłoki z żywicy posypać ją produktem, zwracając uwagę na jego odpowiednie rozłożenie na powierzchni, by przez nadmiar materiału nie tworzyć wzgórków lub przez jego niedobór nie zostawiać miejsc niepokrytych.

ZUŻYCIE


Jeśli chodzi o proporcje mieszanki, zużycie oraz rodzaj kruszywa, odnieść się do Biuletynów technicznych tych materiałów, z którymi BISEAL MEV ma być zmieszany.

WAŻNE WSKAZANIA


teksturze powierzchni decyduje uziarnienie materiału i stopień jego zużycia, ale także wielkość zużycia i liczba aplikowanych powłok żywicznych. Przed rozpoczęciem aplikacji wykonać próbę wstępną na miejscu robót, która pozwoli wypracować teksturę najbardziej pożądaną.
Zarówno wtedy, gdy BISEAL MEV ma być zastosowany jako dodatek do mieszanki, czy też jako posypka na powłokę epoksydową lub poliuretanową, musi być zupełnie suchy.
W razie zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym lub po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

OPAKOWANIE


BISEAL MEV dostarcza się w 25 kg workach. Dostępny jest w trzech różnych uziarnieniach: BISEAL MEV 0102, BISEAL MEV 0204 i BISEAL MEV 0308. Na życzenie możemy przygotować kruszywo o innym uziarnieniu i w innych opakowaniach.

PRZECHOWYWANIE


BISEAL MEV nie ma określonego czasu przechowywania, jeśli znajduje się w fabrycznie zamkniętym i nieotwieranym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym. Chronić przed wilgocią, mrozem, otwartym słońcem, deszczem itp.

BHP


BISEAL MEV jest materiałem nietoksycznym, ale ściernym. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać. Nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami jak najszybciej dokładnie przepłukać je czystą wodą, ale ich nie przecierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom