drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® FLEX EXPRESS

ELASTYCZNA, WODOODPORNA POWŁOKA OCHRONNA NA BETON I MUR DO BARDZO SZYBKICH PRAC

MAXSEAL® FLEX EXPRESS
MAXSEAL® FLEX EXPRESS - ELASTYCZNA, WODOODPORNA  POWŁOKA OCHRONNA NA BETON I MUR DO BARDZO SZYBKICH PRAC
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL FLEX EXPRESS to dwuskładnikowa elastyczna zaprawa hydroizolacyjna na bazie płynnych żywic akrylowych (składnik A) oraz specjalnych cementów, dodatków i dobranym uziarnieniu kruszyw (składnik B), o bardzo szybkim czasie wiązania, nadająca się do pilnych prac hydroizolacyjnych. Bardzo szybki czas wiązania sprawia, że jest to idealny produkt do hydroizolacji przy nagłych opadach deszczu, krótkotrwałym utwardzaniu przed pełnym zanurzeniem, strefach zachlapania, pływów lub pod pokrycie ceramiką po 2 godzinach schnięcia.

ZASTOSOWANIE


• Szybka hydroizolacja w pracach hydrotechnicznych, basenach, zbiornikach wodnych, fontannach i innych konstrukcjach zatrzymujących wodę.
• Pilne uszczelnienie dachów, tarasów, balkonów, donic, zielonych dachów i innych terenów zewnętrznych, gdzie spodziewane są nagłe opady deszczu.
• Szybka hydroizolacja pomieszczeń mokrych w łazienkach, szatniach, kuchniach itp., Gdzie wymagane jest szybkie układanie płytek lub szybkie otwieranie dla ruchu, w połączeniu z MAXKOLA®-M EXPRESS.
• Hydroizolacja powierzchni obciążonych negatywnym ciśnieniem tuneli, galerii, piwnic, szybów windowych, parkingów podziemnych i innych konstrukcji poddanych podciśnieniu.
• Szybka hydroizolacja i ochrona powierzchni narażonych na działanie wody agresywnej, wody morskiej i soli gruntowych w konstrukcjach morskich, mostach, fundamentach, ścianach oporowych, oczyszczalniach ścieków, konstrukcjach podziemnych, rurociągach itp.
• Jako powłoka wodoodporna na konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowane.
• Szczególnie zalecany do wykonywania powłok powierzchni narażonych na zarysowania i konstrukcji obciążonych dynamicznie.
• Izolacja fundamentów.
• Nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi i zwierząt.


ZALETY


• Umożliwia układanie płytek na zaprawie klejowej po 2 godzinach utwardzania i / lub otwarciem dla ruchu w tym samym dniu przy użyciu MAXKOLA®-M EXPRESS.
• Zapewnia elastyczną wodoodporną powłokę zdolną do mostkowania rys.
• Odporny na ścieranie i promienie UV.
• Wytrzymuje i chroni beton przed cyklami zamarzania / rozmrażania, zanieczyszczeniem atmosferycznym, środowiskiem morskim, korozyjnym działaniem wody morskiej, ścieków i soli odladzających.
• Pozwala na dyfuzję pary wodnej, bardzo dobra paro-przepuszczalność.
• Nietoksyczny i wolny od chlorków, nadaje się do kontaktu z wodą pitną.
• Nadaje się do nakładania na mokre podłoża.
• Doskonała przyczepność do betonu, cegły, płytek, kamienia, zaprawy cementowej, prefabrykatów itp. nie jest wymagany podkład ani środek szczepny.
• Wytrzymuje penetrację korzeni, gdy jest odpowiednio wzmocniony siatką z włókna szklanego.
• Przyjazny dla środowiska, bez rozpuszczalników i odpowiedni do miejsc pracy o złej wentylacji.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
• W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć warstwę mleczka cementowego.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża. Do czyszczenia podłoża zaleca się stosowanie piaskowania lub hydropiaskowania.
• Wszystkie ubytki i pęknięcia naprawić jednym z materiałów: MAXREST, MAXRITE i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę)
• Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z zapraw podanych powyżej.
• Wszelkie naroża wklęsłe typu podłoga – ściana powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wymienionych wyżej zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
• Po piaskowaniu podłoże należy odkurzyć i zmyć starannie wodą.
• Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo – wilgotna.

UWAGA: DOKŁADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILŻENIE PODŁOŻA STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


MAXSEAL FLEX EXPRESS jest materiałem dwuskładnikowym. Odpowiednio przechowywany MAXSEAL FLEX EXPRESS (składnik cementowy) nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć jego zawartość. MAXSEAL FLEX EXPRESS – cement rozrabiany jest żywicą syntetyczną – MAXSEAL FLEX EXPRESS, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Płyn zarobowy
Płynem zarobowym jest MAXSEAL FLEX EXPRESS żywica, dostarczana w komplecie ze składnikiem sypkim.
Przygotowanie masy
Do czystego pojemnika wlać ¾ części płynnej żywicy, składnika A, do czystego pojemnika i dodawaj stopniowo proszek, składnik B, mieszając wolnoobrotową wiertarką (400-600 obr./min). Mieszać około 2-3 minut, aż do uzyskania jednorodnej masy, odstaw na około 3 min, do wchłonięcia płynu. Wlej całą pozostałą płynną żywicę i wymieszaj do usunięcia grudek. Nie dodawać wody i utrzymywać proporcje płyn / proszek zgodnie z dostarczonym opakowaniem.
W zależności od istniejącej temperatury, oczekiwany czas przydatności do użycia wyniesie około 30 minut. Aby zachować użyteczność świeżej mieszanki, należy od czasu do czasu ponownie wymieszać na krótko, ale nigdy nie dodawać więcej żywicy lub wody.


NAKŁADANIE I PIELĘGNACJA


Aby uzyskać najlepsze pokrycie i kontrolę grubości, MAXSEAL®FLEX EXPRESS nakłada się za pomocą pędzla MAXBRUSH® lub szczotki MAXBROOM®. Nakładać dwie warstwy prostopadle z zalecanym zużyciem od 1,0 do 1,5 kg / m2 na jedną warstwę, przy całkowitym zużyciu od 2,0 do 3,0 kg / m2. Po nałożeniu powłoki nie należy jej dodatkowo wyrównywać pędzlem lub miotłą. Nałożyć ciągłą, świeżą powłokę o jednolitej grubości około 1,0-1,5 mm, ważne jest, aby unikać rozprowadzania jej bardzo cienko jak farba lub zbyt grubej warstwy ponad 1,5 mm, zgodnie z zaleceniami. Minimalny czas oczekiwania między warstwami to co najmniej 30-60 minut, a maksymalnie 24 godziny. Jeśli pożądana jest gładka powierzchnia, drugą warstwę można od razu lekko docisnąć metalową kielnią, gdy jest jeszcze świeża.
Zabezpieczenie rys i styków
Krytyczne miejsca narażone na ruchy, takie jak pęknięcia, przerwy robocze, narożniki i inne szczególne miejsca, po naprawieniu i uszczelnieniu, są doszczelniane przez nałożenie pierwszej warstwy MAXSEAL®FLEX EXPRESS o zużyciu 1,5 kg / m2 i wzmacniane siatką szklaną DRIZORO ® MESH-58 (gęstość ok. 58 g / m2), umieszczając na świeżej warstwie pas o szerokości nie mniejszej niż 20 cm. Na koniec nakłada się drugą warstwę MAXSEAL®FLEX EXPRESS przy zużyciu 1,5-2,0 kg / m2.
Pielęgnacja
Wykonaną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu można delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury otoczenia i podłoża min. 5st. C.

UWAGI


• Chemiczna odporność powłoki pH>5,5.
• Nie używać zbrylonego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.
• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5C do +35C.
• W trakcie wykonywania robót podczas występowania wysokich temperatur materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej żywicy. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXSEAL FLEX EXPRESS w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej żywicy, aby przyspieszyć czas wiązania.
• W przypadku wątpliwości związanych z rodzajem medium jakie może mieć styczność z Maxseal Flex Express, oraz co do innych zastosowań nie wymienionych w karcie technicznej należy skontaktować się z dystrybutorem.


KOLORY


Podstawowe kolory – szary , inne na życzenie odbiorcy.

OPAKOWANIE


Komplety (materiał sypki + żywica): 35 kg

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5C. Przydatny do użycia przez 12 miesięcy.

BHP


Komponenty A i B są nietoksyczne. Komponent B proszkowy ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom