drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® FLEX-M

JEDNOSKŁADNIKOWA, ELASTYCZNA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH I MUROWANYCH, DO STOSOWANIA W WARUNKACH POZYTYWNEGO I NEGATYWNEGO CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO

MAXSEAL® FLEX-M
MAXSEAL® FLEX-M - JEDNOSKŁADNIKOWA, ELASTYCZNA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH I MUROWANYCH, DO STOSOWANIA W WARUNKACH POZYTYWNEGO I NEGATYWNEGO CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL FLEX-M to jednoskładnikowa zaprawa oparta na cemencie. Po zmieszaniu z wodą tworzy wysoko skuteczną powłokę elastyczną do zabezpieczania i hydroizolacji betonu w warunkach pozytywnego i negatywnego ciśnienia hydrostatycznego.

ZASTOSOWANIE


• Hydroizolacja i zabezpieczanie zbiorników gromadzących wodę, np. zbiorników wody pitnej, sztucznych jezior, zapór, kanałów, fontann, basenów.
• Hydroizolacja konstrukcji podziemnych, np. piwnic, ścian oporowych, fundamentów, tuneli, przejść narażonych na wysokie negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
• Hydroizolacja i zabezpieczanie betonu w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach osadowych itp.
• Hydroizolacja i zabezpieczanie betonu przed karbonatyzacją, cyklami zamrażania i odmrażania, solami odladzającymi i środowiskiem morskim na obiektach użyteczności publicznej, mostach, wiaduktach, budynkach architektonicznych, fasadach rezydencji mieszkaniowych itp.
• Hydroizolacja i zabezpieczanie betonu przed solami gruntowymi i agresywną wodą gruntową w konstrukcjach podziemnych, na fundamentach itp.
• Hydroizolacja skrzynek kwiatowych, ogrodów i innych powierzchni narażonych na penetrację przez korzenie roślin.
• Wewnętrzna hydroizolacja łazienek, kuchni i innych miejsc wilgotnych w hotelach, szpitalach, biurach, rezydencjach mieszkaniowych itp.

ZALETY


• Tworzy bardzo elastyczną powłokę, która gwarantuje całkowitą hydroizolację nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach typu wysokie negatywne ciśnienie wodne.
• Posiada dobry współczynnik przenoszenia rys w betonie (> 0,5 mm).
• Działa jak membrana przeciwspękaniowa między podłożem a inną powłoką wykończeniową (jeśli taka jest zastosowana).
• Tworzy doskonałą barierę zapobiegającą przenikaniu CO2 i chlorków, dzięki czemu uniemożliwia karbonatyzację i korozję stali zbrojeniowej.
• Umożliwia dyfuzję pary wodnej i oddychanie betonu.
• Jest odporny na ścieranie i na promienie UV.
• Jest odporny na zanieczyszczenie powietrza, skutki korozyjne wody słonej i soli odladzających oraz cykle zamrażania i odmrażania.
• Posiada doskonałą przyczepność. Nie wymaga gruntowania. Może być stosowany na powierzchniach mokrych.
• Materiał nietoksyczny, zdatny do kontaktu z wodą pitną.
• Jest bardziej trwały od innych powłok i w ten sposób pozwala oszczędzić na wydatkach związanych z konserwacją powierzchni.
• Materiał przyjazny dla środowiska, zdatny do stosowania w miejscach o słabej wentylacji.
• Jest odporny na penetrację korzeni roślin.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
• W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć warstwę mleczka cementowego.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża. Do czyszczenia podłoża zaleca się stosowanie piaskowania lub hydropiaskowania.
• Wszystkie ubytki i pęknięcia naprawić jednym z materiałów: MAXREST, MAXRITE i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę)
• Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z zapraw podanych powyżej.
• Wszelkie naroża wklęsłe typu podłoga – ściana powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wymienionych wyżej zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
• Po piaskowaniu podłoże należy odkurzyć i zmyć starannie wodą.
• Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo – wilgotna.

UWAGA: DOKŁADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILŻENIE PODŁOŻA STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


MAXSEAL FLEX-M jest materiałem jednoskładnikowym. Odpowiednio przechowywany MAXSEAL FLEX-M nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć jego zawartość. MAXSEAL FLEX-M – cement rozrabiany jest wodą – MAXSEAL FLEX-M, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Płyn zarobowy
Płynem zarobowym jest woda o parametrach wody wodociągowej.
Przygotowanie masy
W worku są 22 kg MAXSEAL FLEX-M. Tę ilość rozrobić z 4,4 - 5,3 l wody, zależnie od temperatury panującej podczas aplikacji i stanu podłoża. Wymaganą porcję wody nalać do czystego pojemnika, powoli wsypywać do niego MAXSEAL FLEX-M, całość mieszając przez 2 - 3 minuty mieszadłem wolnoobrotowym (400 - 600 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę z tarczą, aż uzyska się materiał jednorodny. Mieszankę odstawić na 2 - 3 minuty, by proszek nasiąknął całkowicie, a przed aplikacją całość jeszcze raz krótko rozmieszać, aż do pozbycia się grudek. By zachować właściwości robocze zaprawy, wystarczy ją krótko rozmieszać, nie należy jednak dodawać do niej wody. Za jednym razem nie przygotowywać materiału więcej, niż zdąży się zużyć w ciągu 20 - 30 minut.

NAKŁADANIE I PIELĘGNACJA


MAXSEAL FLEX-M aplikuje się pędzlem typu MAXBRUSH lub szczotką typu MAXBROOM, nakładając jednorodną warstwę o grubości ok. 1 mm. Po nałożeniu materiału więcej nie ruszać, pamiętając, że nie jest to farba. Stosować dwie warstwy prostopadłe względem siebie z zachowaniem zużycia 1,0 – 1,5 kg/m² (zużycie całkowite 2 – 3 kg/m²). Przed nałożeniem drugiej warstwy odczekać co najmniej 6 h, ale nie więcej niż 24 h. Drugą warstwę można nakładać wałkiem, dzięki czemu powstanie teksturowana powłoka wierzchnia.
Na dużych powierzchniach MAXSEAL FLEX-M można aplikować natryskowo przy zalecanej średnicy dyszy 3 – 4 mm i ciśnieniu 3,5 – 5 bar. Przy stosowaniu tej metody zaleca się przeciągnąć po świeżej warstwie szczotką dla zapewnienia jednolitego pokrycia powierzchni.
Zabezpieczenie rys i styków
Pęknięcia, złącza dylatacyjne, narożniki i szczeliny wpierw naprawić i uszczelnić, potem pokryć pierwszą warstwą MAXSEAL FLEX-M przy zużyciu 1,5 kg/m² i póki jest jeszcze świeża, nałożyć na nią siatkę z włókna szklanego DRIZORO MESH 58 o szerokości co najmniej 20 cm. Na koniec aplikować drugą warstwę MAXSEAL FLEX-M, także z zachowaniem zużycia 1,5 kg/m².
Pielęgnacja
Wykonaną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu 5-6h można delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury otoczenia i podłoża min. 5st. C.

UWAGI


• Nie należy stosować na zewnątrz jeżeli w ciągu 5 – 7 godzin po nałożeniu spodziewany jest deszcz lub może wystąpić na zabezpieczonej powierzchni skroplenie pary wodnej.
• Nie używać zbrylonego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.
• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5st. C do +35st. C, a także gdy w ciągu 24 godzin po wykonaniu powłoki może spaść poniżej +5st. C.
• W przypadku wątpliwości związanych z rodzajem medium jakie może mięć styczność z Maxseal Flex-M, oraz co do innych zastosowań nie wymienionych w karcie technicznej należy skontaktować się z dystrybutorem.
• W trakcie wykonywania robót podczas występowania wysokich temperatur materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej wody. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXSEAL FLEX-M w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej wody, aby przyspieszyć czas wiązania.
• Zbiorniki uszczelnione przy użyciu MAXSEAL FLEX-M mogą być oddane do eksploatacji po 5 dniach od wykonania powłoki ostatecznej (dotyczy to warunków normowych). W złych warunkach – duża wilgotność, niskie temperatury zaleca się sezonowanie 7 – dniowe.

KOLORY


Podstawowe kolory – szary i biały.

OPAKOWANIE


Worki: 22 kg.

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +5C. Przydatny do użycia przez 12 miesięcy.

BHP


Materiał jest nietoksyczny. MAXSEAL FLEX-M ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom