drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR® INJECTION CREAM

SILANOWA/SILOKSANOWA PASTA INIEKCYJNA DO ZABEZPIECZANIA PODŁOŻA PRZED PODNOSZĄCĄ SIĘ WILGOCIĄ

MAXCLEAR® INJECTION CREAM
MAXCLEAR® INJECTION CREAM - SILANOWA/SILOKSANOWA PASTA INIEKCYJNA
DO ZABEZPIECZANIA PODŁOŻA PRZED PODNOSZĄCĄ SIĘ WILGOCIĄ
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCLEAR INJECTION CREAM to pasta silanowa/siloksanowa o właściwościach hydrofobicznych, przeznaczona do wstrzykiwania w ściany narażone na podnoszenie się wilgoci i w podłoża, w których występują problemy z kapilarnością. Tiksotropowa konsystencja tego produktu tworzy barierę poziomą, która przy niewielkim zużyciu materiału blokuje podnoszenie się wilgoci i doskonale impregnuje podłoże pokryte siatką dziur i wgłębień.

ZASTOSOWANIE


· Tworzenie wodoszczelnej bariery na fasadach oraz w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, narażonych na podnoszenie się wilgoci.
· Ręczne przeciwdziałanie w sytuacji podnoszenia się wilgoci i gdy występują problemy z kapilarnością za pomocą bezciśnieniowego wprowadzania materiału w podłoże murowane i betonowe w garażach, piwnicach, obiektach historycznych i zabytkowych itp.

ZALETY


· Nadaje się do stosowania w ścianach bardzo zawilgoconych (do 100% wilgotności).
· Posiada dużą zawartość silanów/siloksanów (80% aktywnych związków chemicznych), niską masę cząsteczkową i świetne właściwości penetracyjne podłoża.
· Przeznaczony jest do aplikacji ręcznej: brak konieczności stosowania pompy ciśnieniowej obniża koszty aplikacji w porównaniu z innymi systemami.
· Pozwala oddychać podłożu, nie blokuje porów.
· Może być malowany.
· Wysoce skuteczny na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych: betonowych, cementowych, wapiennych itd. I pozostaje odporny na ich zasadowość.
· Nie wytwarza ani nie wytrąca z podłoża soli, w związku z czym w oryginalnym podłożu nie wywołuje zmian estetycznych.
· Dzięki konsystencji pasty ma świetne właściwości impregnujące i łatwo rozchodzi się we wszelkich podłożach murowanych z cegieł lub bloczków.
· Dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, nie wymaga przygotowania (wymieszania).
· Jest przyjazny dla środowiska: jako materiał bezrozpuszczalnikowy, nie żrący i nie toksyczny ułatwia warunki pracy i późniejsze korzystanie z

APLIKACJA


Przygotowanie podłoża. Istniejący tynk lub powłokę zdjąć na wysokość co najmniej 90 cm wyżej od najwyższego punktu podnoszenia się wilgoci. Usunąć wszelkie wykwity, uszkodzone fragmenty ściany, cząstki luźne i niezwiązane z podłożem, a powstałe ubytki wypełnić MAXREST-em . W podobny sposób potraktować duże wgłębienia i inne ubytki w podłożu.
Wiercenie otworów. Na wysokości ok. 15 cm nad ziemią wywiercić otwory w linii poziomej w odległości 10-12 cm jeden od drugiego (w zależności od właściwości absorpcyjnych podłoża). Ich średnica powinna wynosić 12 mm. Otwory wykonać w fugach, ponieważ po wykonaniu iniekcji właśnie w tych miejscach zachodzi najlepsze rozprzestrzenianie się materiału. Głębokość otworu winna być ok. 2-5 cm mniejsza niż grubość ściany. Przed rozpoczęciem aplikacji otwory odpylić i odkurzyć.
Aplikacja. MAXCLEAR INJECTION CREAM dostarczany jest w postaci gotowej do użycia w torebkach o pojemności 600 ml lub w puszkach o pojemności 5 l. Podczas aplikacji dyszę urządzenia wcisnąć do otworu możliwie jak najgłębiej i napełnić go aż do nasycenia. Po wykonaniu aplikacji otwór zakleić MAXBETON.
Warunki aplikacji. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia nie przekracza 5ºC oraz gdy taka temperatura może wystąpić w okresie 24h po wykonaniu aplikacji. Nie stosować w otworach pełnych wody.
Dojrzewanie i nakładanie zaprawy. Powierzchnię ściany można wyrównać THERMOSAN, który jest materiałem o dużej przepuszczalności pary wodnej, ostatecznie jako dekoracyjne wykończenie THERMOSAN-F, ale dopiero 7 dni po wykonaniu aplikacji. Niskie temperatury i/lub większa wilgotność względna mogą ten czas wydłużyć.
Czyszczenie. Sprzęt czyścić wodą zaraz po użyciu. Kiedy materiał zaschnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


W przypadku otworu o średnicy 12 mm szacunkowe zużycie materiału wynosi ok. 113 ml na metr liniowy. Torebka o pojemności 600 ml powinna wystarczyć na ok. 5,3 metra liniowego. Przewidywane zużycie można obliczyć w oparciu o następującą tabelkę:
Grubość ściany (mm) 110 220 330 440
Zużycie (ml) 90 180 260 360
Faktyczne zużycie może różnić się od podanego w zależności od porowatości podłoża, jego stanu i właściwości absorpcyjnych. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli dokładnie oszacować przewidywane zużycie.

UWAGI


· Nie dodawać rozpuszczalników ani jakichkolwiek roztworów chemicznych.
· W przypadku ścian grubszych niż 50 cm zaleca się użycie MAXCLEAR INJECTION.
· Zachować wskazaną średnicę i głębokość otworów, jak również odległość między nimi.
· W przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

BHP


MAXCLEAR INJECTION CREAM nie jest produktem toksycznym, mimo to podczas jego stosowania nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami starannie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. W razie kontaktu ze skórą narażone miejsce umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Utylizacja resztek produktu i pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika końcowego i należy ją przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPAKOWANIA


MAXCLEAR INECTION CREAM dostarczany jest w torebkach o pojemności 600 ml.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i otwartym słońcem.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom