drizoro strona główna
powrót
MAXBOND®LATEX

EMULSJA POLIMEROWA DO PRZYGOTOWYWANIA WARSTW SCZEPNYCH ORAZ DODATEK ULEPSZAJĄCY DO BETONU I TYNKU

MAXBOND®LATEX
MAXBOND®LATEX - EMULSJA POLIMEROWA DO PRZYGOTOWYWANIA WARSTW SCZEPNYCH ORAZ DODATEK ULEPSZAJĄCY DO BETONU I TYNKU
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXBOND LATEX jest płynnym dodatkiem na bazie wody z lateksu karboksylowego styrenowo-butadienu, do mieszania zawiesin wiążących i polepszania sprawności fizycznej, właściwości zapraw, tynków i betonów. Mieszanki przygotowane z MAXBOND LATEKS mają większą przyczepność, urabialność, spójność i retencję wody zarobowej.
Po utwardzeniu MAXBOND LATEKS poprawia odporność na ścieranie, zużycie i zmniejsza wchłanianie wody poprzez ograniczenie kapilarności.

ZASTOSOWANIE


• Jako składnik polimerowy dla warstw szczepnych na bazie cementu w naprawach betonów, jastrychów i warstw wyrównujących, zarówno dla elementów pionowych jak i poziomych, przed ułożeniem nowej warstwy nanosimy na powierzchnię.
• Płynna domieszka dla zapraw do szpachlowania i wyrównywania, przy naprawie powierzchni chodników, posadzek itp.
• Podkład gruntujący na porowatych podłożach dla ujednolicenia absorpcji powierzchni.
• Jako dodatek dla poprawy jakości, przyczepności, odporności i trwałości dla powłok, zapraw (PCC, SPCC), torkretów czy tynków na elewacjach, murach itp.
• Domieszka dla zapraw do układania płytek.


ZALETY


• Jest stabilny i nie ulega rozkładowi w stale wilgotnych warunkach.
• Poprawia przyczepność na powierzchniach z bardzo niską porowatością lub wysoką nasiąkliwością.
• Poprawia urabialność mieszanek i redukuje zapotrzebowanie na wodę o tej samej konsystencji, w ten sposób minimalizuje skurcz i pęknięcia podczas twardnienia.
• Zapewnia lepsze utwardzenie mieszanki w czasie upałów ze względu na wyższą retencję wody zarobowej, zmniejszając ryzyko pojawienia się rys skurczowych.
• Zwiększa odporność na ścieranie i zużycie dla miejscowych napraw posadzek czy powłok wierzchnich elewacyjnych.
• Zwiększa spójność i zwartość, zmniejsza segregację świeżej wyprawy, podnosząc końcową wytrzymałość.
• Zwiększa wodoodporność zapraw dzięki zmniejszeniu wchłaniania wody kapilarnie.
• Poprawia odporność chemiczną i zmniejsza wnikanie soli.
• Zwiększa odporność i trwałość na warunki atmosferyczne dla zapraw i powłok.
• Nie zawiera rozpuszczalników, jest nietoksyczny i niepalny. Przyjazny dla środowiska.


INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być mocna i czysta. Usunąć cały uszkodzony beton i luźne fragmenty, należy uzyskać strukturalnie odporne podłoże. Oczyść wszystkie ślady po farbach, kurzu, tłuszczu, wykwity, gips, tynk i pleśń. Użyć mechanicznej metody, takiej jak mycie wysokim ciśnieniem wody lub piaskowanie. Należy nasycić powierzchnię czystą wodą ale nie pozostawiać wolnostojącej wody lub kałuż.
Aplikacja jako grunt: Na porowatych podłożach i / lub z różnym stopniem wchłaniania, aby zapewnić jednorodną absorpcję nałożyć jedną warstwę MAXBOND LATEKS czystym pędzlem, miotłą lub wałkiem nie pozostawiając kałuż. Pozostawić do wyschnięcia na 15-20 minut w zależności od warunków pogodowych i porowatości. Gdy MAXBOND LATEKS zostanie całkowicie wchłonięty w podłoże nanieść zaprawę lub beton. Szacowane zużycie zależy od porowatości podłoża i wynosi od około 0,15 do 0,20 kg / m2 na warstwę. Bardzo porowate podłoże może wymagać zastosowania drugiej warstwy do ujednolicenia powierzchni.
Przygotowanie zaczynu gruntującego: dodać od 1,0 - 1,5 części cementu do 1 części czystego MAXBOND LATEKS i najlepiej wymieszać mechanicznie, wolnoobrotowo (400-600 obr / min) do uzyskania jednorodnej zawiesiny bez grudek. Nasycić powierzchnię wodą a następnie nanieść zaczyn gruntujący przy pomocy pędzla MAXBRUSH lub szczotki MAXBROOM starając się pokryć dokładnie podłoże wciskając zaczyn we wszelkie nierówności i pory. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 2,0 mm. Zanim zaczyn wyschnie nałożyć zaprawę lub beton. Jeśli zawiesina gruntująca wyschnie, nałożyć nową warstwę przed kontynuacją prac.
Przygotowanie tynków, jastrychów i zapraw: Wymieszać wcześniej cement i czysty piasek
bez wypełniaczy w wymaganych proporcjach zgodnie z ostatecznym zastosowaniem. W osobnym pojemniku rozcieńczyć 1 część MAXBOND LATEKS z 2 częściami wody. Do gotowego zaczynu dodawać część sypką i mieszać do wymaganej konsystencji wolnoobrotowo (400-600 obr / min) do uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek mieszanki. Zaprawę nakładać kielnią lub natryskiem bez zbędnego zacierania. Pozwolić wyprawie dojrzewać przez siedem dni przed malowaniem lub otwarciem ruchu kołowego. Dla dokładnego określenia ilości dodania żywicy Maxbond Latex, przeprowadzić próbę do uzyskania wymaganych właściwości.
Jako modyfikator polimerowy: do konfekcjonowanych betonów dodać w ilości od 20 do 50 kg/m3 i wymieszać, w czasie 1 min na każdy 1m3 mieszanki.


UWAGI


Wykonać próby aby określić właściwy stosunek MAXBOND LATEKS z wyprawami dla określonych wymagań końcowych.
Nie stosować utwardzaczy na bazie rozpuszczalników.
Co do zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie Technicznym lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy.


WYDAJNOŚĆ


Zużycie jako grunt (l/m2) 0,15 – 0,2 Zaczyn gruntujący proporcja mieszania żywica : cement (v:v) 1: 1-1,5 Zaprawa wzmocniona polimerami, stosunek żywica : woda (v:v) 1 :2 Dodatek do betonów (kg/m3) 20 – 50 kg/m3

KOLOR


Mleczna ciecz

OPAKOWANIE


Karnister 25kg, beczka 220kg, lub 1000kg.

PRZECHOWYWANIE


W suchym i ciepłym pomieszczeniu, w oryginalnym pojemniku przez 12 miesięcy.

BHP


MAXBOND LATEX jest produktem nietoksycznym, ale trzeba unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać rękawic i gogli ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu należy dokładnie przemyć czystą wodą ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom