drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® TRAFFIC

ODPORNA NA RUCH, WODOODPORNA POWŁOKA OCHRONNA NA PARKINGI I POSADZKI BETONOWE

MAXSEAL® TRAFFIC
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL TRAFFIC jest zaprawą dwuskładnikową na bazie specjalnych cementów i wodnej-żywicy syntetycznej. Łatwo nakłada się za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem, uzyskujemy odporną na ruch powłokę, odporną również na pozytywne i negatywne parcie wody, do zabezpieczenia odsłoniętych posadzek betonowych, dla ruchu samochodowego lub przemysłowego.
• Hydroizolacja dla podziemnych parkingów, garaży, poziomych podłoży, ramp i innych powierzchni narażonych na ruch kołowy.
• Hydroizolacja płyt poziomych fundamentów, posadzek betonowych, przed podnoszeniem się wilgoci, oraz negatywnym parciem w magazynach, fabrykach, budynkach mieszkaniowych itp.
• Hydroizolacja piwnic, tuneli, podziemnych przejść itp., z przeznaczeniem do, miejsc wysokiego ciśnienia wody i występowania silnego tarcia.
• Powłoka do znakowania linii z antypoślizgowym wykończeniem, przejść dla pieszych, linii ostrzegawczych itp.
• Odtwarzanie szczotkowania betonu, dla antypośłizgowości podłoża.
ZALETY
• Hydroizolacja i ochrona powierzchni drogowych w jednym produkcie.
• Bardzo wysoka wodoodporność. Zabezpiecza przed parciem bezpośrednim i ujemnym (odrywanie) wody
• Doskonała odporność powłoki na ścieranie dla ruchu kołowego: samochodów, wózków widłowych, pojazdów przemysłowych itp.
• Pozwala na „oddychanie” podłoża, przez dyfuzje pary wodnej.
• Wysoka przyczepność bezpośrednio do betonu, nie wymaga stosowania gruntów.
• Odporna na promienie UV, stabilność kolorów na zewnątrz.
• Wysoka odporność na działanie chlorków, sole odladzające, cykle zamarzania i rozmrażania, zanieczyszczenia atmosferyczne itp.
• Łatwa w użyciu i nie wymaga konserwacji.
• Ostateczna tekstura powłoki z Maxseal Traffic może być: gładka, antypoślizgowa, z pod wałka itp.
• Materiał bezrozpuszczalnikowy, bezwonny, niepalny, nietoksyczny, przyjazny dla środowiska. Nadaje się do stosowania w słabo wentylowanych obszarach.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
• W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć warstwę mleczka cementowego.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża. Do czyszczenia podłoża zaleca się stosowanie piaskowania lub hydropiaskowania.
• Wszystkie ubytki i pęknięcia naprawić jednym z materiałów: MAXREST, MAXRITE i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę)
• Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z zapraw podanych powyżej.
• Po piaskowaniu podłoże należy odkurzyć i zmyć starannie wodą.
• Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo – wilgotna.
UWAGA: DOKŁADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILŻENIE PODŁOŻA STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI.
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
MAXSEAL TRAFFIC jest materiałem dwuskładnikowym. Odpowiednio przechowywany MAXSEAL TRAFFIC (składnik cementowy) nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć jego zawartość. MAXSEAL TRAFFIC – cement rozrabiany jest żywicą syntetyczną – MAXSEAL TRAFFIC, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Płyn zarobowy Płynem zarobowym jest MAXSEAL TRAFFIC żywica, dostarczana w komplecie ze składnikiem sypkim.
Przygotowanie masy.
Do czystego pojemnika wlać ¾ zawartości opakowania żywicy, pozostałą ilość dolewać w trakcie mieszkania aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do płynu zarobowego wsypywać porcjami MAXSEAL TRAFFIC stopniowo mieszając. W trakcie mieszania zaleca się używanie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem MAXMIXER. Gotowa masa nie może posiadać grudek. W przypadku zbyt dużego napowietrzenia mieszanki odstawić ją na 5 minut w celu odpowietrzenia. Następnie krótko wymieszać i przystąpić do wykonywania powłoki.
NAKŁADANIE I PIELĘGNACJA
MAXSEAL TRAFFIC nakłada się szczotką typu MAXBRUSH lub MAXBROOM o sztywnych włóknach nylonowych, które ułatwiają wypełnienie wszelkich porów i wklęsłości. Do nakładania można też używać natrysku mechanicznego. Masę nakładać tak, aby uzyskać ciągłą jednolitą powłokę. Daną warstwę nakładać w jednym kierunku. Jeżeli w trakcie powlekania podłoże zbyt szybko wysycha (nakładany materiał wałkuje się) można je zrosić wodą pamiętając jednak, aby było one matowo – wilgotne bez wody zastoiskowej. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 3-6 godzin przed nałożeniem drugiej, lecz nie dłużej niż 24-48h. Drugą warstwę nakładać w kierunku prostopadłym do pierwszej, przy czym do jej nakładania można zastosować różne narzędzia w zależności o wymaganej ostatecznej tekstury podłoża, pędzel, wałek, paca itp . Całkowite zużycie materiału na wykonanie powłoki powinno mieścić się w przedziale 2,0 – 3,0 kg/m2 . Materiał powinien być nakładany w dwóch lub trzech warstwach o grubości nie większej niż 1,5 mm każda.
Pielęgnacja Wykonaną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu można delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury otoczenia i podłoża min. 5ºC.
UWAGI
• Powłoki MAXSEAL TRAFFIC mogą być nakładane na nowy beton po 28 dniach.
• Nie należy stosować na zewnątrz jeżeli w ciągu 5 – 7 godzin po nałożeniu spodziewany jest deszcz lub może wystąpić na zabezpieczonej powierzchni skroplenie pary wodnej.
• Nie używać zbrylającego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.
• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5ºC do +35ºC, a także gdy w ciągu 24 godzin po wykonaniu powłoki może spaść poniżej +5ºC.
• W trakcie wykonywania robót podczas występowania wysokich temperatur materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej żywicy. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXSEAL TRAFFIC w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej żywicy, aby przyspieszyć czas wiązania.
• W przypadku wątpliwości związanych z rodzajem medium jakie może mieć styczność z Maxseal TRAFFIC, oraz co do innych zastosowań nie wymienionych w karcie technicznej należy skontaktować się z dystrybutorem.
• Powierzchnie zabezpieczone przy użyciu MAXSEAL TRAFFIC mogą być oddane ruchowi pieszemu po 12-24h, oraz 24-48h dla ruchu kołowego (dotyczy to warunków normowych). W złych warunkach – duża wilgotność, niskie temperatury zaleca się dłuższe sezonowanie.
KOLORY Podstawowe kolory – szary i biały, inne na życzenie odbiorcy.
OPAKOWANIE Komplety (materiał sypki + żywica): 35 kg.
MAGAZYNOWANIE Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +50C. Przydatny do użycia przez 12 miesięcy.
BHP Komponenty A i B są nietoksyczne. Komponent B proszkowy ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
GWARANCJA
Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom