drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® 800

POWŁOKA EPOKSYDOWA O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I AGRESJĘ CHEMICZNĄ

MAXEPOX® 800
MAXEPOX® 800 - POWŁOKA EPOKSYDOWA O DUŻEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I AGRESJĘ  CHEMICZNĄ
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX 800 jest dwuskładnikowym produktem na bazie żywic epoksydowych, w szczególności przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym i ochrony zbiorników betonowych i stalowych przed agresywnością chemiczną.
Ze względu na to, że nie zawiera rozpuszczalników można go stosować w pomieszczeniach słabo wentylowanych.

ZASTOSOWANIE


• Pokrywania powierzchni narażonych na agresywne działanie środków chemicznych,
• Pokrywania powierzchni w zbiornikach w przemyśle spożywczym,
• Tam, gdzie wymagana jest duża odporność na ścieranie.

ZALETY


• Doskonała przyczepność do betonu i stali,
• Moduł sprężystości kompatybilny z wahaniami termicznymi podłoża,
• Doskonała odporność na ścieranie,
• Nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
• Bardzo wysoka odporność chemiczna,
• Wodoszczelny,
• Łatwy do czyszczenia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXEPOX 800 należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie).Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie.
Podłoże, na które ma być nakładany MAXEPOX 800 powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa.
Podłoże betonowe, na które ma być aplikowany MAXEPOX 800 powinno być suche, dopuszcza się podłoże betonowe z pewną ilością wilgoci. Nie należy aplikować MAXEPOX 800 na podłoża betonowe, gdzie występuje podsiąkanie kapilarne wody.
Aby zapewnić właściwą reakcję komponentów minimalna temperatura podłoża nie może być niższa niż 10st C, a wilgotność względna musi być mniejsza niż 80%.
W przypadku aplikacji na powierzchnie stalowe należy je poddać oczyszczeniu strumieniowo-ściernemu w celu uzyskania 1st C czystości wg PN.

GRUNTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO


Gdy podłoże jest właściwie przygotowane należy wykonać warstwę gruntującą z materiału epoksydowego na bazie wody - MAXFLOOR MATE, zgodnie z instrukcją tego materiału.
Zużycie tego materiału: 0,15 - 0,3 kg/m2.

GRUNTOWANIE PODŁOŻA METALOWEGO


Jako środek gruntujący dla MAXEPOX 800 do powierzchni metalowych należy używać MAXFLOOR MATE lub MAXREST PASSIVE.
Zużycie: 0,1st 0,2 kg/m2

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


MAXEPOX 800 jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo. Należy wlać utwardzacz komponent B do żywicy komponent A i dokładnie wymieszać.
Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnej substancji.

APLIKACJA


Przed przystąpieniem do nakładania warstwy zasadniczej z MAXEPOX 800, warstwa gruntująca musi być zupełnie sucha. Jeżeli cyrkulacja powietrza jest dobra, wilgotność względna niska, a temperatura powyżej 10st C warstwa gruntująca jest sucha po 24 do 48 h po aplikacji.
Aby zapewnić odpowiednią reakcję komponentów MAXEPOX 800 minimalna temperatura podłoża podczas aplikacji i twardnienia musi wynosić co najmniej 5st C i nie może dojść do skraplania.
Aplikacja może być wykonana przy pomocy gumowej łopatki, szczotki z krótkim włosiem, wałka lub pistoletu.
Nie dodawać do MAXEPOX 800 żadnych rozpuszczalników.

MAXEPOX 800 cechuje się zachowaniem tiksotropowym i można go nakładać do grubości 300 mikronów.
Aby zapewnić odpowiednią ochronę podłoża zaleca się nakładać warstwę o grub. min. 300 mikronów, przy której zużycie wynosi 0,5 kg/m2. W przypadku zastosowania materiału w bardzo silnie agresywnym środowisku należy zwiększyć ilość MAXEPOX 800 do 0,75 kg/m2 - co daje grubość 500 mikronów. W tym przypadku, aplikacja musi być przeprowadzona w dwóch warstwach, pamiętając o tym , że druga warstwa musi być nałożona w odstępie czasowym nie większym niż 24 h.
Zanim materiał stwardnieje narzędzia lub plamy mogą być wyczyszczone przy użyciu produktu o nazwie MAXEPOX SOLVENT.

OPAKOWANIE I KOLOR


MAXEPOX 800 jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo: 10 kg i 25 kg w kolorze czerwonym, szarym i białym.

MAGAZYNOWANIE


6 miesięcy w oryginalnych , szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, w temp. powyżej 5st C i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku krystalizacji materiału należy podgrzać produkt do 80 - 90st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


W trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych okularów. Nie wdychać oparów wydobywających się z procesu podgrzewania i spalania. Jeśli materiał dostanie się do oczu, należy natychmiast je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje szukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności dla zastosowania tego typu produktu. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom