drizoro strona główna
powrót
MAXDRAIN® P8 - GW

MEMBRANA DRENUJĄCA Z GEOWŁÓKNINĄ FILTRUJĄCĄ DO OCHRONY FUNDAMENTÓW, ŚCIAN I PŁYT BETONOWYCH

MAXDRAIN® P8 - GW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXDRAIN P8 GW to membrana polietylenowa o dużej gęstości (HDPE), której struktura ukształtowana jest w formie stożków ściętych i do której po jednej stronie przyczepiona jest gładka polipropylenowa tkanina filtrująca. Jej system drenażowy cechuje się dużą wydajnością i znaczną wytrzymałością na ściskanie, tworząc wydrenowane wgłębienia na posadzkach i ścianach konstrukcji podziemnych. Specjalnie zaprojektowane stożki zbierają wodę i odprowadzają ją z powierzchni do odpowiedniego systemu drenażowego.

ZASTOSOWANIE


• Ochrona i drenaż fundamentów i murów oporowych.
• System drenażowy, dziedzińców, zielonych dachów oraz zamocowanych nad ziemią płyt betonowych obsadzonych zielenią.
• Ochrona powłok hydroizolacyjnych pokrywających fundamenty.
• Drenaż i ochrona pasaży i tuneli.
• Wentylowanie ścian działowych i murów oporowych.
• Warstwa ochronna płyt z betonu, zapobiegająca podnoszeniu się wilgoci na skutek ich bezpośredniego kontaktu z ziemią.

ZALETY


• Duża wydajność drenażowa.
• System łatwy do zamontowania.
• Doskonała odporność chemiczna na zasady, kwasy, rozpuszczalniki i wszelkie powszechnie występujące sole podziemne.
• Duża wytrzymałość na ściskanie.
• Produkt osłabia ciśnienie hydrostatyczne oddziałujące na konstrukcje podziemne i przedłuża żywotność powłok hydroizolacyjnych.
• Odporny na korzenie.
• Nie ulega butwieniu.
• Nadaje się do kontaktu z wodą spożywczą.
• Kompatybilny z materiałami utworzonymi na bazie cementu i z innymi powszechnie dostępnymi materiałami budowlanymi.
• W pewnym stopniu tworzy izolację termiczną.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia przeznaczona do pokrycia membraną drenażową winna być zdrowa, stosunkowo gładka i pozbawiona wszelkich materiałów, które mogłyby osłabić mocowanie membrany. Jeśli nierówności podłoża przekraczają 5 mm, należy je wyciąć i naprawić. Zdecydowanie zaleca się dokonać hydroizolacji powierzchni przez nałożenie odpowiednich materiałów, takich jak MAXSEAL FOUNDATION w przypadku fundamentów oraz MEXELASTIC PUR lub MAXSEAL FLEX w przypadku dachów zielonych. Geowłóknina filtrująca złączona jest ze stożkami ściętymi za pośrednictwem kleju, dzięki czemu można ją oddzielić i utworzyć z niej zakładki.
Mocowanie. Geowłókninę kładzie się zawsze od strony wody, co umożliwia jej przedostanie się do środka materiału i odpłynięcie ze struktury po stronie przeciwnej. Membranę mocuje się do podłoża mechanicznie z użyciem podkładki kotwiącej, która wypełnia stożek ścięty, oraz stalowych gwoździ (co najmniej dwa na 1 m²). Przy mocowaniu membrany do podłoża uważać, by nie uszkodzić stożka.
Przy aplikacji na powierzchnie poziome i płyty posadzkowe MAXDRAIN P8 GW położyć luźno czarną stroną do podłoża i odciąć wszelkie części odstające. Wokół kolumn, miejsc penetracyjnych i innych tego typu elementów uszczelnić taśmą izolacyjną. Uformować zakładki boczne i końcowe, ryglując stożki na co najmniej 20 cm i uszczelniając je taśmą klejącą. Mocowanie dokończyć wyciągając nadwyżkę tkaniny filtrującej na uprzednio założoną membranę. Płyty sklepień i podwyższeń winny mieć odpowiednie nachylenie, tak aby gromadząca się woda odprowadzana była w stronę drenaży i kanałów.
Na ścianach, fundamentach i innych elementach pionowych MAXDRAIN P8 GW mocuje się w ten sposób, że należy odwinąć nieprzerwany pasek pionowy (analogicznie jak tapetę) i ułożyć go czarną stroną na powierzchnię przeznaczoną do zabezpieczenia, a geowłókniną filtrującą w stronę ziemi, w ten sposób tworząc przestrzeń, w której cyrkulować będzie powietrze i para wodna. Aby zapobiec przedostaniu się do tej przestrzeni materiału wypełniającego, górną części membrany drenażowej uszczelnia się za pomocą profilu polietylenowego. Pojawienia się pustych przestrzeni w narożnikach wewnętrznych/zewnętrznych i na innych równie małych powierzchniach można uniknąć odpowiednio membranę wygniatając. Jeśli nie da się uniknąć poziomych zakładek, dopilnować, by górny i dolny arkusz zachodziły na siebie, bo dzięki temu woda zatrzymana zostaje we wgłębieniu.
Jeżeli w ramach aplikacji zachodzi konieczność położenia rurki drenażowej wzdłuż fundamentów i murów oporowych, to bezpośrednio na zamontowaną membranę MAXDRAIN 8P GW należy zaaplikować warstwę żwiru lub innego materiału drenującego, a następnie położyć rurkę.

WAŻNE WSKAZANIA


• Upewnić się, czy cała powierzchnia membrany HDPE pokryta jest geowłókniną.
• Powierzchnie uszkodzone można naprawić poprzez docięcie ponadwymiarowej łatki z MAXDRAIN P8 GW i przymocowanie jej taśmą klejącą.
• MAXDRAIN P8 GW winno być połączone z systemem drenażowym danego miejsca.
• Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXDRAIN P8 GW jako dwubarwna membrana drenażowa wyposażona w geowłókninę filtrującą dostarczana jest na paletach o wymiarach 2,2 m x 20,0 m, po 6 rolek na palecie. Istnieje możliwość zaopatrzenia się również w inne akcesoria przynależne do tego systemu: worki z 250 lub 10 podkładkami mocującymi oraz betonowymi gwoździami oraz profile polietylenowe do uszczelniania części górnej (listwy 2,5 m).

PRZECHOWYWANIE


MAXDRAIN P8 GW można przechowywać przez czas nieokreślony, pod warunkiem że znajduje się na oryginalnie zamkniętych paletach, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze między 5°C a 30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, gorącem i mrozem.

BHP


Dalsze informacje i Karta bezpieczeństwa produktu udostępniane są na życzenie. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom