drizoro strona główna
powrót
MAXREST® PASSIVE

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DLA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH I INNYCH STALOWYCH POWIERZCHNI

MAXREST® PASSIVE
MAXREST® PASSIVE - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DLA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH I INNYCH  STALOWYCH POWIERZCHNI
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXREST PASSIVE jest jednoskładnikową cieczą do ochrony stalowych powierzchni przed
utlenieniem i działaniem kwasów i zasad. MAXREST PASSIVE tworzy warstwę tlenku, która daje całkowite zabezpieczenie przed korozją i działaniem zasad.

ZASTOSOWANIE


• Jako ochrona antykorozyjna dla stalowych prętów zbrojeniowych przy naprawie konstrukcji
żelbetonowych.
• Jako zabezpieczenie, elementów stalowych przed działaniem silnych środków chemicznych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni:
Przed zastosowaniem powierzchnie należy oczyścić szczotką metalową oraz zmyć wodą.
Nakładanie:
MAXRESET PASSIVE nie wymaga rozcieńczenia i dodawania innych materiałów. Nakładać pędzlem, pistoletem lub przez zanurzenie w celu zabezpieczenia elementów.
Twardnienie:
Zależnie od temperatury, na ogół należy odczekać 2 – 3 godziny przed nałożeniem kolejnych warstw wykończeniowych np. farb, poliuretanów, epoksydów, zapraw naprawczych lub innych środków DRIZORO.


UWAGI


• Nie stosować w temperaturze niższej niż 5st C lub powyżej 60st C
• Natychmiast po użyciu narzędzia powinny być wymyte wodą.

OPAKOWANIE


1 kg lub 5 kg pojemnik

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach.

BHP


MAXREST PASSIVE jest produktem nietoksycznym, ale trzeba unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać rękawic i gogli ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu należy dokładnie przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa MAXCRYL dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co
zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom