drizoro strona główna
powrót
MAXRITE PASSIVE®

PODKŁAD HAMUJĄCY KOROZJĘ NA STALI W BETONIE ZBROJONYM

MAXRITE PASSIVE®
MAXRITE PASSIVE® - PODKŁAD HAMUJĄCY KOROZJĘ NA STALI W BETONIE ZBROJONYM
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXRITE PASSIVE to specjalnie zaprojektowany, jednoskładnikowy podkład oparty na cemencie zawierający inhibitor (czynnik hamujący) korozyjny. Zmieszany z wodą daje się łatwo nanosić pędzlem lub metodą natryskową, zapewniając skuteczną ochronę antykorozyjną stali zbrojeniowej w betonie strukturalnym. Stosowany jako ochrona stali zbrojeniowej przed korozją oraz jako warstwa gruntująca przy naprawach elementów żelbetowych.

ZASTOSOWANIE


• Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej w ramach napraw wszelkich struktur betonowych mostów, budowli nadmorskich, podziemnych rurociągów, fundamentów, budowli przemysłowych, wież chłodniczych, zbiorników, ścian oporowych itp.
• Profilaktyczna ochrona nowej lub starej stali zbrojeniowej przed procesem karbonatyzacji, oddziaływaniem środowiska morskiego, soli usuwających zlodowacenia, agresywnych zanieczyszczeń itp.
• Ochrona stali zbrojeniowej skorodowanej wskutek ubytków w betonie lub betonu złej jakości.
• Warstwa gruntująca przed aplikacją zapraw naprawczych.

ZALETY


• Inhibitor antykorozyjny zapobiega postępującej korozji znacznie przedłużając żywotność danej struktury.
• Na stali tworzy warstwę mocno pasywującą, która chroni przed wodą, chlorkami i dyfuzją CO2.
• Doskonale przylega do stali.
• Wilgoć nie ma na niego żadnego wpływu.
• Do zastosowania nie wymaga suchego podłoża.
• Przyjazny środowisku, bezzapachowy, do zastosowania także w pomieszczeniach słabo wentylowanych.
• Jednoskładnikowy, do mieszanki potrzebuje tylko wody.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża:
Wokół zardzewiałego zbrojenia usunąć kawałki betonu luźnego i niezwiązanego. Dla uzyskania prawidłowego działania produktu odpowiednią ilość betonu usunąć także z tyłu prętów zbrojeniowych i stworzyć tam wolną przestrzeń. Powierzchnia stali winna być czysta, wolna od olejów, tłuszczów, brudu, kurzu, starych powłok oraz wszelkich zanieczyszczeń. Wszelkie płatki i odpryski rdzy starannie usunąć przez piaskowanie, śrutowanie lub wodą pod ciśnieniem (prawie do białego metalu) zgodnie z SIS 055900.
Mieszanie:
MAXRITE PASSIVE można mieszać tylko z wodą czystą, wolną od zanieczyszczeń, ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.), aż do osiągnięcia konsystencji jednolitej i pozbawionej grudek. Do rozrobienia 22 kg opakowania potrzeba 5,72-6,6 l wody (co daje stosunek 28% ± 2). Przy aplikacji natryskowej oraz w wysokich temperaturach ilość wody może nieznacznie ulec zwiększeniu. Czas gotowości do zastosowania wynosi 20-40 min. przy 20ºC. Jeśli zachodzi taka potrzeba, materiał można ponownie wymieszać, jednakże nie dodawać więcej wody.
Sposób użycia: Pędzlem lub sprzętem natryskowym rozprowadzić dwie jednolite warstwy, o grubości 1 mm każda, zwracając uwagę na pokrycie całej powierzchni. Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na ok. 1-2 h (przy 20ºC).
Temperatura aplikacji:
Zalecana temperatura aplikacji wynosi 5-35ºC. Materiału nie stosować, jeżeli w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji spodziewany jest spadek temperatury poniżej 5ºC oraz na powierzchnie zamarznięte lub pokryte szronem.
Dojrzewanie:
Materiału nie stosować, jeśli w ciągu 6-8 h po aplikacji spodziewane są opady. Przy wysokich temperaturach w pierwszych godzinach po aplikacji zapobiegać przyspieszonemu wysychaniu MAXRITE PASSIVE, zabezpieczając go przed porywistym wiatrem oraz bezpośrednim padaniem słońca. Zaprawy przeznaczone do napraw strukturalnych stosować można dopiero po związaniu MAXRITE PASSIVE, co następuje po 3-4 h (przy 20ºC).
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia i sprzęt czyścić wodą zaraz po aplikacji. Kiedy materiał stwardnieje, usunąć go można tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Całkowite zużycie materiału wynosi ok. 2,6 kg/m² na powłokę o zalecanej grubości 2 mm (1,3 kg/m² na jedną warstwę o grubości 1 mm). Przykładowo, 1 kg materiału wystarcza na pokrycie 2 mm powłoką 7,7 m bieżących pręta o średnicy 16 mm . Szacunkowe zużycie może ulegać zmianom zależnie od jakości podłoża, dlatego w celu jego dokładnego określenia na miejscu robót zaleca się przeprowadzenie odpowiedniej próby.

OPAKOWANIA


Worki 22 kg

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zacienionym; chronić przed mrozem i temperaturą przekraczającą 35ºC.

BHP


MAXRITE PASSIVE nie jest materiałem toksycznym, jednakże tak jak inne produkty oparte na cemencie działa drażniąco. Podczas wykonywania mieszanki i w trakcie aplikacji nosić rękawice ochronne i okulary. Kiedy dochodzi do kontaktu z oczami, starannie przemyć je czystą wodą, unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją bieżącą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie występuje nadal, zwrócić się do lekarza. Na życzenie przekazujemy Kartę bezpieczeństwa tego materiału. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom