drizoro strona główna
powrót
MAXREST®

BEZSKURCZOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO NAPRAW POWIERZCHNI BETONOWYCH I MUROWANYCH

MAXREST®
MAXREST® - BEZSKURCZOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO NAPRAW POWIERZCHNI BETONOWYCH I MUROWANYCH
Karta techniczna
Aprobata techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXREST jest gotową do użycia mieszanką specjalnego cementu, drobnego kruszywa i dodatków. Po wymieszaniu z wodą powstaje szybkowiążąca, bezskurczowa zaprawa o dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu ma właściwości podobne do betonu.

ZASTOSOWANIE


• Do napraw betonowych i murowanych, konstrukcyjnych i architektonicznych elementów budowli.
• Do uzupełniania ubytków, pęknięć i rys nie przewodzących wody.
• Do uzupełniania ubytków betonu wokół zbrojenia, jako ochrona antykorozyjna przez realkalizację otuliny.

WŁAŚCIWOŚCI


• Szybkie wiązanie.
• Wysokie parametry techniczne.
• Brak skurczu.
• Dobra przyczepność.
• Możliwość stosowania na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych.
• Wymaga jedynie dodania wody.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa. Naprawiane miejsca odpowiednio wyprofilowane.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary).
• Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę.
• Wyprofilować krawędzie naprawianych miejsc tak, aby były one prostopadłe do powierzchni konstrukcyjnych, uzyskując min. grubość warstwy 5 mm .
• Odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości.
• Rozkuć beton do połowy grubości pręta, jeżeli ślady korozji występują na powierzchni mniejszej niż połowa jego obwodu.
• Rozkuć beton do głębokości 10 mm w głąb pod prętem, jeżeli korozja obejmuje powierzchnię większą niż połowa obwodu pręta.
• Oczyścić podłoże przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Odpowiednio przechowywany MAXREST nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć całą jego zawartość. MAXREST rozrabiany jest wodą, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Zaczyn gruntujący
W celu uzyskania zaczynu gruntującego do naczynia wsypywać materiał i dolewać wody, aż do powstania zaczynu o konsystencji gęstej śmietany, tj. 0,25 l na 1 kg MAXREST.
Zaprawa naprawcza
Do przygotowanej porcji materiału dodać wodę w ilości ok. 3,5 - 4,0 l wody na 25 kg MAXREST. Mieszać tak długo, aż woda dokładnie wniknie w materiał i zostanie uzyskana jednolita masa o konsystencji wilgotnej. Przygotować taką porcję zaprawy, którą można zużyć w ciągu 8 – 10 minut ( w temp. otoczenia 18 - 20st C).

WYKONANIE NAPRAWY


Dokładnie zwilżyć naprawiane miejsce. Powierzchnia powinna być matowo wilgotna. Powłokę gruntującą należy wykonać przy użyciu szczotki MAXBRUSH. Uzupełnić dokładnie wszystkie pory, luki między i pod prętami. Nie dopuścić do całkowitego stwardnienia warstwy gruntującej. Zaczyna ona wiązać po 8 min. Zaczyn gruntujący jest przydatny do użycia przez około 0,5 godziny po rozrobieniu. Przed nałożeniem wymieszać.
Wykonać naprawę przy użyciu kielni, warstwami o grubości 5 – 30 mm . Wbudowany materiał dokładnie zagęścić. W przypadku uzupełnienia ubytków o głębokości większej niż 30 mm zrapować wykonaną warstwę. Po 10 – 15 min. zwilżyć i nałożyć warstwę następną. Jeżeli zaprawę nakłada się na warstwę już związaną, należy wcześniej ją zwilżyć i wykonać warstwę gruntującą. Wyrównać wierzchnią warstwę, posuwając się od środka naprawianego miejsca do jego krawędzi.

PIELĘGNACJA


Wykonaną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się zwilżanie jej przez 1 godz. W przypadku występowania skrajnych warunków atmosferycznych – temperatura > 35st C, niska wilgotność, naprawiane miejsca pielęgnować przez 24 godziny.
Należy wykończyć naprawioną powierzchnię powłoką typu MAXSEAL.

UWAGI


• Nie dodawać piasku, kruszywa lub cementu.
• Nie używać zbywającego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.
• Nie mieszać nadmiernie – tylko tyle, aby woda wniknęła w materiał.
• Nie używać betoniarki wolnospadowej do przygotowania mieszanki, aby nie została zbyt napowietrzona.
• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5st C do +35st C, a także gdy w ciągu 24 godzin może spaść poniżej +5st C.
• W trakcie wykonywania robót w wysokich temperaturach materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej wody. Podczas występowania niskich temperatur MAXREST przechowywać w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej wody, aby przyspieszyć czas wiązania.

ZUŻYCIE


16,7 kg MAXREST wypełnia powierzchnię 1 m2 o grubości 10 mm .

OPAKOWANIE


Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Przydatny do użycia przez 9 miesięcy.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXREST ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza.
Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom