drizoro strona główna
powrót
MAXRITE® 500/700

SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO NAPRAW STRUKTURALNYCH MODYFIKOWANA POLIMERAMI, WZMACNIANA WŁÓKNAMI, ZAWIERAJĄCA INHIBITORY ANTYKOROZYJNE

MAXRITE® 500/700
Karta techniczna
Aprobata techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXRITE 500 to jednoskładnikowa zaprawa naprawcza oparta na cemencie, modyfikowana mikrosilikatami i polimerami, wzmacniana włóknami, zawierająca inhibitory antykorozyjne. Przeznaczona zwłaszcza do napraw wysokogatunkowego betonu strukturalnego, wystawionego na działanie agresywnego otoczenia, zapewnia dodatkowe zabezpieczenie stalowego zbrojenia. Jej zdolność szybkiego wiązania oraz właściwość tiksotropii pozwala na naprawę betonu starego i nowego w prosty sposób, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac wstępnych.
Ze względu na czas wiązania rozróżnia się następujące rodzaje zaprawy MAXRITE.
• MAXRITE 500 o krótkim czasie wiązania
• MAXRITE 700 o wydłużonym czasie wiązania

ZASTOSOWANIE


MAXRITE jest przeznaczony do naprawy ubytków w betonie, spowodowanych oddziaływaniem uderzeń, osiadaniem konstrukcji, przeciążeniami przekraczającymi zakładane w projekcie, a także skutkami wpływu środowiska, takimi jak korozja prętów zbrojeniowych, karbonatyzacja, reakcja między kwasami i kruszywem itd.

ZALETY


• Inhibitory antykorozyjne zapobiegają korozji wywołanej przez chlorki i inne agresywne środki korozyjne, znacząco wydłużające żywotność danej struktury.
• Szybkie wiązanie – MAXRITE 500.
• Aplikacja warstwowa z reakcją tiksotropową, zakończenie pracy w czasie jednej operacji.
• Ze względu na dużą przyczepność do betonu i prętów zbrojeniowych, naprężenia przenoszone są na naprawianą konstrukcję.
• Zaprawa jednoskładnikowa, którą miesza się jedynie z wodą.
• Zaprawa wodoodporna, chroni w ten sposób przed korozją prętów zbrojeniowych i uszkodzeniami spowodowanymi przez cykle zamarzania – odmarzania.
• Odpowiedni czas wiązania pozwalający na aplikację za pomocą środków pneumatycznych, pompy itd. - MAXRITE 700.
• Wysokie parametry mechaniczne, odporność na uderzenia zapewniają długotrwałość napraw.
• Dobra odporność chemiczna na czynniki agresywne np.: siarczany, sole itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa.
Naprawiane miejsca należy odpowiednio wyprofilować. Efektywne przygotowanie podłoża uzyskuje się przez następujący tok postępowania :
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary).
• Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę.
• Wyprofilować krawędzie naprawianych miejsc tak, aby były one prostopadłe do powierzchni konstrukcji, uzyskując minimalną grubość warstwy 5 mm .
• Odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości.
• Rozkuć beton do połowy grubości pręta, jeżeli ślady korozji występują na powierzchni mniejszej niż połowa jego obwodu.
• Rozkuć beton do głębokości 10 mm w głąb pod prętem, jeżeli korozja obejmuje powierzchnię większą niż połowa obwodu pręta.
• Oczyścić podłoże przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie. Poza mechanicznymi, dopuszczalne są także inne metody np. termiczne i chemiczne.
• Oczyścić zbrojenie przez piaskowanie lub czyszczenie szczotką.
• Jeżeli otulina zbrojenia ma grubość mniejszą niż 2 cm, zaleca się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiałem MAXREST PASSIVE.
• Przed wykonaniem naprawy zmyć podłoże wodą pod ciśnieniem.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Odpowiednio przechowywany MAXRITE nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania należy starać się zużyć całą jego zawartość. MAXRITE rozrabia się wodą, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

ZACZYN GRUNTUJĄCY


W celu uzyskania zaczynu do gruntowania, do naczynia należy wsypać 1 kg MAXRITE i dolać 0,25 l wody , aż do uzyskania zaczynu o konsystencji „gęstej śmietany”.

ZAPRAWA NAPRAWCZA


MAXRITE 500 należy mieszać z czystą, niezanieczyszczoną wodą. W przypadku aplikacji ręcznej za pomocą kielni na 25 kg worek lub wiadro należy użyć 3,5 do 4,0 (15% +/- 1%) l wody, aby osiągnąć właściwą konsystencję.
MAXRITE 700 - przy aplikacji ręcznej 25 kg worek wymaga dodania 3,75 do 4,25 l (16% st 1%) wody, a gdy stosowany jest sprzęt pneumatyczny ilość wody wzrasta do 4,5 l na 25 kg worek MAXRITE 700.
Są to ilości przybliżone i w każdym przypadku powinny być sprawdzone, zgodnie z wymaganą konsystencją. Nie należy przekraczać wskazanej, maksymalnej ilości wody, gdyż może to wpłynąć niekorzystnie na właściwości mechaniczne produktu. Po zmieszaniu produktu z wodą, mieszankę należy pozostawić na 3 minuty przed nałożeniem.

WYKONANIE NAPRAWY


Dokładnie zwilżyć naprawiane miejsce. Powierzchnia powinna być matowo – wilgotna. Powłokę gruntującą wykonać przy użyciu szczotki DRIZORO. Uzupełnić dokładnie wszystkie pory, luki między i pod prętami. Aplikację MAXRITE należy rozpocząć, gdy warstwa gruntująca jest jeszcze mokra. Wykonać naprawę przy użyciu kielni w warstwach o grubości 5 – 30 mm .
W przypadku nakładania kilku warstw, każdą warstwę należy zakończyć zrapowaniem powierzchni w celu zwiększenia przyczepności warstwy następnej, którą można nakładać w ciągu 30 minut.
- Wyprofilowanie końcowej warstwy do jej pierwotnego kształtu należy przeprowadzić przed jej związaniem.
Po zakończeniu naprawy całą powierzchnię należy pokryć jednym z materiałów typu MAXSEAL.
Powłoki te zabezpieczają wodo odpornie beton, zapewniając w ten sposób dłuższą trwałość.

PIELĘGNACJA


Wykonaną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się zwilżanie jej przez 1 h. Naprawianą powierzchnię należy przykryć, aby zapobiec jej szybkiemu wysychaniu i uchronić przed działaniem wysokiej temperatury.

UWAGI


• Jeśli warstwa gruntująca wyschła całkowicie lub warstwa poprzednia związała, należy nałożyć nową warstwę gruntującą w celu kontynuacji pracy.
• Nie rozrabiać ponownie raz przygotowanego materiału.
• Nie nakładać na powierzchnie gładkie i malowane.
• Nie mieszać nadmiernie – tylko tyle, aby woda wniknęła w materiał. Nie stosować betoniarki wolnospadowej do przygotowania mieszanki, aby nie została ona zbyt napowietrzona.
• Nie nakładać warstw przekraczających zalecaną grubość.
• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem + 5st C do + 35st C, a także gdy w ciągu 24 godzin może spaść poniżej + 5st C.
• W trakcie wykonywania robót przy wysokich temperaturach, przed przygotowaniem materiał przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania użyć chłodnej wody. Przy niskich temperaturach przechowywać w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej wody w celu przyspieszenia czasu wiązania.

OPAKOWANIE


Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE


9 miesięcy w workach, w miejscach zabezpieczonych przed wilgocią.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXRITE 500/700 ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza.
Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom