drizoro strona główna
powrót
MAXRITE® - S

JEDNOSKŁADNIKOWA ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA TYPU PCC/SPCC DO NAPRAW UBYTKÓW W BETONIE

MAXRITE® - S
MAXRITE® - S - JEDNOSKŁADNIKOWA ZAPRAWA WYPEŁNIAJĄCA TYPU PCC/SPCC DO NAPRAW UBYTKÓW W BETONIE
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXRITE S jednoskładnikowa, drobnoziarnista zaprawa cementowo-polimerowa z mikrokrzemionką przeznaczona do napraw ręcznych lub przez torkretowanie metodą suchą i mokrą.

ZASTOSOWANIE


MAXRITE-S nadaje się do wykonywania wszelkiego rodzaju napraw, uzupełnień i wyrównywania betonu metodą natryskową lub ręcznie, na płaszczyznach poziomych, jak i pionowych.
Szczególne zastosowanie na obiektach mostowych i hydrotechnicznych. Może być także stosowany do zwiększenia grubości posadzek.

ZALETY


• Produkt gotowy do użycia – rozrabia się tylko wodą,
• Odporny na działanie mrozu i soli rozmrażających,
• Powłoki zabezpieczające z MAXRITE-S dobrze chronią przed karbonatyzacją ,
• Umożliwia dyfuzję pary wodnej,
• Odporny na działanie obciążeń mechanicznych
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
• Dobre właściwości hydroizolacyjne
• Bardzo dobra tiksotropowość mieszanki – umożliwia aplikację do 5 cm w jednej warstwie,
• Produkt nietoksyczny,
• Może być nakładany w suchej i mokrej technologii natryskowej oraz ręcznie.

WYTYCZNE STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być czyste i odpowiednio nośne. Wszystkie luźne części odkute, a podłoże oczyszczone hydrodynamicznie lub poprzez piaskowanie do osiągnięcia wytrzymałości na odrywanie min 1,5 MPa. Jeżeli występują pręty zbrojeniowe, należy je oczyścić i zabezpieczyć materiałem MAXREST PASSIVE.
Aplikacja

PRZY NAPRAWACH RĘCZNYCH


Na nasyconą wodą do stanu matowo- wilgotnego naprawiany fragment nanieść pędzlem lub natryskiem warstwę sczepną grubości ok. 1 mm z materiału MAXRITE-S o konsystencji gęstej śmietany lub ze specjalnego środka gruntującego MAXBOND. Niezwłocznie po naniesieniu warstwy sczepnej nałożyć „na wcisk” zaprawę MAXRITE-S dodając do niej ok. 3,75 l (15%) czystej wody.
Maksymalna grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 5 cm, a wykończenie powierzchni wykonać gąbką bezpośrednio po naniesieniu ostatniej warstwy.

PRZY TORKRETOWANIU


Na nasyconą do stanu matowo-wilgotnego powierzchnię, nanieść zaprawę natryskową w jednej lub kilku warstwach pamiętając , ażeby grubość jednej warstwy nie przekraczała 5 cm .
Przy metodzie natrysku mokrego wymagana ilość wody do przygotowania odpowiedniej mieszanki wynosi ok. 3,75-4,5 l na 25 kg zaprawy tj. ok. 15%-18%.
Przy metodzie suchego natrysku wymagana ilość wody jest znacznie mniejsza i wynosi ok. 9 – 11%.
Wykończenie tak jak przy naprawach ręcznych. Należy przy tym uważać, aby podczas zacierania nie nastąpiło rozluźnienie struktury lub oderwania od podłoża.

PIELĘGNACJA


Jak dla zapraw cementowych. W pierwszych godzinach po aplikacji chronić miejsca naprawione przed deszczem, mrozem i zbytnim nasłonecznieniem. Nie stosować w temperaturze poniżej 50st C oraz powyżej 30st C.

ZUŻYCIE


Ok. 1,7 kg/m2 materiału MAXRITE-S na każdy mm grubości warstwy.

OPAKOWANIE I KOLOR


Worki 25 kg w kolorze szarym.

MAGAZYNOWANIE


12 miesięcy w suchym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach.

BHP


MAXRITE S jest nietoksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom