drizoro strona główna
powrót
CONCRESEAL® PLASTERING

WODOODPORNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA - SZPACHLÓWKA

CONCRESEAL® PLASTERING
CONCRESEAL® PLASTERING - WODOODPORNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA - SZPACHLÓWKA
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
CONCRESEAL PLASTERING jest wodoodporną zaprawą szpachlową modyfikowaną polimerami przeznaczoną do wyrównania powierzchni betonowych. oraz jako warstwa wyrównująca i wykończeniowa na zaprawach naprawczych. Zaprawa szpachlowa CONCRESEAL PLASTERING stanowi mieszaninę cementu, odpowiednio dobranej krzemionki i kruszywa; dostarczana jest w postaci proszku gotowego do użycia.
Zaprawę CONCRESEAL PLASTERING można nakładać ręcznie, kielnią i pacą tynkarską lub mechanicznie przez natrysk, na związane i wilgotne (w stanie matowo wilgotnym) podłoże.
Występuje w odmianach: średnio; i gruboziarnistej

ZASTOSOWANIE


• Do powierzchniowej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń znajdujących się w atmosferze,
• Do wykonywania cienkowarstwowych szpachlówek wodoodpornych np. na basenach.
• Jako minimalnej grubości warstwa wyrównawcza do powierzchni betonowych przed aplikacją powłok.
• Do aplikacji na elewacjach jako dekoracyjne pokrycie.

ZALETY


• Uszczelnia i wypełnia pory oraz wgłębienia w betonie i murze, stając się integralną częścią ich powierzchni.
• Zabezpiecza antykorozyjnie podkład, stanowiąc jednocześnie wykończenie dekoracyjne.
• Nadaje trwałą wodoodporność.
• Chroni zbrojenie betonu przed korozją.
• Redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu,
• Redukuje wchłanianie substancji szkodliwych,
• Zwiększa odporność na mróz i mgłę solną,
• Nie hamuje dyfuzji pary wodnej,
• Hamuje dyfuzję CO2

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni
Beton przeznaczony do pokrycia musi być czysty, wolny od śladów farby, wykwitów, obcych materiałów, tłuszczu, olejów antyadhezyjnych i pyłu. Jeśli warunki te nie są spełnione, oczyścić powierzchnię szczotką drucianą lub przez piaskowanie. Wszelkie wystające części metalowe, pozostałości po szalowaniu, powinny być wycięte do głębokości 2 cm . Ubytki naprawić produktem MAXREST lub MAXRITE. Przed nakładaniem zaprawy podłoże należy dobrze zwilżyć.
Nakładanie kielnią i zacieraczką
Na 25 kg worek CONCRESEAL PLASTERING użyć 1 l MAXCRYL, 3,5 l wody i dobrze wymieszać, najlepiej mechanicznie. Stosując kielnię do nakładania upewnić się, czy CONCRESEAL PLASTERING jest mocno wciśnięty we wszystkie zagłębienia i dobrze wyrównany; 20 – 30 minut później użyć ponownie packę metalową lub zacieraczkę z gąbką, w zależności od wymaganej faktury tynku.
Grubość układanej warstwy powinna wynosić:
- przy odmianie średnioziarnistej – od 1,0 do 5,0 mm
- przy odmianie gruboziarnistej – od 3,0 do 5,0 mm
W procesie końcowego wygładzania gąbką, należy ją zwilżyć roztworem składającym się z 1 części MAXCRYL i 3 części czystej wody. Nie używać samej wody.
Nakładanie natryskowe
Worek 25 kg CONCRESEAL PLASTERING wymaga około 2 litrów MAXCRYL i 4,5 litra wody. Materiał dokładnie wymieszać. Najlepsze jest mieszanie mechaniczne.

UWAGI


• Materiał ten nie powinien być stosowany na ściany zmrożone lub pokryte lodem. Nie należy wykonywać aplikacji poniżej 5st C. Jeśli w ciągu 12 godzin od nałożenia materiału spodziewany jest mróz, prace nie powinny być prowadzone.
• Pogoda chłodna – nie zwilżać powierzchni zbyt mocno.
• Pogoda ciepła lub wietrzna – zwilżać ściany kilka razy przed zastosowaniem materiału.
• Po nałożeniu zwilżyć delikatnie ścianę używając pistoletu natryskowego, by umożliwić lepsze dojrzewanie CONCRESAL PLASTERING.

ZUŻYCIE


1,5 kg/m2 /mm dla odmiany średnioziarnistej
1,7 kg/m2 /mm dla odmiany gruboziarnistej .

OPAKOWANIE


Worki 25 kg .

MAGAZYNOWANIE


W oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0st C przez 1 rok.

KOLORY


Perłowo-szary, naturalny kolor betonu oraz biały.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, CONCRESEAL PLASTERING ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom