drizoro strona główna
powrót
MAXRITE® INJECTION

PŁYNNA ZAPRAWA, KOMPENSUJĄCA SKURCZE, WYSOKO WYTRZYMAŁOŚCIOWA MODYFIKOWANA POLIMERAMI I INHIBITORAMI ANTYKOROZYJNYMI

MAXRITE® INJECTION
MAXRITE® INJECTION - PŁYNNA ZAPRAWA, KOMPENSUJĄCA SKURCZE, WYSOKO WYTRZYMAŁOŚCIOWA MODYFIKOWANA POLIMERAMI I INHIBITORAMI ANTYKOROZYJNYMI
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXRITE INJECTION to jednoskładnikowa zaprawa zdolna do kompensowania skurczów materiału, utworzona z cementów i wybranych składników mineralnych, modyfikowana polimerami oraz inhibitorami antykorozyjnymi. Występuje w postaci proszku, a dla osiągnięcia wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz przyczepności wystarczy ją rozmieszać z wodą, kiedy to powstaje nie rozkładająca się zaprawa o doskonałej płynności. Produkt przeznaczony jest do napraw budowlanych, uzupełnień oraz kotwień narażonych na oddziaływanie agresywnego otoczenia, zapewniając jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie stali zbrojeniowej i innych elementów metalowych.

ZASTOSOWANIE


• Naprawy strukturalne zbrojonego betonu uszkodzonego na skutek karbonatyzacji, oddziaływania soli, środowisk przemysłowych czy morskich itp.;
• Pośredniczy w przenoszeniu obciążeń z elementów stalowych na konstrukcję betonową dzięki swojej dużej przyczepności np.: (kotwienie prętów);
• Konserwowanie wodociągów, punktów uzdatniania wody, urządzeń przemysłowych, budowli nabrzeżnych itp.
• Wzmocnienie struktur betonowych;
• Wypełnienie metalowych podstaw kolumn;
• Kotwienie filarów w betonowych konstrukcjach prefabrykowanych;
• Podparcie belek w mostach;
• Kotwienie śrub, lin itp.;
• Wypełnienie fundamentów pod maszyny w miejscach między betonem a stalowymi płytami.

ZALETY


• Inhibitory antykorozyjne zabezpieczają i pasywują zbrojenie, znacząco wydłużając jego żywotność;
• Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa;
• Bardzo dobra przyczepność do betonu, zbrojenia oraz innych elementów metalowych;
• Po związaniu struktura niezależna od wpływu skrajnych temperatur;
• Wytrzymuje wielokrotność obciążeń;
• Materiał wodoszczelny, odporny na wodę, oleje i tłuszcze;
• Produkt ogniotrwały i nietoksyczny;
• Kompensuje skurcze materiału, ulega nieznacznemu rozszerzeniu;
• Wolny od chlorków oraz cząstek metalu, na powierzchnie metalowe działa antykorozyjnie;
• Wykazuje doskonałą płynność, posiada właściwości samopoziomowania, umożliwia aplikację przez wylanie oraz iniekcję;
• W trakcie mieszania nie następuje rozdzielenie materiału ani jego odsączenie.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia winna być wytrzymała pod względem strukturalnym i czysta, wolna od pyłów, starych powłok, olejów i tłuszczów. Dla uzyskania lepszej przyczepności oczyścić ją przez piaskowanie lub przez podobne działanie. Przy usuwaniu luźnych cząstek stosować sprężone powietrze. Przed rozpoczęciem aplikacji powierzchnię betonu nasączyć wodą, nie pozostawiając jednak wody wolno stojącej.
Mieszanie:
MAXRITE INJECTION przelać do czystego wiadra z wodą i rozpocząć mieszanie. Całkowita proporcja składników pod względem wagowym winna sięgać 12-14% (woda), co odpowiada 3-3,5 l wody na 25 kg worek MAXRITE INJECTION (zależnie od wymaganej konsystencji mieszanki). Mieszać najlepiej metodą mechaniczną, przez ok. 3-4 minuty, używając wiertarki wolnoobrotowej i unikając tworzenia w mieszance pęcherzyków powietrznych. Można też skorzystać z betoniarki. W przypadku mieszania ręcznego wydłużyć czas, aż do zaniknięcia grudek. MAXRITE INJECTION nanosić bezpośrednio po wykonaniu mieszanki; w temperaturze 20°C płynność może ona zachowywać w okresie 15-20 minut. Przy wypełnianiu objętości większej niż ok. 0,1 m³, względnie nanoszeniu warstwy grubszej niż 4 cm, do każdego 25 kg worka MAXRITE INJECTION należy przy mieszaniu dodać 8 kg czystego i suchego żwiru o średnicy 3-5 mm oraz 2,75-3 l wody, zależnie od wymaganej konsystencji, unikając jednak rozdzielania składników oraz odsączania wody na skutek jej nadmiaru.
Aplikacja:
Jeśli to konieczne, wokół powierzchni roboczej zastosować niewielkie uzupełnienia formierskie. MAXRITE INJECTION przeznaczony jest do nanoszenia przez pompowanie pod niskim ciśnieniem, względnie przez proste wlewanie grawitacyjne wprost ze zbiornika, w którym przygotowano mieszankę. Rozmieszczać ruchem jednostajnym, w jednym kierunku, w celu zminimalizowania możliwości uwięzienia w podłożu powietrza. W razie potrzeby zastosowanie ręcznego sprzętu wibrującego może pomóc w wypełnieniu żądanej objętości, należy jednak unikać nadmiernych drgań, gdyż te mogłyby spowodować odsączenie wody albo uwięzienie powietrza. Dla ułatwienia wydostawania się powietrza z przestrzeni przewidzianych do wypełnienia należy zamontować stosowne odpowietrzniki.
Warunki aplikacji:
Idealna temperatura aplikacji wynosi 10-25°C. Nie aplikować, gdy temperatura otoczenia oraz powierzchni spada poniżej 5°C, względnie gdy takiej można się spodziewać w okresie 24 h po aplikacji.
Dojrzewanie: Winno rozpocząć się zaraz po naniesieniu materiału. Wilgoć potrzebną do wiązania zapewnić przez osłonięcie powierzchni szmatami przykrytymi plastikowymi arkuszami. Można też sięgnąć po odpowiedni komponent gwarantujący właściwe dojrzewanie, np. MAXCURE. Procesy dojrzewania obserwować zasadniczo przy wysokich temperaturach, wietrze, niskiej wilgotności oraz bezpośrednim oddziaływaniu słońca.
Czyszczenie:
Sprzęt i narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu. Po zastygnięciu materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE


25 kg worek MAXRITE INJECTION wypełnia ok. 13-14 l objętości, w zależności od proporcji wody w mieszance (0,52-0,56 l na 1 kg produktu), co daje ok. 1,8-2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy MAXRITE INJECTION. Dodanie do mieszanki 8 kg żwiru na 25 kg worek MAXRITE INJECTION wypełnia ok. 17-18 l, w zależności od proporcji wody w mieszance (0,68-0,72 l na 1 kg produktu), co daje 1,4-1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy. Podane szacunkowe ilości zużycia zależą od stanu podłoża; na dokładne wskazania pozwoliłyby wstępne próby przeprowadzone na miejscu robót.

UWAGI


Do MAXRITE INJECTION nie dodawać żadnych cementów, czy też innych komponentów wyżej nie wyszczególnionych. W mieszance nie stosować większej ilości wody niż proporcja zalecana.
W przypadku aplikacji nie podanych w niniejszym opracowaniu skonsultować się z wydziałem technologicznym naszej firmy.

OPAKOWANIE


Worki 25 kg.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w miejscu suchym i zacienionym, zabezpieczonym przed wilgocią i mrozem, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP


MAXRITE INJECTION to materiał nietoksyczny, jednakże tak jak każdy inny produkt cementowy zawiera komponenty agresywne. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W czasie aplikacji nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać czystą wodą unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym obowiązek ten spoczywa na końcowym jego użytkowniku.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom