drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL®

USZCZELNIAJĄCA I OCHRONNA POWŁOKA NA POWIERZCHNIE BETONOWE I MUROWANE

MAXSEAL®
MAXSEAL® - USZCZELNIAJĄCA I OCHRONNA POWŁOKA NA POWIERZCHNIE BETONOWE I MUROWANE
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL jest to sucha mieszanka cementów i specjalnych dodatków, która wraz ze starannie dobranym kruszywem służy do wykonywania powłok o właściwościach uszczelniających, wodoodpornych i ochronnych. Nadaje się do zastosowania na powierzchnie betonowe, murowane i tynki.

ZASTOSOWANIE


- Wodo-uszczelnienie wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych i konstrukcji budowlano inżynierskich,
- Zabezpieczenie przed karbonatyzacją konstrukcji betonowych,
- Wodo-uszczelnianie podziemnych części budynków,
- Wodoodporne i ochronne powłoki silosów, chłodni kominowych, zbiorników na ścieki itp.
- Jako powłoka wodoodporna na ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

ZALETY


- Pozwala na „oddychanie" podłoża,
- Duża trwałość i łatwość wykonania,
- Zabezpiecza przed parciem bezpośrednim i ujemnym (odrywanie) wody,
- Możliwość stosowania na powierzchnie wilgotne,
- Stanowi powłokę sztywną, dzięki czemu nie przyczynia się do ukrywania zarysowania konstrukcji, pod powłoką,
- Odporność na stały kontakt ze ściekami lub wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


- Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
- W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
- Usunąć luźne i zniszczone fragmenty, aż do „zdrowego” betonu.
- Usunąć warstwę mleczka cementowego.
- Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża.
- Wszystkie ubytki, pęknięcia i rysy, których propagacja już ustała należy naprawić jednym z materiałów : MAXREST, MAXRITE, i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę).
- Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z zapraw podanych powyżej.
- Wszelkie naroża wklęsłe typu podłoga –ściana powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wyżej wymienionych zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
- Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo-wilgotna.

UWAGA! DOKŁADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILŻENIE PODŁOŻA STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Płyn zarobowy
W pojemniku należy przygotować płyn zarobowy, składający się z wody i żywicy akrylowej MAXCRYL. W tym celu należy zmieszać jedną część MAXCRYL z trzema częściami wody. Na jeden worek MAXSEAL (25 kg) należy przygotować 7 – 8 l płynu zarobowego ( 2 l MAXCRYL + 6 l wody).
Stosowanie płynu zarobowego polepsza parametry mechaniczne powłoki , zwiększa przyczepność powłoki do podłoża i redukuje skurcz podczas wiązania.
Przygotowanie masy
Do przygotowanego płynu zarobowego wsypywać porcjami MAXSEAL, stopniowo mieszając. Do mieszania zaleca się używanie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem MAXMIXER. Masę mieszać ok. 1 minuty. Gotowa masa nie może posiadać grudek. W przypadku mieszania ręcznego, po wymieszaniu gotową masę odstawić na 10 – 15 minut w celu odpowietrzenia. Następnie krótko wymieszać i przystąpić do wykonywania powłoki.
Praktycznym sprawdzeniem konsystencji dobrze wykonanej mieszanki jest osiągnięcie konsystencji gęstej śmietany, przy której szczotka MAXBRUSH zanurzona w masie nie tonie i nie przewraca się.

NAKŁADANIE I PIELĘGNACJA


MAXSEAL nakłada się szczotką typu MAXBRUSH o sztywnych włóknach nylonowych, które ułatwiają wypełnienie wszelkich porów i wklęsłości. Masę nakładać tak, aby uzyskać ciągłą i jednolitą powłokę. Nie wolno nakładać jej tak jak farbę. Daną warstwę nakładać w jednym kierunku. Jeżeli w trakcie powlekania podłoże zbyt szybko wysycha (nakładany materiał wałkuje się) można je zrosić wodą pamiętając jednak, aby było one matowo-wilgotne bez wody zastoiskowej. Nie wolno dodawać płynu zarobowego do gotowej mieszanki.
Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 24 godziny przed nałożeniem drugiej.
Druga warstwę nakładać w kierunku prostopadłym do pierwszej. W celu zagwarantowania dokładnego nałożenia obu warstw, zaleca się użycie materiału o innym kolorze na każdą warstwę. Zużycie materiału na wykonanie powłoki powinno mieścić się w przedziale 2,5 – 3,0 kg/m2 w dwóch warstwach.
Wykonaną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu można delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury otoczenia i podłoża
min. 5 st. C.

UWAGI


- Powłoki MAXSEAL mogą być nakładane na nowy beton po 28 dniach.
- Nie należy stosować na zewnątrz, jeżeli w ciągu 4 – 6 godzin po nałożeniu spodziewany jest deszcz.
- Chemiczna odporność powłoki pH > 5,5.
- Nie rozrabiać ponownie raz przygotowanego materiału.
- Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5 st. C do + 35 st. C, a także gdy w ciągu 24 godzin po wykonaniu powłoki może spaść poniżej + 5 st. C.
- W trakcie wykonywania robót, podczas występowania wysokich temperatur, materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej wody. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXSEAL w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej wody, aby przyspieszyć czas wiązania.
- Zbiorniki uszczelnione przy użyciu MAXSEAL mogą być oddane do eksploatacji po 7 dniach od wykonania powłoki ostatecznej (dotyczy to warunków normowych). W złych warunkach – duża wilgotność, niskie temperatury zaleca się 14 – dniowe sezonowanie.

KOLORY


MAXSEAL występuje standardowo w następujących kolorach: szary, biały, perłowo-szary, możliwość zamówienia innych kolorów – MAXSEAL DECOR

OPAKOWANIE


Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchych pomieszczeniach w tem. powyżej 5st C. Przydatny do użycia 12 miesięcy.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXSEAL ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom