drizoro strona główna
powrót
MAXPLUG®

SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA ZAPRAWA HYDRAULICZNA DO ZATRZYMYWANIA PRZECIEKÓW POD CIŚNIENIEM

MAXPLUG®
MAXPLUG® - SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA ZAPRAWA HYDRAULICZNA DO ZATRZYMYWANIA PRZECIEKÓW POD  CIŚNIENIEM
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPLUG jest szybkowiążącą zaprawą na bazie cementu hydraulicznego. Materiał zmieszany z wodą tworzy błyskawicznie wiążącą, wodoszczelną zaprawę tamponażową. Po stwardnieniu stanowi część naprawionego podłoża.

ZASTOSOWANIE


• Do natychmiastowego uszczelniania, naprawy ubytków przewodzących wodę, nawet pod wysokim ciśnieniem i pod wodą, w konstrukcjach betonowych i murowanych np.:
- rurociągach wodnych i kanalizacyjnych,
- zaporach wodnych, zbiornikach ścieków,
- zbiornikach wody pitnej,
- tunelach, piwnicach, fundamentach.
• Do szybkiego kotwienia elementów metalowych i plastikowych w betonie, murze lub tynku cementowym.

WŁAŚCIWOŚCI


• Natychmiastowo tamuje przecieki – nawet pod ciśnieniem.
• Nie jest materiałem kurczliwym.
• Zaprawa ekspansywna – przyrost objętości w trakcie wiązania.
• Nie zawiera domieszek powodujących korozję.
• Twardnieje pod wodą.
• Wymaga jedynie dodania wody.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty, aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary).
• Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 20 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę.
• W przypadku podłoży suchych przed wykonaniem naprawy, obficie nawilżać je wodą.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Odpowiednio przechowywany MAXPLUG nie powinien posiadać grudek i zbryleń. MAXPLUG rozrabiany jest wodą, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
UWAGA! Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać przez kilkakrotne przetoczenie pojemnika.
Należy mieszać tylko taką ilość MAXPLUG, którą można zużyć w ciągu 3 minut ( przy temp. otoczenia 18 do 20 st C). Do przygotowanej porcji materiału powoli dodawać wodę – 1 kg MAXPLUG wymaga dodania 230 cm3 wody. Mieszać tak długo, aż woda dokładnie wniknie w materiał i zostanie uzyskana jednolita masa o konsystencji gęsto plastycznej.

WYKONANIE NAPRAWY


Rozrobiony materiał należy uformować do odpowiedniego kształtu. W momencie wykonywania naprawy powinien mieć on konsystencję gęsto plastyczną. Materiał dokładnie wcisnąć w miejsce wykonywania naprawy. W przypadku występowania wycieków bieżących plombę przytrzymać nieruchomo przez okres 30 sekund do 3 minut. Nadwyżkę materiału szybko usunąć przez ścięcie szpachelką. Ścinanie rozpoczynać od środka naprawionego miejsca, aby pozwolić na związanie MAXPLUG. Na koniec zaślepić dren. Zaleca się wykończenie naprawianej powierzchni powłoką MAXSEAL.

PIELĘGNACJA


Szybkie wiązanie powoduje wydzielanie się dużych ilości ciepła. W celu jego odprowadzania i zapobieżenia gwałtownemu wysychaniu zaleca się zwilżenie naprawianego miejsca wodą przez 15 – 30 minut.

UWAGI


• Nie dodawać kruszywa lub cementu.
• Nie używać zbywającego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.
• Nie nakładać na powierzchnie gładkie, malowane itp.
• MAXPLUG po związaniu jest materiałem sztywnym, dlatego też nie jest zalecany do uszczelniania pracujących szczelin dylatacyjnych.
• W trakcie wykonywania robót, podczas występowania wysokich temperatur, materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej wody. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXPLUG w ciepłym miejscu i używać do mieszania ciepłej wody, aby przyspieszyć czas wiązania.

OPAKOWANIE


Wiadra 5 kg i 25 kg

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Przydatny do użycia przez 1 rok.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXPLUG ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza.
Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom