drizoro strona główna
powrót
MAXBETON®

SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA ZAPRAWA HYDRAULICZNA DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD MAŁYM CIŚNIENIEM

MAXBETON®
MAXBETON® - SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA ZAPRAWA HYDRAULICZNA DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD MAŁYM CIŚNIENIEM
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXBETON jest hydrauliczną, szybkowiążącą, nie kurczliwą zaprawą do tamowania sączeń wody oraz zakotwień elementów.

ZASTOSOWANIE


• Uszczelnianie, naprawa ubytków przewodzących wodę pod małym ciśnieniem (sączenie wody).
• Do szybkiego kotwienia elementów metalowych i plastikowych w betonie, murze lub tynku cementowym.
• Uszczelnianie wokół rur i spustów w zbiornikach wodnych, cysternach itd.
• Układanie i zamocowywanie pokryw lub kratek ściekowych
• Aplikacja na płaszczyzny poziome i pionowe

ZALETY


• Bardzo szybkie wiązanie i natychmiastowe oddanie do użytku zamocowanego elementu.
• Bardzo szybko osiąga wysoką wytrzymałość mechaniczną na ściskanie i zginanie.
• Brak skurczu.
• Wodoodporny, wodoszczelny, odporny na cykle zamarzania - odmarzania.
• Jednoskładnikowy, potrzebuje jedynie wody do mieszania
• Zaprawa ekspansywna – przyrost objętości w trakcie wiązania.
• Nie zawiera chlorków
• Nie powoduje korozji.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni.
Powierzchnia być musi być strukturalnie zdrowa i oczyszczona z kurzu i luźnych elementów. Miejsca, w których będzie miało miejsce zamocowanie muszą być oczyszczone i zwilżone wodą do nasycenia, a nadmiar wody usunięty. Należy na tę sprawę zwrócić szczególną uwagę, gdy ma się do czynienia z podłożem absorpcyjnym lub wystawionym na działanie słońca.
Mieszanie
MAXBETON wiąże bardzo szybko, zatem należy zmieszać tylko taką ilość którą można zużyć w ciągu kolejnych 2 do 4 minut. Stosunek mieszania wynosi 0,20 L wody na 1kg MAXBETON. Mieszać ręcznie kielnią lub łopatką do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. W przypadku zastosowania zaprawy do kotwienia elementów dopuszcza się zwiększenie zalecanej ilości wody do ok.10%.
Nie mieszać z nadmierną ilością wody, jako że to narusza wytrzymałość mechaniczną i może powodować skurcz.
Przy wysokich temperaturach i konieczności opóźnienia wiązania do mieszania należy użyć zimnej wody, co spowoduje około dwukrotne wydłużenie czasu przydatności zaprawy. Aby przyspieszyć wiązanie dodać ciepłej wody.
Aplikacja
MAXBETON nałożyć na żądane miejsce za pomocą zacieraczki lub packi.
W przypadku osadzania elementów w otworach montażowych, należy dany element unieruchomić do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości przez MAXBETON.
Przy uszczelnianiu małych wycieków wody, po zmieszaniu MAXBETON a przed jego aplikacją, odczekać aż materiał podgrzeje się i zacznie twardnieć. W tym momencie umieścić MAXBETON ręcznie - używając gumowych rękawic – wciskając go w żądane miejsce aż wiązanie zostanie zakończone. Do większych wycieków stosować MAXPLUG.

OPAKOWANIE


25 kg worki

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 5st C.

BHP


MAXBETON nie jest toksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom