drizoro strona główna
powrót
WATMAT®

SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO OSADZANIA, POZIOMOWANIA POKRYW WŁAZÓW ORAZ NAPRAW POSADZEK

WATMAT®
WATMAT® - SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO OSADZANIA, POZIOMOWANIA POKRYW WŁAZÓW ORAZ NAPRAW POSADZEK
Karta techniczna
Aprobata techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
WATMAT jest szybkowiążącą zaprawą, fabrycznie zmieszaną ze specjalnymi cementami, silikonami i innymi dodatkami. Jest produktem gotowym do użycia, stosowanym do poziomowania nowo montowanych włazów i przy pilnych naprawach posadzek w przemyśle. Występuje w dwóch odmianach: WATMAT W – zimowy, jeżeli temp. otoczenia nie przekracza 15 st C i WATMAT S – letni dla temp. powyżej 15 st C.

ZALETY


•• Umożliwia natychmiastowe naprawy, osadzanie i przestawianie włazów na ulicach, drogach publicznych, oraz naprawy posadzek betonowych.
• Umożliwia kotwienie metalowych elementów w ścianach, do układania kamieni na elewacjach.
• Pozwala na pogrubianie posadzek, ramp rozładunkowych, czy tarasów.
• Zaprawa do układania płyt chodnikowych, czy krawężników.
• Pozwala na wznowienie ruchu drogowego po naprawionym miejscu już po 2 godzinach od naprawy.
• Posiada dużą odporność chemiczną.
• Jest mrozoodporny.
• Jest nietoksyczny i bez zapachu, co umożliwia jego stosowanie w pomieszczeniach o słabej wentylacji.
• Posiada dobrą przyczepność do podłoża
• Można go stosować do pionowych napraw konstrukcji.
• Miesza się go tylko z wodą.
• Zapewnia szybkie osadzanie kratek ściekowych na posadzkach.
• Kolor zaprawy jest zbliżony do koloru betonu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni. Pokrywany beton powinien być wolny od wszelkich luźnych cząstek, brudu, tłuszczu, oleju lub innych zanieczyszczeń oraz dokładnie nawilżony.
Nakładanie i mieszanie. W celu wykonania pionowych napraw i załatań, produkt WATMAT należy wymieszać z czystą wodą, w ilości 4,3 – 4,6 litra wody na 25 kg WATMAT. Gotową mieszankę należy nakładać kielnią. W przypadku stosowania WATMAT na powierzchnie poziome, do przygotowania mieszanki oprócz wody można zastosować dodatek MAXCRYL (dla uzyskania lepszych parametrów technicznych), w ilości 1 część MAXCRYL na 3 części wody. W przypadku zastosowania zaprawy WATMAT do osadzania włazów, wokół obwodu otworu należy nałożyć zaprawę i właz wypoziomować.

UWAGI


Nie używać w temperaturach poniżej 5st C lub na powierzchniach zmrożonych.
Używać tylko czystej wody.
Nie mieszać zaprawy WATMAT z innymi produktami.
Nie mieszać raz przygotowanej zaprawy WATMAT z nową porcją.
Można mieszać WATMAT- S z WATMAT- W

ZUŻYCIE


1,7 kg/m2/mm

OPAKOWANIE


Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE


W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 5st C przez okres 6 miesięcy.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, WATMAT ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom