drizoro strona główna
powrót
MAXGRIP®

SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA ZAPRAWA HYDRAULICZNA DO NAPRAWY UBYTKÓW I KOTWIENIA

MAXGRIP®
MAXGRIP® - SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA ZAPRAWA HYDRAULICZNA DO NAPRAWY UBYTKÓW I KOTWIENIA
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXGRIP jest mieszanką wysokosprawnych cementów hydraulicznych, odpowiednio dobranego kruszywa oraz środków modyfikujących. Zmieszany z wodą MAXGRIP tworzy szybkowiążącą zaprawę do: naprawy ubytków, kotwienia.

ZASTOSOWANIE


• Kotwienie śrub fundamentowych, słupów, balustrad.
• Naprawa ubytków betonu.
• Mocowanie wszelkiego rodzaju maszyn.
• W drogownictwie – osadzanie znaków drogowych.
• Wszędzie, gdzie wymagane jest szybkie i bardzo mocne zakotwienie.

ZALETY


• Zapewnia szybki czas wiązania – 15 min.
• Wodochronna, zabezpiecza kotwione elementy stalowe przed korozją.
• Nie zawiera cząstek siarki lub żelaza, nie powoduje utleniania lub tworzenia się rdzy, która niekorzystnie oddziaływuje na aluminium lub żelazo.
• Szybko osiąga wysokie parametry mechaniczne.
• Zaprawa ekspansywna – przyrost objętości w trakcie wiązania.
• Łatwa w stosowaniu – wystarczy zmieszać z wodą.

PRZYGOTOWANIE


Odpowiednio przygotować otwór (poprzez wiercenie lub rozkucie), ażeby swobodnie można było zamocować słupek lub pręt. Dla uzyskania większej wytrzymałości poszerzyć tył otworu przez pochylenie wiertła i poruszanie go w przód i w tył podczas wiercenia.
Jeżeli podłoże, w którym ma być wykonane zakotwienie jest o wytrzymałości mniejszej niż 20 MPa, należy zwiększyć głębokość kotwienia o 50%.

SPOSÓB KOTWIENIA


Wydmuchać lub wyssać wszystkie luźne cząstki i pyły, zwilżyć ścianki otworu przy pomocy pędzla, aby były wolne od pyłu. Umieścić śruby kotwiące wraz z podkładkami w otworze. Rozmieszać odpowiednią ilość materiału (ilość, która będzie zużyta w ciągu 5 min.) dodając czystej wody w ilości 4,5 l na 25 kg suchej zaprawy MAXGRIP. Umieścić niewielką ilość MAXGRIP w otworze i poruszać śrubą w górę w dół kilka razy, by wyeliminować jakiekolwiek puste przestrzenie.
Wypełnić resztę otworu, umieszczając zaprawę tylko z jednej strony do zapewnienia dobrego i równomiernego przemieszczania się zaprawy.
MAXGRIP wiąże na twardo w ciągu 15 min. , jednak przy kotwieniu śrub fundamentowych nie należy zakładać nakrętek przed upływem 1,5 h.

OPAKOWANIE


Wiadra 25 kg

MAGAZYNOWANIE


W oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu o temp. 0st C przez 1 rok.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXGRIP ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom