drizoro strona główna
powrót
MAXGROUT®

PŁYNNA ZAPRAWA NIEKURCZLIWA, O NORMALNYM CZASIE WIĄZANIA DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW

MAXGROUT®
MAXGROUT® - PŁYNNA ZAPRAWA NIEKURCZLIWA, O NORMALNYM CZASIE WIĄZANIA DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXGROUT jest zaprawą niekurczliwą, opartą na cemencie i produktach mineralnych o wysokich cechach mechanicznych i dużej płynności, pozbawioną chlorków i kruszywa metalicznego. Ma postać proszku i gotowa jest do użycia po dodaniu wody. Ma zastosowanie do prac specjalnych, gdzie wymagana jest wysoka płynność.

ZALETY


• Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
• Wodoodporność i nietoksyczność.
• Odporność na powtarzające się obciążenia.
• Odporność na oleje, tłuszcze i związki pochodne.
• Nie zawiera chlorków
• Wytrzymuje temperaturę do 200 st C
• Mrozoodporna i odporna na działanie soli odladzających


ZASTOSOWANIE


• Kotwienie filarów w betonowych prefabrykatach.
• Wypełnianie podłoża filarów metalowych.
• Kotwienie lin, śrub i rur.
• Wzmacnianie belek mostowych.
• Wypełnianie zamocowania między betonowym fundamentem, a maszyną.
• Wzmacnianie konstrukcji betonowych.
• Naprawa połączeń w posadzkach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa. Naprawiane miejsca odpowiednio wyprofilowane.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty, aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary).
• Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę.
• Wyprofilować krawędzie naprawianych miejsc tak, aby były one prostopadłe do powierzchni konstrukcyjnych, uzyskując min. grubość warstwy 5 mm.
• Odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości.
• Rozkuć beton do połowy grubości pręta, jeżeli ślady korozji występują na powierzchni mniejszej niż połowa jego obwodu.
• Rozkuć beton do głębokości 10 mm w głąb pod prętem, jeżeli korozja obejmuje powierzchnię większą niż połowa obwodu pręta.
• Oczyścić podłoże przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Wlać do czystego naczynia wodę w ilości 3,0 – 3,5 l (12% - 14% wody) na 25 kg suchego produktu MAXGROUT. Zalecane jest mieszanie mechaniczne przez 3 – 4 minuty przy pomocy mieszadła osadzonego na wiertarce wolnoobrotowej lub betoniarki. W przypadku ręcznego mieszania należy sprawdzić, czy produkt został dokładnie wymieszany. Przygotowany materiał należy użyć w ciągu 15 – 20 minut. MAXGROUT nie należy stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż 5st C lub może spaść poniżej 5st C w ciągu 8 godzin.
Dla objętości większych niż 0,1 m3 lub grubości większej niż 4 cm do zaprawy dodać 8 kg suchego i czystego kruszywa o uziarnieniu 3 – 5 mm na każde 25 kg zaprawy MAXGROUT. Ilość dozowanej wody w takim przypadku wynosi 2,75 – 3,0 l na 25 kg MAXGROUT.

ZUŻYCIE


Opakowanie 25 kg MAXGROUT wypełnia objętość 12,5 – 13,5 l to jest 0,5 – 0,54 l/kg. Około 2 kg MAXGROUT potrzeba na 1 m2 i grubość 1 mm.
Przy aplikacji z dodatkiem 8 kg kruszywa opakowanie 25 kg MAXGROUT wypełnia 16,25 – 17,0 l, to jest 0,65 – 0,68 k/kg. Zużycie MAXGROUT 1,4 kg/m2/mm .

PIELĘGNACJA


Świeżo nałożoną zaprawę MAXGROUT należy zabezpieczyć przez przykrycie brezentem lub plastikowymi foliami, co więcej należy nawilżać ją wodą kilkakrotnie w ciągu dnia. Aby otrzymać optymalną wytrzymałość, zapobiec gwałtownemu wysychaniu, a co za tym idzie pojawieniu się rys skurczowych, pielęgnację należy prowadzić przez okres 2 – 4 dni.
Zaleca się przy aplikacji zewnętrznej pokrycie zaprawy MAXGROUT materiałem do pielęgnacji betonu MAXCURE.

OPAKOWANIE


Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE


W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej 0st C przez 12 miesięcy.

BHP


MAXGROUT nie jest toksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom