drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® M

JEDNOSKŁADNIKOWA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA UTWORZONA NA BAZIE CEMENTU DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH I MUROWANYCH

MAXSEAL® M
MAXSEAL® M - JEDNOSKŁADNIKOWA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA UTWORZONA NA BAZIE CEMENTU DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH I MUROWANYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL M to jednoskładnikowa zaprawa będąca mieszaniną cementów, wyselekcjonowanych kruszyw, specjalnych dodatków i żywic syntetycznych, która służy do wykonywania na konstrukcjach betonowych i murowanych wysoko wydajnej powłoki hydroizolacyjnej. Produkt może być wykorzystywany na obiektach poddanych działaniu ciśnienia hydrostatycznego zarówno pozytywnego, jak i negatywnego.

POLA ZASTOSOWAŃ


• Jako powłoka hydroizolacyjna do ścian zewnętrznych.
• Do podziemi poddanych działaniu ciśnienia hydrostatycznego.
• Na fundamenty celem hydroizolacji betonu i jego ochrony przed uszkodzeniem przez wodę.
• Jako powłoka hydroizolacyjna na bloczki betonowe i na płyty prefabrykowane.
• Jako dekoracyjne wykończenie hydroizolacyjne na silosy i chłodnie w elektrociepłowniach.
• Do napraw i hydroizolacji kanałów irygacyjnych.
• Jako powłoka na zapory hydrotechniczne i mury oporowe.
• Do ochrony i hydroizolacji betonu w zakładach wodociągowych.
• Hydroizolacja tuneli i konstrukcji poddanych działaniu negatywnego ciśnienia hydrostatycznego.
• Hydroizolacja basenów i pływalni.
• Jako hydroizolacja i powłoka zbiorników wody pitnej.

ZALETY


• Powłoka wykonana z MAXSEAL M umożliwia oddychania podłoża, w związku z tym nie tworzy bariery dla pary wodnej.
• Powłoka taka jest odporna na zmiany pogodowe i na cykle zamrażania/odmrażania, dzięki czemu w porównaniu z farbami czy innymi powłokami cechuje ją większa trwałość.
• W przypadku aplikacji wewnętrznych, zwłaszcza w podziemiach, podcieniach i tunelach, jest odporna na ciśnienie hydrostatyczne pochodzące z ziemi.
• Powstrzymuje efekt korozji zachodzący w środowisku morskim i wynikający ze skażenia atmosfery.
• Tworzy strukturę nie dającą się oddzielić od podłoża, wypełniając i uszczelniając wszystkie jego chropowatości.
• Nadaje się do kontaktu z wodą pitną.
• Nie wymaga konserwacji.
• Jest produktem jednoskładnikowym, a do jego aplikacji potrzeba tylko wody do rozmieszania.
• Kiedy już dojrzeje, można go pokryć farbą, względnie płytkami ceramicznymi jak na pływalniach lub dekoracyjnych powierzchniach zewnętrznych.
• Powłoka z MAXSEAL M nałożona jako ostatnia może funkcjonować jako optymalna hydroizolacja lub jako dekoracyjne wykończenie.
• Produkt przyjazny środowisku.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być zdrowa, czysta, pozbawiona starej farby, aktualnie istniejących powłok, zaczynów cementowych, wykwitów, tłuszczy, olejów, środków odkształcających, pyłu, gipsu itp. Wszelkie tego typu przeszkody należy usunąć wodą pod ciśnieniem, przy pomocy piaskowania lub innej odpowiedniej metody mechanicznej, tak aby uzyskać powierzchnię o strukturze otwartej. Ewentualne dziury i pęknięcia należy otworzyć na co najmniej 1,5 cm i załatać używając MAXBETON. Jeżeli występuje przeciek wody, do naprawy użyć materiału MAXPLUG. Jeśli na powierzchni znajdują się nie-konstrukcyjne pręty zbrojeniowe, to trzeba je odciąć na co najmniej 2 cm, a powstałe wgłębienia załatać materiałem MAXREST lub MAXPLUG. Po naprawie podłoża należy je starannie nasycić czystą wodą. Przed nałożeniem MAXSEAL M nadwyżka wody winna z powierzchni odpłynąć, tak by nie pozostały na niej żadne kałuże.
Mieszanie
MAXSEAL M dostarczany jest w postaci gotowej do użycia bezpośrednio po zmieszaniu z czystą wodą. Wymagana ilość wody to 6,5-7 l na 25 kg worek (27% ± 1%). Produkt rozrobić z wodą używając mieszadła wolnoobrotowego (400-600 obrotów/min.). Aplikacje przeprowadzane w wyższych temperaturach (> 25°C) oraz metodą natryskową mogą nieco zwiększyć pobór wody przeznaczonej do mieszania – ważne, by uzyskać właściwą konsystencję i pożądany stopień urabialności zaprawy. Niewielkie ilości produktu można mieszać ręcznie, wydłużając jednak czas przygotowania zaprawy. Mieszać przez 3-5 minut aż do uzyskania jednorodnej pasty pozbawionej grudek. Pozostawić na 5 minut, po czym ponownie wymieszać przez 1 minutę.
Aplikacja
Przed rozpoczęciem aplikacji dopilnować nasycenia powierzchni wodą, ale nie pozostawiać wolno stojących kałuż. Aby odpowiednio zapełnić i pokryć wszystkie pory i ubytki, MAXSEAL M nakładać pędzlem z włókna nylonowego typu MAXBRUSH lub MAXBROOM. Produkt aplikować grubą warstwą, tak aby powstała jednolita, nieprzerwana powłoka – inaczej niż przy malowaniu. Jeśli warstwa MAXSEAL M posiadać będzie odpowiednią grubość, nie należy jej obrabiać ponownie. Drugą warstwę nanosi się w kierunku prostopadłym w stosunku do pierwszej, przy czym przedział czasowy między obiema warstwami winien wynosić 12-16 h. Drugą warstwę można też nakładać wałkiem lub kielnią dla uzyskania dekoracyjnego wykończenia.
Aplikację MAXSEAL M można przeprowadzić metodą natryskową na mokro. DRIZORO może zarekomendować odpowiedni rodzaj pomp natryskowych. Jeśli powłoka wykonana tą metodą ma być stale zanurzona w wodzie oraz dla upewnienia się co do całkowitego pokrycia powierzchni, zaleca się przeciągnąć pędzlem po świeżo nałożonej warstwie.
Czyszczenie
Narzędzia i sprzęt czyścić zaraz po wykonanej aplikacji. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.
Temperatura aplikacji
Nakładanie powłoki z MAXSEAL M zaleca się przeprowadzać w przedziale temperatur między 5°C a 30°C. Gdy temperatura przekracza 25°C, dopilnować, by przed aplikacją powierzchnia została nasycona dużą ilością wody. Jeśli natomiast temperatura spada poniżej 5°C, względnie gdy taka jest spodziewana w ciągu 24 h po aplikacji lub gdy w tym czasie ma spaść deszcz, aplikacji w ogóle nie wykonywać. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte lub oszronione.
Dojrzewanie
W wyższych temperaturach (> 25°C) dla zapobieżenia zbyt szybkiemu wysychaniu aplikacji chronić ją przed mocnym wiatrem i bezpośrednim działaniem słońca. Jeśli obserwacja wykaże, że wysychanie postępuje za szybko, powierzchnię nawilżyć, przy pomocy rozpylacza.
Czas dojrzewania MAXSEAL M przed oddaniem do użytku, względnie przed zanurzeniem jej na stałe w wodzie, uzależniony jest od warunków temperatury i wilgotności, przy czym w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50% czas ten wynosi co najmniej 10 dni. Dojrzewanie aplikacji wykonanych w niższych temperaturach, przy większej wilgotności względnej lub w miejscach słabo wentylowanych trwa odpowiednio dłużej.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie produktu wynosi 1,0-1,5 kg/m² na jedną warstwę o grubości około 1 mm, zatem całkowite zużycie na dwie warstwy waha się między 2,5 kg/m² a 3 kg/m². Podane wartości mogą ulegać zmianie zależnie od porowatości i stanu podłoża oraz od zastosowanej metody aplikacyjnej. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Przed rozpoczęciem aplikacji dopilnować całkowitego nasycenia powierzchni wodą, co w szczególności dotyczy podłoży porowatych i o dużej chłonności. Jeśli na powierzchni świeżo nałożonej warstwy pojawią się pęcherzyki powietrza, oznacza to, że podłoże nie zostało nasycone wodą w stopniu wystarczającym.
• Do produktu nie dodawać cementów, domieszek, kruszyw oraz innych komponentów.
• MAXSEAL M nie stosować w przypadku kontaktu powłoki z bardzo miękką wodą, wodami kwaśnymi lub węglanowymi. Jeśli woda zawiera siarczany, zastosować MAXSEAL ANTISULFAT.
• W razie wątpliwości, czy konkretna woda nadaje się do kontaktu z MAXSEAL M, oraz celem uzyskania dalszych informacji zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE I KOLORY


MAXSEAL M dostarczany jest w 25 kg workach i wiadrach oraz w 5 kg puszkach, a dostępny jest standardowo w kolorach: szarym, białym i perłowo-szarym.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w workach i przez 18 miesięcy w wiadrach, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed wilgocią i mrozem.

BHP


MAXSEAL M jest materiałem nietoksycznym, ale ma właściwości ścierne. Do przygotowania mieszanki i przy nakładaniu warstw nosić okulary i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na życzenie udostępnimy kartę bezpieczeństwa.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom