drizoro strona główna
powrót
MAXSTONE®

DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA RENOWACYJNA PRZYWRACAJĄCA ELEMENTY KAMIENNE DO ICH KSZTAŁTU PIERWOTNEGO

MAXSTONE®
MAXSTONE® - DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA RENOWACYJNA PRZYWRACAJĄCA ELEMENTY KAMIENNE DO ICH KSZTAŁTU PIERWOTNEGO
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSTONE to bardzo lekka zaprawa dwuskładnikowa, wiążąca hydraulicznie, dająca się formować, upodabniająca do kamienia, przeznaczona do aplikacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE


• Naprawa i zastępowanie naturalnych kamiennych elementów dekoracyjnych na pomnikach;
• Zastępowanie materiału w różnych konstrukcjach kamiennych;
• Imitacja stylu rustykalnego oraz kamieniarstwa budowlanego.

ZALETY


• Bardzo mała gęstość;
• Możliwość formowania i wytłaczania;
• Łatwe nanoszenie;
• Twardość, wytrzymałość na uderzenia średniej mocy;
• Możliwość dodania pigmentów
• Odporność na deszcz;
• Możliwość zastępowania dużych objętości materiału przy jednoczesnym zminimalizowaniu przeciążenia elementu poddanego renowacji;
• Możliwość imitowania praktycznie każdego rodzaju wykończenia;

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia winna być zdrowa co do struktury, wolna od kurzu i luźnych elementów. Miejsce aplikacji należy oczyścić i zwilżyć wodą, unikając jednak jej nadmiaru. W przypadku gdy powierzchnia nie jest wystarczająco mocna, należy wpierw dokonać jej konsolidacji za pomocą MAXCLEAR CONSOLIDATED .
Mieszanie:
Komponent sypki produktu MAXSTONE miesza się ze składnikiem płynnym w proporcji 0,40-0,42 l cieczy na 1 kg MAXSTONE, innymi słowy komponentu płynnego winno być 40-42%. Mieszać ręcznie lub mechanicznie przy pomocy wiertarki, mieszarki lub betoniarki, aż do uzyskania substancji jednorodnej i pozbawionej grudek. Czas przydatności do użycia tak przygotowanego materiału wynosi ok. 1 h przy 20°C.
Aplikacja:
Ze względu na swą doskonałą przyczepność produkt ten nie wymaga dodania żadnych środków wiążących; jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, można posłużyć się zaczynem tej samej zaprawy powstałym na bazie komponentu płynnego. Aplikację MAXSTONE wykonuje się za pomocą kielni lub szpachli. W przypadku dużych objętości zaleca się przeprowadzanie jej stopniowo, kolejnymi warstwami o grubości nie przekraczającej
2 cm . Następną warstwę nanosić można zaraz, jak tylko poprzednia częściowo stwardnieje, co w standardowych warunkach oznacza po ok. 4-5 h. Dla polepszenia wzajemnego wiązania warstw zaleca się na poprzedniej – póki jeszcze świeża - wykonać rysy i zagruntować ją komponentem płynnym, a dopiero potem nanosić kolejną.
Po ulokowaniu na właściwym miejscu mieszanka nadaje się do formowania do pożądanego kształtu i wykończenia – można to czynić ręcznie mając ubrane rękawice, względnie kielnią, szpachlą, dłutem itp. Po nałożeniu MAXSTONE do sfinalizowania wykończenia pozostaje ok. 1 h, zależnie od panujących warunków klimatycznych. Żeby ułatwić wykonywanie wykończenia, zaleca się nawierzchnię skropić wodą, jeśli materiał traci wystarczającą świeżość. Wody nie dodawać jednak w nadmiernej ilości, lecz jedynie zwilżyć nawierzchnię w celu ułatwienia pracy, tak aby nie wypłukać jej zewnętrznej warstwy. Po stwardnieniu zaprawę można obrabiać mechanicznie przy pomocy tokarki, frezarki lub papieru ściernego.
Dla ulepszenia odporności na wodę aplikacje zewnętrzne można zabezpieczać przezroczystym środkiem wytrącającym wodę, np. MAXCLEAR -D lub MAXCLEAR TOP. Jeżeli zachodzi potrzeba wykończenia połyskującego, można zastosować przezroczystą, dwuskładnikową powłokę poliuretanową MAXURETHANE 2C . Zastosowanie któregoś z wymienionych produktów może spowodować delikatną zmianę ostatecznego odcienia kolorystycznego wykończenia, dlatego usilnie zaleca się wykonanie próby na miejscu robót, względnie skonsultowanie się z naszym Działem technicznym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


• Nie stosować na gips;
• W czasie wykonywania wykończenia powierzchni nie spłukiwać wodą.

PAKOWANIE


Zestaw 17 kg: worek 12 kg + kanister 5 l.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach. Przechowywać w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 4°C.

WYDAJNOŚĆ


1 kg MAXSTONE wypełnia objętość ok. 1,2 l, zatem wydajność wynosi 0,83 kg/m² przy warstwie grubości 1 mm

BHP


MAXSTONE pod względem składu nie jest środkiem toksycznym, lecz żrącym. Podczas mieszania oraz nanoszenia na pożądane miejsce nie posługiwać się gołymi rękami, nie pracować bez gumowych rękawic ochronnych. Jeśli dojdzie do kontaktu produktu z oczami, przepłukać je starannie czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się o pomoc lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom