drizoro strona główna
powrót
MAXDINAMIT® CEMENT

ZAPRAWA DO WYBURZEŃ

MAXDINAMIT® CEMENT
MAXDINAMIT® CEMENT - ZAPRAWA DO WYBURZEŃ
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXDINAMIT CEMENT jest wysoce ekspandującą zaprawą zapewniającą duże bezpieczeństwo przy wyburzaniu, jest niezbędna i skuteczna w przypadkach, w których materiał wybuchowy nie może zostać użyty.
MAXDINAMIT CEMENT stanowi ostateczną alternatywę dla tradycyjnych środków wybuchowych, będąc nie tylko bardziej bezpiecznym ale także w wielu przypadkach bardziej ekonomicznym środkiem.

ZASTOSOWANIE


Wyburzanie luźnych skał, mocno osadzonych skał macierzystych z dostępem lub bez, łamanie belek, kolumn, ścian, wyburzanie budynków, mostów, zbiorników wodnych, sejfów, silosów, kominów itd.

ZALETY


• Szybsze i bardziej ekonomiczne wyburzanie niż przy użyciu ciężkiego sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, wibracje itd.
• Tworzy uszkodzenie bardzo dokładnie i w sposób bezpieczny, bez wibracji i eksplozji, bez hałasu młotów, wstrząsów, gazów, iskrzenia czy też problemów z dostępnością. Nie powoduje zabrudzenia, nie szkodzi środowisku. Nie powoduje wstrzymania jakichkolwiek robót na budowie.
• Nie stanowi zagrożenia dla ekosystemu flory czy fauny, będąc niezastąpionym środkiem do wyburzeń podwodnych.
• Nie wymaga zezwoleń, ani doświadczenia, zatem może być stosowany przez każdego pracownika, w jakimkolwiek miejscu, nawet w zamkniętych pomieszczeniach, czy też przy trudnym dostępie.
• Jest szczególnie wskazany w miejscach wysokiego ryzyka, gdzie znajdują się produkty łatwopalne lub wybuchowe.
• Może być stosowany do betonu, żelbetu i skał.
• Odpowiedni zarówno do prac o małym zakresie jak i do dużych obiektów.

APLIKACJA


MAXDINAMIT CEMENT zmieszać tylko z wodą w ilości 3,75 - 4,20 L na każde 15kg opakowanie produktu ( 25-28% maksymalnie).Można odnieść wrażenie, że MAXDINAMIT potrzebuje więcej wody, jednakże nie należy jej dodawać.
Zaleca się używanie mieszadła wolnoobrotowego o dużej mocy w celu uzyskania lepszej mieszanki. Zawsze dodawać wodę do proszku. Zalecane jest aby pojemnik używany do mieszania miał objętość dwukrotnie większą niż proszek. Mieszanka nie powinna zawierać grudek. Pracownik po rozpoczęciu mieszania ma 5 minut na wymieszanie i wylanie zaprawy do wywierconego otworu.
Długość wiertła musi być prawie równa elementowi mającemu ulec zniszczeniu, jednak nie należy przewiercać na wylot, aby nie dopuścić do wycieku materiału od spodu. Nie należy przekraczać głębokości 1,8 m.
Minimalna długość wiertła musi być równa pięciokrotności jego średnicy.
Maksymalna średnica wiertła musi wynosić 40mm, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 22ºC, i 35mm gdy temperatura jest wyższa.
Nie wykonywać aplikacji powyżej 35ºC i poniżej 5ºC.
Przy temperaturze w zakresie 15-30ºC musi być użyty Maxdinamit Cement - S (letnia wersja).
Przy temperaturze w zakresie 5-14ºC musi być użyty Maxdinamit Cement - W (zimowa wersja).
Temperatura wody nie może przekroczyć 10ºC, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 22ºC. Gdy temperatura jest niższa niż 22ºC, woda użyta do mieszania powinna mieć temperaturę 10 - 20ºC.
Przy temperaturze powyżej 30ºC, zabezpieczyć MAXDINAMIT CEMENT w chłodnym miejscu.
Przy temperaturze powyżej 25ºC, nie mieszać jednorazowo więcej niż 15kg.
Zużycie na 1 metr bieżący dla otworów 30 - 40mm wynosi 1,1 - 2,0kg produktu.
Przy wypełnianiu otworów należy pamiętać o pozostawieniu przestrzeni niewypełnionej o długości około 2 do 3cm.
Zaleca się postępowanie zgodne z powyższymi instrukcjami przy aplikacji MAXDINAMIT, aby uniknąć nagłej eksplozji typu wulkanicznego.
Po wypełnieniu otworów MAXDINAMIT, obszar aplikacji należy zabezpieczyć przed dostępem ludzi. Używać okulary i rękawice ochronne.
Przez pierwsze 8 godzin po aplikacji nie zaglądać bezpośrednio w wypełnione otwory.
WYPEŁNIENIE OTWORÓW POZIOMYCH
A - Jedną z najprostszych procedur byłoby wywiercenie otworów z nieznacznym spadkiem w celu wypełnienia w konwencjonalny sposób
B - Zapakować MAXDINAMIT CEMENT w plastikowe tuby tworząc naboje.
C - Wcisnąć MAXDINAMIT CEMENT w wywiercony otwór przy pomocy pompy i całość zamknąć szybkowiążącą zaprawą typu MAXREST lub MAXPLUG, z dwoma otworami, jeden do wypełnienia a drugi dla ujścia powietrza i kontroli wypełnienia.
WYPEŁNIANIE OTWORÓW PIONOWYCH
Wylać MAXDINAMIT CEMENT bezpośrednio z pojemnika lub używając lejek. Wypełnić otwór do poziomu 2 - 3cm od jego krawędzi. Dla dużych robót i dla wygodniejszej aplikacji można stosować pompę.
MAXDINAMIT CEMENT zacznie działać natychmiast. Spękania pojawią się po 24 – 48 godzinach od aplikacji. Maksymalna ekspansja będzie miała miejsce czwartego dnia.
Przy planowaniu wyburzeń należy pamiętać, że najwolniejsza operacja to wiercenie i cykl operacyjny należy opracowywać w taki sposób aby usuwanie rumowiska skalnego miało miejsce czwartego dnia.
Pomyślność pracy zależy od prawidłowości wykonania wierceń.

WAŻNE UWAGI


• Podczas pracy należy pamiętać o stosowaniu gumowych rękawic oraz okularów ochronnych. Należy pamiętać, aby nie zbliżać twarzy do otworów po ich wypełnieniu przez pierwsze 8 h
• Nie używać więcej wody niż zalecono
• Nie dopuszczać do ruchu pieszego w pobliżu aplikacji.

OPAKOWANIE


MAXDINAMIT CEMENT (- S - wersja letnia lub W - wersja zimowa) jest dostarczany w 15 kg plastikowych torbach wewnątrz metalowego pojemnika, w celu zapewnienia lepszych i łatwiejszych warunków mieszania.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu chroniącym przed wilgocią i mrozem.

BHP


MAXDINAMIT CEMENT nie jest toksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych.
DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia. Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom