drizoro strona główna
powrót
MAXPATCH®

ZAPRAWA CEMENTOWA DO NAPRAW POZIOMYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

MAXPATCH®
MAXPATCH® - ZAPRAWA CEMENTOWA DO NAPRAW POZIOMYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPATCH jest mieszanką cementów, specjalnego kruszywa oraz środków modyfikujących. Zmieszana z odpowiednią żywicą tworzy łatwą w nakładaniu zaprawę cementową.

ZASTOSOWANIE


Przeznaczona do napraw drobnych uszkodzeń:
• posadzek przemysłowych i ramp
• schodów żelbetonowych
• konstrukcji mostowych
• podłoży betonowych dróg i podjazdów narażonych na cykle zamarzania - rozmarzania.

ZALETY


• Właściwości przeciwpoślizgowe.
• Łatwość mieszania i nakładania pozwalające na wykonanie trwałych napraw.
• Stosowanie na powierzchnie wilgotne.
• Przyspieszone wiązanie – w normalnych warunkach naprawiane powierzchnie mogą być poddane
normalnym obciążeniom już po 24 godzinach, a ruchowi ciężkich pojazdów po 4 dniach.
• Mrozoodporność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa. Naprawiane miejsca odpowiednio wyprofilowane.
Efektywne przygotowanie podłoża uzyskuje się przez następujący tok postępowania:
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki
malarskie, smary).
• Odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości.
• Oczyścić podłoże przez piaskowanie, hydropiaskowanie, frezowanie lub metodami chemicznymi.

PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE ZAPRAWY


Zwilżyć przygotowane podłoże nie dopuszczając do powstania stojącej wody. Nałożyć zaczyn gruntujący , o konsystencji gęstej śmietany, przygotowany z jednej części proszku i 0,25 l płynu zarobowego ( MAXCRYL + Woda w stosunku 1 : 1), za pomocą pędzla MAXBRUSH, dokładnie wcierając.
Następnie przygotować zaprawę MAXPATCH stosując ok. 4,5 l płynu zarobowego w proporcji 1 część żywicy MAXCRYL na 1 część wody na 25 kg proszku MAXPATCH, używając do tego mieszadeł osadzonych na wiertarkach wolnoobrotowych. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do wyschnięcia zaczynu gruntującego, przed nałożeniem MAXPATCH.
MAXPATCH należy nakładać w warstwach nie grubszych niż 2,5 cm . Jeśli wymagana jest większa grubość, powierzchnię należy zrapować i nałożyć następną warstwę w ciągu 30 min. W przypadku napraw o grubości większej niż 5 cm można wymieszać 25 kg MAXPATCH z 10 kg kruszywa.
MAXPATCH musi być nakładany natychmiast po wymieszaniu, a końcowe wyrównanie musi być wykonane w ciągu 20 minut.

UWAGI


• Nie stosować MAXPATCH, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż 5st C, lub może spaść poniżej 5st C w ciągu 24 godzin.
• MAXPATCH nie jest przeznaczony do renowacji większych powierzchni. W zasadzie naprawiana powierzchnia nie powinna przekraczać 3 m2.
• Nie powinien być używany do napraw powierzchni asfaltowych.

PIELĘGNACJA


Świeżo nałożoną zaprawę MAXPATCH należy zabezpieczyć przez przykrycie brezentem lub plastikowymi foliami, co więcej należy nawilżać ją wodą kilkakrotnie w ciągu dnia. Aby otrzymać optymalną wytrzymałość, zapobiec gwałtownemu wysychaniu, a co za tym idzie pojawieniu się rys skurczowych, pielęgnację należy prowadzić przez okres 2 – 4 dni.

OPAKOWANIA


Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 0st C przez 12 miesięcy.
BHP MAXPATCH jest nietoksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom