drizoro strona główna
powrót
MAXPATCH® ASPHALT

GOTOWA DO UŻYCIA ASFALTOWA MIESZANKA NA ZIMNO

MAXPATCH® ASPHALT
MAXPATCH® ASPHALT - GOTOWA DO UŻYCIA  ASFALTOWA MIESZANKA NA ZIMNO
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPATCH ASPHALT jest asfaltową mieszanką na zimno, modyfikowaną żywicą do szybkich i łatwych napraw asfaltowych chodników, parkingów, fragmentów jezdni, kanałów itp.

ZASTOSOWANIE


• Szybka i ekonomiczna budowa pochylni wjazdowych do garaży oraz podjazdów dla wózków inwalidzkich.
• Poziomowanie i osadzanie pokryw włazów, kratek odpływowych itp.
• Naprawy uszkodzeń w chodnikach asfaltowych, nawierzchniach parkingowych, jezdniach, drogach itp.
• Wykonywanie małych spadków na chodnikach, nawierzchniach itp.
• Ostateczne łatanie rozkuć pod budowę sieci wodociągowej, elektrycznej itd.

ZALETY


• Jest stosowany bezpośrednio na powierzchnie. Nie jest wymagany żaden primer ( podkład), ani inne środki pielęgnujące.
• Zapewnia szybko czyste wykończenie.
• Twardnieje w ciągu kilku minut, zależnie od grubości łaty i temperatury otoczenia.
• Ruch jest przerywany tylko częściowo, w miejscu naprawy chodnika czy nawierzchni i jest przywrócony natychmiast po związaniu MAXPATCH ASPHALT.
• Natychmiastowa reakcja służb drogowych, w porównaniu z innymi rozwiązaniami, które wymagałyby samochodu z gorącą mieszanką asfaltową.
• Jeden człowiek może wykonać naprawę łatwo i małym kosztem.
• Czysta i bezwonna aplikacja na zimno.
• Nie ma strat produktu. Ilość pozostająca w opakowaniu może być przechowywana do kolejnego użytku.
• Stwardniały materiał naprawianej powierzchni utrzymuje pewną elastyczność, zapobiegając w ten sposób spękaniom.
• Odpowiednio dobrana frakcja kruszywa zapewnia szorstkość i antypoślizgowość powierzchni.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


MAXPATCH ASPHALT jest dostarczany w postaci gotowego produktu do użytku. Nie wymaga uprzedniego mieszania. Powierzchnia musi być idealnie czysta i bez luźnych elementów. Zaleca się wyczyszczenie pionowych krawędzi obwodu łaty. Należy umieścić taką ilość MAXPATCH ASPHALT, aby całkowicie wypełnić powierzchnię i krawędzie .
Jeśli to jest konieczne można zagęszczać mieszankę ręcznie lub mechanicznie, do momentu wypoziomowania łaty z otaczającym chodnikiem, nawierzchnią. Wypełnienie może być wykonane w pojedynczej operacji, bez konieczności aplikacji kolejnych warstw. Wiąże w kontakcie z powietrzem i twardnieje w krótkim czasie.

OPAKOWANIE


Wiadra 25 kg

PRZECHOWYWANIE


8 - 12 miesięcy jeśli przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.

BHP


MAXPATCH ASPHALT nie jest materiałem toksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać gogli i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi szukać pomocy medycznej. Karta bezpieczeństwa jest dostępna na życzenie. Usuwanie tego produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom