drizoro strona główna
powrót
MAXFLOOR® MARINE

DWUKOMPONENTOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA NA PODŁOŻA METALOWE

MAXFLOOR® MARINE
MAXFLOOR® MARINE - DWUKOMPONENTOWA ELASTYCZNA  ZAPRAWA NA PODŁOŻA METALOWE
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLOOR MARINE jest dwuskładnikową zaprawą (materiał sypki i żywica), które po zmieszaniu tworzą elastyczną zaprawę o dużej przyczepności.

ZASTOSOWANIE


• Może być aplikowany na wszelkiego rodzaju powierzchnie metalowe w celu zabezpieczenia przed korozją lub jako samodzielna powierzchnia odporna na ruch pieszy.
• Możliwość nakładania na powierzchnie drewnopochodne np. stropy drewniane.
• Jako warstwa wiążąca pomiędzy powierzchniami metalowymi lub drewnianymi, a warstwami wykończeniowymi na bazie mineralnej lub płytkami ceramicznymi.

ZALETY


• Sprężystość produktu wytrzymuje podłoża, gdzie występują ruchy termalne i wibracje.
• Duża przyczepność
• Możliwość aplikacji do 15mm grubości.
• Można stosować na zewnątrz.
• Jest wodoszczelny.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni.
Powierzchnia metalowa musi być sucha, oczyszczona z kurzu, brudu, smaru, olejów, tlenków oraz wszelkich obcych elementów.
Aplikacja
Dwa składniki MAXFLOOR MARINE wymieszać w stosunku między 13% a 15% składnika płynnego do proszku. Najlepiej dodawać proszek do płynu oraz radzimy aby produkt był raczej płynny w celu poprawy przyczepności. Produkt nakłada się zębatą zacieraczką lub listwą prowadniczą do żądanej grubości, która nie może przekroczyć 15mm. Pozostawić do wyschnięcia na okres 24 do 48 godzin bez jakiegokolwiek ruchu.

UWAGI:


• Nigdy nie należy mieszać produktu z innym kruszywem czy cementami.
• Nie należy dodawać wody.
Istnieje możliwość dostarczania żywicy w większych opakowaniach : 25 lub 220L

OPAKOWANIE


MAXFLOOR MARINE dostarczany jest w odważonych zestawach 28,75kg:
- 25kg składnik sypki i 3,75L żywica

BHP


• Unikać wszelkiego kontaktu materiału za skórą i oczami.
• Używać rękawic i okularów ochronnych.
• W przypadku kontaktu materiału za skórą, umyć ją ciepłą wodą z mydłem.
• W przypadku zabrudzenia oczu, przemyć je obfitą ilością wody i udać się po pomoc medyczną.
• Nie wdychać oparów pochodzących z procesu ogrzewania i spalania.
• Przestrzegać środków ostrożności koniecznych przy użyciu tego typu produktów.
• Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5ºC.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszego doświadczenia i wiedzy fachowej, uzyskanych poprzez badania i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom