drizoro strona główna
powrót
MAXMORTER® FLOOR

ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA DO PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH

MAXMORTER® FLOOR
MAXMORTER® FLOOR - ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA DO PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXMORTER FLOOR jest szybkowiążącym, szybkoschnącym, hydraulicznym spoiwem zrobionym ze specjalnych cementów i zmodyfikowanym polimerami, tak że po zmieszaniu z odpowiednim kruszywem na budowie, jest używany do zwiększania grubości betonu i warstw pracujących na ściskanie, przed umieszczaniem nawierzchni wykończeniowej.

ZASTOSOWANIE


• Idealny materiał do powiększania grubości podkładów podłogowych pracujących na ściskanie, przed zastosowaniem takiego wykończenia jak parkiet, ceramika, itp.
• Aplikacja płytek ceramicznych po 24 h.
• Aplikacja parkietu, paneli po 48 h.
• Aplikacja do 40 mm .

ZALETY


• Szybkie dojrzewanie.
• Pozwala na aplikację płytek ceramicznych po 24 godzinach.
• Pozwala na układanie drewna lub wykończenia parkietem po 48 godzinach.
• Może być układany w kilku warstwach, przy czym grubość jednej warstwy nie powinna przekroczyć 40 mm .

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni.
Podłoże być musi być stałe, oczyszczone z kurzu, brudu, smaru, olejów środków pielęgnujących oraz wszelkich innych substancji, które mogłyby uniemożliwiać dobrą przyczepność MAXMORTER FLOOR.
Podłoże musi być szorstkie, aby ułatwiać przyleganie MAXMORTER FLOOR.
Aby zwiększyć przyczepność do gładkiego podłoża albo między warstwami MAXMORTER FLOOR, na podłoże może być nałożony odpowiedni środek wiążący taki jak MAXBOND (Biuletyn Techniczny Nr 41 ) i następnie nałożony MAXMORTER FLOOR zanim MAXBOND straci swoją lepkość.
Mieszanie
MAXMORTER FLOOR, kruszywo i woda mogą być mieszane w betoniarce albo ręcznie.
Przed dodaniem wody, składniki suche powinny być wcześniej zmieszane z MAXMORTER FLOOR w stosunkach wyrażonych powyżej.
Ilość wody może się zmieniać zależnie od zawartości wilgoci w kruszywie i jego przeciętnej wielkości. Jeżeli kruszywo jest wilgotne, ilość wody do mieszania powinna być zmniejszona. W każdym razie końcowa konsystencja powinna być taka, żeby nie miało miejsca oddzielanie się składników lub woda nie pojawiała się na powierzchni.
Aplikacja na budowie.
Gotową mieszankę należy rozkładać na odpowiednio przygotowane podłoże, ściągnąć łatą po prowadnicach i wygładzić pacą metalową. Mieszanka musi być zużyta w ciągu 30 minut.
Jeżeli jest potrzebna dodatkowa warstwa tej samej mieszaniny, to zalecane jest wykończenie na szorstko pierwszej warstwy, aby ułatwić przyleganie drugiej warstwy. Druga warstwa powinna być nałożona po 8 do 24 godzin.
Złącza kompensacyjne.
Zaleca się utworzenie złączy kompensacyjnych dookoła obwodu aplikacji ( między pokojami, korytarzami, itd ), wokół kolumn, w przecięciu między różnymi podłożami, oraz wszędzie tam, gdzie już istnieją złącza kompensacyjne.
Na wielkich obszarach, złącza kompensacyjne muszą być tworzone co 40m2.

UWAGI:


• Nie stosować na powierzchnie pionowe.
• Nie stosować na zewnętrz.
• Nie mieszać MAXMORTER FLOOR z innymi cementami, wapnem, zaprawami lub podobnymi materiałami.
• Nie stosować na podłoża narażone na ciśnienie hydrostatyczne albo wilgoć.
• Nie stosować poza przedziałem temperatur +5ºC do +35ºC.
• Jeżeli podłoże jest nowe, aplikacja MAXMORTER FLOOR może nastąpić po 28 dniach, aby proces dojrzewania podłoża został zakończony.
• Nadmierna ilość wody albo użycie kruszywa o wielkości innej niż zalecana, może spowodować otrzymanie rezultatów odmiennych od przedstawionych w tym biuletynie technicznym.

ZUŻYCIE


500 kg MAXMORTER FLOOR ze stosunkiem mieszania wskazanym powyżej daje w przybliżeniu 1m3.

OPAKOWANIE


20 kg worki i wiadra

KOLOR


Szary

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy workach i 12 miesięcy w wiadrach, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym od wilgoci i mrozu.

BHP


MAXMORTER FLOOR nie jest toksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom