drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX MORTER®

ŻYWICA EPOKSYDOWA DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI POZIOMYCH I WYKONYWANIA ZAPRAW ŻYWICZNYCH

MAXEPOX MORTER®
MAXEPOX MORTER® - ŻYWICA EPOKSYDOWA  DO  ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI  POZIOMYCH I WYKONYWANIA ZAPRAW ŻYWICZNYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX MORTER jest chemoutwardzalnym, dwuskładnikowym spoiwem utworzonym na bazie żywic epoksydowych. Poprzez zmieszanie z odpowiednim kruszywem np. piaskiem kwarcowym, można otrzymać materiał do pokryć, jak i zaprawę o wysokiej wytrzymałości na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne oraz o estetycznym wyglądzie.

ZASTOSOWANIE


• Do pokryć posadzkowych płyt betonowych w garażowych, hurtowniach, centrach sportowych, itp.
• Izolacjo - nawierzchnia na obiektach komunikacyjnych takich jak mosty, wiadukty, tunele jako powłoka wielowarstwowa z posypką piaskową - na podłożach betonowych, które mogą być obciążone ruchem pieszym, rowerowym oraz lekkim ruchem kołowym, jako zaprawa – na podłożach betonowych, dla których przewiduje się obciążenia odpowiadające ciężkim warunkom transportu kołowego - pojazdy na kołach stalowych o nacisku na oś przekraczającym 6 kN lub na kołach ogumionych o nacisku na oś przekraczającym 50 kN.
• Jako powłokowe zabezpieczenie powierzchni betonowych o nieznacznym spadku.

ZALETY


• Odporny na ścieranie.
• Duża odporność chemiczna i mechaniczna.
• Łatwy do utrzymania w czystości.
• Dekoracyjny, dostępny w wielu kolorach.
• Stosując odmianę przezroczystą można stosować kruszywa barwione.
• Możliwość wykonania, gładkiej lub anty-poślizgowej, powierzchni wyprawy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXEPOX MORTER należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie.
Podłoże, na które ma być nakładany MAXEPOX MORTER powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pull-off” powinna wynosić 1,5 MPa.
Podłoża betonowe powinno być suche (wilgotność≤4%). Aby zapewnić właściwą reakcję komponentów minimalna temperatura podłoża nie może być niższa niż 10st C, a wilgotność względna musi być mniejsza niż 80%.

MIESZANIE


Komponenty epoksydowe, które tworzą żywicę wiążącą produktu MAXEPOX MORTER są dostarczane w kompletach przygotowanych wagowo, do których dodaje się odpowiednie kruszywo.
Utwardzacz, komponent B, jest wlewany do żywicy, komponentu A. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B.
Substancję, która tworzy lepiszcze systemu można mieszać ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania substancji jednorodnej w wyglądzie i kolorze. Kiedy komponenty są już dobrze wymieszane dodać kruszywo i powtórnie wymieszać.
Proporcja spoiwa do kruszywa waha się pomiędzy 1 : 5 a 1 : 6.
Zaleca się aby kruszywo wynosiło 0,2 – 1,2mm .

APLIKACJA MATERIAŁU


Do gruntowanie podłoża należy stosować produkt MAXPRIMER, zużycie primera około 0,2 kg/m2.
Warstwa zaprawy lub powłoki, systemu MAXEPOX MORTER, może być nałożona 30 minut po aplikacji primera, po wyparowaniu rozpuszczalnika, lub można ją nakładać następnego dnia, nie później jednak niż po upływie 24 h.
Można także do gruntowania podłoża używać produktu pozbawionego rozpuszczalnika MAXEPOX PRIMER, zużycie 0,25 kg/m2, zgodnie z kartą techniczną tego materiału.
NAKŁADANIE MAXEPOX MORTER JAKO ZAPRAWĘ
Materiał nakłada się za pomocą kielni na całą zagruntowaną powierzchnię.
Szacunkowe zużycie na 1 m2 o grubości 5 mm wynosi około 10,5 kg zaprawy.
Na pochylniach lub powierzchniach ze znacznym spadkiem, gdzie zaprawa z MAXEPOX - u MORTER może opadać , należy zastosować specjalny dodatek, który podnosi tiksotropię mieszaniny i pozwala na nakładanie w tych warunkach. Aby poprawić wodoszczelność i antypyłowe właściwości, zaleca się wykończenie wyprawy przez nałożenie powłoki wierzchniej. Można ją nakładać materiałem rodzimym: MAXEPOX MORTER. W przypadku wymagania od wyprawy odporności na promieniowanie UV powłokę wierzchnią należy wykonać z materiału MAXURETHANE TOP, lub MAXURETHANE 2 C zabezpieczającego wcześniejsze warstwy przed promieniowaniem UV.
Zużycie materiału na powłokę wierzchnią waha się od 0,1 do 0,2 kg/m2, zgodnie z kartami technicznymi tych produktów.
NAKŁADANIE MAXEPOX MORTER JAKO POWŁOKI WIELOWARSTWOWEJ POSYPANEJ PIASKIEM.
To rozwiązanie pozwala na bardzo łatwe nałożenie powłoki epoksydowej o grubości 1-2 mm .
Na powierzchnię zagruntowaną primerem nakłada się warstwę epoksydową MAXEPOX MORTER bez dodatku kruszywa o przybliżonym zużyciu 0,5 kg/m2.
Zaraz po tej aplikacji, gdy powłoka jest jeszcze mokra powierzchnię należy posypać piaskiem aż do jej całkowitego pokrycia.
Po 24 h kruszywo, które nie związało się z żywicą powinno być usunięte przez zmiatanie. Następnie powierzchnie należy wygładzić mechanicznie papierem ściernym i odkurzyć.
Jako warstwę wierzchnią nakłada się MAXEPOX MORTER za pomocą wałka. Przybliżone zużycie 0,3 - 0,5 kg/m2. Wszystkie narzędzia oraz powstałe plamy należy oczyścić produktem MAXEPOX SOLVENT.
Powierzchnie zabezpieczone MAXEPOX MORTER mogą być oddane do użytku po upływie minimum 3 dni przy temp. 20st C.

OPAKOWANIE


Odpowiednio przygotowane komplety: 10 kg i 20 kg.

KOLORY


Czerwony, zielony i szary. Pozostałe na zamówienie. Przezroczysty stosowany do wykonywania posadzek epoksydowych z barwionego kruszywa kwarcowego.

MAGAZYNOWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu w temp. pomiędzy +5st C do +30 st C i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu.

BHP


Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi itd.
Stosować zwykłe środki ostrożności konieczne podczas aplikacji tego materiału.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom