drizoro strona główna
powrót
MAXFLOW®

DWUKOMPONENTOWA ZAPRAWA SAMOWYRÓWNUJĄCA DO NAPRAWY NAWIERZCHNI BETONOWYCH I POSADZEK

MAXFLOW®
MAXFLOW® - DWUKOMPONENTOWA ZAPRAWA SAMOWYRÓWNUJĄCA DO NAPRAWY NAWIERZCHNI BETONOWYCH I POSADZEK
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLOW jest dwukomponentową zaprawą samowyrównującą . Składa się z komponentu A syntetycznej żywicy akrylowej oraz komponentu B proszku na bazie specjalnych cementów, odpowiednich kruszyw oraz włókien metalowych.

ZASTOSOWANIE


• Zaprawa służąca do wykonywania posadzek w halach fabrycznych, magazynach, warsztatach, parkingach, garażach.
• Można stosować do napraw nawierzchni betonowych na wielkich powierzchniach horyzontalnych oraz łagodnym nachyleniu.
• Możliwość wykonywania wewnątrz jak i na zewnątrz.
• Jako warstwa wyrównawcza zabezpieczona żywicą MAXEPOX MORTER torów jezdnych w zbiornikach w oczyszczalniach ścieków.

ZALETY


• Zaprawa samopoziomująca – nie wymaga wygładzania.
• Doskonałe przyleganie do podłoża betonowego.
• Wysoka odporność na uderzenia.
• Duża wytrzymałość na ścieranie i promieniowanie ultrafioletowe.
• Szybkie utwardzanie, po zastosowaniu może być używany po 8 godzinach dla ruchu pieszego, po 24 godzinach dla lekkiego ruchu ulicznego, po 72 godzinach dla ciężkiego ruchu ulicznego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXFLOW należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie, luźne części ). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie. Ubytki w podłożu należy uzupełnić materiałem naprawczym. Nie zaleca się czyszczenia podłoża środkami chemicznymi. Podłoże, na które ma być nakładany MAXFLOW powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B – 25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Przygotowanie mieszanki polega na zmieszaniu 4,8 - 5 l żywicy syntetycznej MAXFLOW z 25 kg produktu sypkiego MAXFLOW. Do czystego naczynia wlać żywicę syntetyczną MAXFLOW i powoli dosypywać sypki składnik MAXFLOW. Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego mieszać całość 1 - 2 minut do uzyskania jednorodnej mieszanki nie zawierającej grudek. Nie należy zbyt długo mieszać, aby nie dopuścić do napowietrzenia mieszanki. Pozostawić na 3 minuty w celu odpowietrzenia. Krótko ponownie wymieszać.

APLIKACJA


Przed zastosowaniem MAXFLOW należy zagruntować powierzchnię betonową MAXPRIMER FLOOR w celu polepszenia przyczepności i uniknięcia pojawienia się pęcherzyków powietrza na powierzchni. Zmieszać jedną część MAXPRIMER FLOOR z 3 częściami wody i aplikować na podłoże za pomocą szczotki, wałka lub pędzla nie zostawiając zastoisk warstwy gruntującej. Teoretyczne zużycie roztworu wynosi 0,2 – 0,25 l/m 2 na warstwę. W przypadku porowatej powierzchni należy stosować dwie warstwy gruntujące w ilości 0,4 _ 0,5 l/ m 2 . Pozostawić grunt do kompletnego wyschnięcia na (3 – 4 godz. w temp. ok. 20 º C), aż będzie suchy . Wylać zaprawę i odpowiednio rozprowadzić np. (przy pomocy grabi gumowych). Przed początkiem wiązania zaprawy (15 – 20 min) należy ją zwałkować (wałkiem z kolcami) w celu dobrego ułożenia materiału i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. W przypadku występowania wysokich temperatur należy zaprawę zabezpieczyć przed gwałtownym wysychaniem przy pomocy brezentu lub folii i kilkakrotnie nawilżyć w ciągu dnia.

UWAGI


• MAXFLOW nie powinien być stosowany na asfalt, drewno, podłoże metalowe, powierzchnie malowane oraz na powierzchnie zmrożone.
• Nie stosować produktu, gdy temperatura jest poza przedziałem + 5 st. + 40st. C lub gdy temperatura może spaść poniżej + 5st. C w ciągu kolejnych 24 godzin.
• Nie stosować podczas dni wietrznych.
• Nie stosować aplikacji na polach większych niż 36m2.
• Istniejące dylatacje lub połączenia należy zachować po wylaniu MAXFLOW.
• Nie stosować środków pielęgnacyjnych.
• Zalecana grubość 5 – 8 mm.

OPAKOWANIE


Worki 25 kg – materiał sypki.
Pojemniki 5 i 20 l – żywica syntetyczna.

PRZECHOWYWANIE


W suchym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej przez okres 8 miesięcy.

KOLORY


Szary, ( na życzenie: perłowoszary, zielony, czerwony).

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXFLOW ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom