drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® SUPER

WODOSZCZELNA POWŁOKA NA BAZIE CEMENTU DODATKOWO USZCZELNIAJĄCA PRZEZ KRYSTALIZACJĘ

MAXSEAL® SUPER
MAXSEAL® SUPER - WODOSZCZELNA POWŁOKA NA BAZIE CEMENTU DODATKOWO USZCZELNIAJĄCA PRZEZ KRYSTALIZACJĘ
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL SUPER jest to specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych dodatków chemicznych. Wytworzony jest w postaci proszku, który po zmieszaniu z wodą tworzy mieszankę nanoszoną na powierzchnie betonowe, żelbetowe. Zastosowanie tego materiału dostarcza podwójnego uszczelnienia powierzchni, dzięki uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powłoki izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy betonowego podkładu. Aktywnie chemicznie dodatki występujące w tym produkcie powodują przenikanie pewnych związków materiału w głąb powierzchni betonowej oraz ich krystalizację, w porach betonu. Dzięki zjawisku krystalizacji tzn. wytworzeniu się w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, uzyskuje się dodatkowe powierzchniowe uszczelnienie podłoża.

ZASTOSOWANIE


• jako wodoszczelna, chemoodporna izolacja powłokowa na powierzchnie betonowe lub żelbetowe obiektów budownictwa: przemysłowego, hydrotechnicznego, sanitarnego, energetycznego, ogólnego, ze szczególnym przeznaczeniem do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni: zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę pitną, obiektów hydrotechnicznych, basenów kąpielowych, fundamentów, piwnic,
• w obiektach narażonych na pozytywne, negatywne działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym,
• w obiektach wykonanych przed laty jak i nowych, możliwość aplikacji na świeży beton,
• do aplikacji na tynki cementowe, cegłę i kamień.

ZALETY


• przenosi rozwarcie rys do 0,4 mm .
• dostarcza podwójnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony jako klasyczna izolacja powłokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu, nierozpuszczalnych struktur krystalicznych dających jego wgłębne uszczelnienie,
• materiał może być aplikowany na mokre powierzchnie,
• powłoka staje się 100% wodoodporna,
• materiał mrozoodporny, dzięki powstaniu struktur krystalicznych w porach, zawartości porów w powłoce poniżej <6%,
• jest materiałem nietoksycznym, posiadającym odporność na wodę chlorowaną i ozonowaną, toteż może być stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiorników na wodę pitną,
• dzięki odporności na siarczany stanowi trwałe zabezpieczenie konstrukcji narażonych na stały lub czasowy kontakt ze ściekami,
• jest odporny na niszczący, stały wpływ agresji słonej wody,
• zapewnia podłożu oddychanie, jest paro przepuszczalny,
• po związaniu może być malowany lub pokryty płytkami ceramicznymi np. w basenach kąpielowych.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia powinna być czysta i wystarczająco nośna. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1.5 MPa. Efektywne przygotowanie powierzchni uzyskuje się przez następujący tok postępowania:
- Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
- Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary)
- Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 - 20 mm tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę i wypełnić MAXRITE 500 – jeśli nie ma penetracji wody lub MAXPLUG , gdy penetracja wody ma miejsce.
MAXSEAL SUPER wymaga dużej ilości wody do przenikania w głąb betonu i tworzenia kryształów w jego porach i kapilarach. Przed nakładaniem powłoki z MAXSEAL SUPER wymagane jest bardzo obfite, możliwie najgłębsze , dokładne nawilżenie podłoża czystą wodą. Nadmiar wody (woda stojąca) należy usunąć przed przystąpieniem do aplikacji. Prawidłowe nawilżenie obniża zawartość wody w nanoszonym zaczynie oraz sprzyja późniejszej pielęgnacji. W przypadku powierzchni wilgotnych lub powierzchni wykonanych ze świeżego betonu nawilżenie często jest zbędne lub ograniczone.

Przygotowanie materiału i aplikacja
Odpowiednio przechowywany MAXSEAL SUPER nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć całą jego zawartość. MAXSEAL SUPER rozrabia się czystą wodą przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji tj. 6 +/- 7 l wody na 25 kg proszku MAXSEAL SUPER, przy nakładaniu pędzlem Maxsbrush lub szczotką Maxbroom. Można także przeprowadzić aplikację natryskowo, zwiększając ilość wody od 5 do 10% w stosunku do aplikacji szczotką.

MAXSEAL SUPER przy aplikacji szczotką należy nanosić w dwóch warstwach krzyżowo w sposób podobny jak przy aplikacji MAXSEAL (zużycie 1 – 1,5 kg/m2 na jedną powłokę, całkowite zużycie ok. 2,5 kg/m2).
Drugą warstwę powłoki układa się gdy pierwsza warstwa jest jeszcze świeża, lecz wystarczająco związana aby nie ulegać niszczeniu przy aplikacji drugiej warstwy. Można także wykonać aplikację na świeżym betonie. W tym przypadku należy postępować w następujący sposób. Gdy beton osiągnie pewną wytrzymałość i można już po nim chodzić (tj. po 2 - 3 h), rozsypujemy suchy MAXSEAL SUPER na tą powierzchnię w ilości 1,5 do 2,5 kg/m2 . Powierzchnię świeżego betonu możemy uprzednio minimalnie zrosić czystą wodą.
Po rozsypaniu MAXSEAL SUPER powierzchnię należy polać czystą wodą, aby zapobiec powierzchniowemu wysychaniu oraz aby mechaniczne zacieranie było łatwiejsze.

Pielęgnacja i warunki aplikacji
W celu osiągnięcia skutecznego uszczelnienia betonu, świeżo naniesiony MAXSEAL SUPER wymaga pielęgnacji, którą należy rozpocząć zaraz po osiągnięciu konsystencji umożliwiającej bezpieczne zraszanie wodą. Powierzchnie pokryte MAXSEAL SUPER powinny być zraszane 3 razy dziennie przez okres 2 do 3 dni. W przypadku bardzo wysokich temperatur należy powierzchnie przykryć matami z brezentu lub foliami. W przypadku wykonania zbiorników na wodę pitną lub basenów kąpielowych należy po okresie pielęgnacji (2 do 3 dni) pozostawić na okres 14 dni przed napełnieniem wodą. Nie należy wykonywać aplikacji poniżej 5st. C lub gdy spodziewamy się takich temperatur w ciągu 24 h od aplikacji oraz na powierzchnie zmarznięte lub oszronione. Idealną temperaturą aplikacji jest 15 do 20st. C. Nie należy wykonywać aplikacji na zewnątrz, jeśli w ciągu 4 – 6 h spodziewany jest deszcz.

KOLORY


szary, biały i perłowo-szary

OPAKOWANIA


worki 25 kg

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w suchym, zadaszonym miejscu chroniącym od przemarzania.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXSEAL SUPER ma właściwości ścierne i z tego powodu do przygotowania mieszanki i w czasie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych. Jeśli mieszanka dostanie się do oczu należy je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa MAXSEAL SUPER dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom