drizoro strona główna
powrót
MAXFLOW® 500

ZAPRAWA SAMOWYRÓWNUJĄCA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE DO NAPRAWY POZIOMYCH NAWIERZCHNI BETONOWYCH I POSADZEK

MAXFLOW® 500
MAXFLOW® 500 - ZAPRAWA SAMOWYRÓWNUJĄCA O WYSOKIEJ  ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE DO NAPRAWY POZIOMYCH NAWIERZCHNI BETONOWYCH I POSADZEK
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLOW 500 jest jednoskładnikową zaprawą samopoziomującą na bazie specjalnych cementów, odpowiednich kruszyw oraz włókien metalowych, którą tylko należy wymieszać z wodą. MAXFLOW 500 jest niezwykle płynny i jest specjalnie przeznaczony do naprawy i wykończenia nawierzchni betonowych, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, gdzie wymagane są wyrównujące warstwy o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, o grubości od 3 do 8 mm .

ZASTOSOWANIE


• Zaprawa służąca do wykonywania posadzek w halach fabrycznych, magazynach, warsztatach, parkingach, garażach.
• Można stosować do napraw nawierzchni betonowych na powierzchniach horyzontalnych oraz łagodnym nachyleniu.
• Możliwość aplikacji materiału wewnątrz jak i na zewnątrz.
• Jako warstwa wyrównawcza zabezpieczona żywicą MAXEPOX MORTER torów jezdnych w zbiornikach w oczyszczalniach ścieków.

ZALETY


• Zaprawa samopoziomująca – nie wymaga wygładzania.
• Doskonałe przyleganie do podłoża betonowego.
• Wysoka odporność na uderzenia.
• Duża wytrzymałość na ścieranie i promieniowanie ultrafioletowe, oddziaływanie soli i na cykle zamarzania - odmarzania.
• Szybkie utwardzanie, po zastosowaniu może być używany po 8 godzinach dla ruchu pieszego, po 24 godzinach dla lekkiego ruchu ulicznego, po 72 godzinach dla ciężkiego ruchu ulicznego.
• Miesza się tylko z wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXFLOW 500 należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie, luźne części ). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie. Ubytki i spękania w podłożu głębsze niż 8 mm należy uzupełnić materiałem naprawczym. Nie zaleca się czyszczenia podłoża środkami chemicznymi. Podłoże, na które ma być nakładany MAXFLOW 500 powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B – 25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Przygotowanie mieszanki polega na zmieszaniu sypkiego materiału z czystą wodą.
Po wlaniu wody (4,8 – 5 l) do czystego naczynia należy powoli dosypywać sypki składnik MAXFLOW 500.
Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego mieszać całość 1 - 2 minut do uzyskania jednorodnej mieszanki nie zawierającej grudek. Nie należy zbyt długo mieszać, aby nie dopuścić do napowietrzenia mieszanki. Pozostawić na 3 minuty w celu odpowietrzenia. Krótko ponownie wymieszać.

APLIKACJA


Przed zastosowaniem MAXFLOW 500 należy zagruntować powierzchnię betonową MAXPRIMER FLOOR w celu polepszenia przyczepności i uniknięcia pojawienia się pęcherzyków powietrza na powierzchni. Zmieszać jedną część MAXPRIMER FLOOR z 3 częściami wody i aplikować na podłoże za pomocą szczotki, wałka lub pędzla nie zostawiając zastoisk warstwy gruntującej. Teoretyczne zużycie roztworu wynosi 0,2 – 0,25 l/m 2 na warstwę. W przypadku porowatej powierzchni należy stosować dwie warstwy gruntujące w ilości 0,4 _ 0,5 l/ m 2 . Pozostawić grunt do kompletnego wyschnięcia na (3 – 4 godz. w temp. ok. 20 º C), aż będzie suchy. Wylać zaprawę i odpowiednio rozprowadzić np. (przy pomocy grabi gumowych). Przed początkiem wiązania zaprawy , 30 min należy ją zwałkować (wałkiem z kolcami) w celu dobrego ułożenia materiału i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. W przypadku występowania wysokich temperatur należy zaprawę zabezpieczyć przed gwałtownym wysychaniem przy pomocy brezentu lub folii i kilkakrotnie nawilżyć w ciągu dnia. W celu uzyskania idealnego wykończenia zalecamy postępowanie uwzględniające podstawowe zasady stosowane przy aplikacji materiałów cementowych.

UWAGI


• MAXFLOW 500 nie powinien być stosowany na asfalt, drewno, podłoże metalowe, powierzchnie malowane oraz na powierzchnie zmrożone.
• Nie stosować produktu, gdy temperatura jest poza przedziałem + 5st + 40st C lub gdy temperatura może spaść poniżej + 5st C w ciągu kolejnych 24 godzin.
• Nie stosować podczas dni wietrznych.
• Nie stosować aplikacji na polach większych niż 36 m2.
• Istniejące dylatacje lub połączenia należy zachować po wylaniu MAXFLOW 500.
• Nie stosować środków pielęgnacyjnych.
• Zalecana grubość 5 – 8 mm .

OPAKOWANIE


Worki 25 kg

PRZECHOWYWANIE


W suchym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej przez okres 12 miesięcy.
KOLORY Szary, ( na życzenie: perłowoszary, zielony, czerwony).

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXFLOW 500 ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom