drizoro strona główna
powrót
MAXLEVEL® SUPER

SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA DO WYKONYWANIA POSADZEK WEWNĘTRZNYCH

MAXLEVEL® SUPER
MAXLEVEL® SUPER - SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA DO WYKONYWANIA POSADZEK WEWNĘTRZNYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXLEVEL SUPER jest zaprawą samopoziomującą opartą na cementach i specjalnie dobranym kruszywie, zmodyfikowana żywicą syntetyczną. Zmieszana z wodą tworzy płynną zaprawę samopoziomującą o dużej przyczepności do podłoża.

ZASTOSOWANIE


• Do wykonywania wewnętrznych posadzek samopoziomujących.
• Do wykonywania posadzek, w których zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe.

ZALETY


• Szybkie wiązanie.
• Dobra przyczepność.
• Wymaga jedynie dodania wody.
• Pozwala nakładać warstwę o grubości od 3 do 15 mm .
• Samopoziomujący, możliwość aplikacji pompą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa. Efektywne przygotowanie podłoża uzyskuje się w następujący sposób :
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, powłoki
malarskie, smary). Do czyszczenia podłoża zaleca się stosowanie piaskowania lub
hydropiaskowania. W przypadku podłoży zabrudzonych, a strukturalnie mocnych, powierzchnię można oczyścić
stosując agregaty wysokociśnieniowe.
• Ubytki podłoża o głębokości powyżej 8 mm naprawić przy użyciu zaprawy MAXPATCH lub MAXROAD.
• Nie zaleca się czyszczenia powierzchni środkami chemicznymi.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Odpowiednio przechowywany materiał nie powinien posiadać grudek i zbryleń . Po otworzeniu opakowania należy starać się zużyć całą jego zawartość.
Do czystego pojemnika wlać wodę w ilości 4,8 ÷ 5,0 l i dodać 25 kg MAXLEVEL SUPER. Mieszać dokładnie do 3 min., do uzyskania jednorodnej mieszanki nie zawierającej grudek. Do mieszania zaleca się użycie wiertarki wolnoobrotowej i mieszadła typu DRIZORO MIXER.

APLIKACJA


Przed zastosowaniem MAXLEVEL SUPER należy zagruntować powierzchnię betonową MAXPRIMER FLOOR w celu polepszenia przyczepności i uniknięcia pojawienia się pęcherzyków powietrza na powierzchni. Zmieszać jedną część MAXPRIMER FLOOR z 3 częściami wody i aplikować na podłoże za pomocą szczotki, wałka lub pędzla nie zostawiając zastoisk warstwy gruntującej. Teoretyczne zużycie roztworu wynosi 0,2 ÷ 0,25 l/m 2 na warstwę. W przypadku porowatej powierzchni należy stosować dwie warstwy gruntujące w ilości 0,4 ÷0,5 l/ m 2 . Pozostawić grunt do kompletnego wyschnięcia na (3 ÷ 4 godz. w temp. ok. 20 º C), aż będzie suchy. Wylać zaprawę i odpowiednio rozprowadzić np. (przy pomocy grabi gumowych). Przed początkiem wiązania zaprawy , 30 min należy ją zwałkować (wałkiem z kolcami) w celu dobrego ułożenia materiału i wyeliminowania pęcherzyków powietrza. W przypadku występowania wysokich temperatur należy zaprawę zabezpieczyć przed gwałtownym wysychaniem przy pomocy brezentu lub folii i kilkakrotnie nawilżyć w ciągu dnia. W celu uzyskania idealnego wykończenia zalecamy postępowanie uwzględniające podstawowe zasady stosowane przy aplikacji materiałów cementowych.

PIELĘGNACJA


Wykonaną posadzkę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W przypadku niskiej wilgotności i wysokiej temperatury > 35st C, tuż po wstępnym związaniu posadzkę przykryć folią. Wykonaną posadzkę pielęgnować przez 24 godziny. Jeżeli temperatura otoczenia jest niska 5 ÷ 10 st C należy zapewnić, przez np. (dogrzewanie pomieszczenia), sztuczne polepszenie warunków dojrzewania przez 24 godziny.

UWAGI


• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem + 5st C ÷ + 35st C, a także gdy w ciągu 24 godzin może spaść poniżej + 5st C.
• Nie stosować aplikacji na polach większych niż 36 m2.
• Istniejące dylatacje lub połączenia należy zachować po wykonaniu aplikacji z MAXLEVEL SUPER
• W trakcie wykonywania robót, podczas występowania wysokich temperatur materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej wody. Podczas występowania niskich temperatur materiał przechowywać w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej wody, aby przyspieszyć czas wiązania.
• Ze względu na właściwości samopoziomujące nie zaleca się stosowania na powierzchnie o spadku większym niż 3%.
• W przypadku aplikacji maksymalnie do 30 mm, należy dodać 8 kg piasku kwarcowego o granulacji 0÷3 mm na każde 25 kg MAXLEVEL SUPER i odpowiednio wody 4,5 ÷ 5,0 l.

OPAKOWANIE


Worki 25 kg

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchych pomieszczeniach, nie dłużej niż 12 miesięcy.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXLEVEL SUPER ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic i gogli ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom