drizoro strona główna
powrót
MAXFLOOR® CEM

SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA EPOKSYDOWO-CEMENTOWA

MAXFLOOR® CEM
MAXFLOOR® CEM - SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA EPOKSYDOWO-CEMENTOWA
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLOOR CEM jest samopoziomującą, trzyskładnikową zaprawą na bazie cementu, modyfikowaną wodorozcieńczalnymi żywicami epoksydowymi.

ZASTOSOWANIE


• Zaprawa samopoziomująca do wykończenia posadzek o grubościach od 1,5 mm do 3 mm .
• Naprawa ubytków w posadzkach poprzez dodanie piasku kwarcowego.
• Do wykańczania posadzek w halach przemysłowych, parkingach, zbiornikach wodnych.

ZALETY


• Samo poziomowanie. Jej płynność zapewnia szybką i prostą aplikację.
• Nie wymaga żadnego podkładu - primera.
• Dobra przyczepność do podłoży betonowych, nawet matowo-wilgotnych.
• Wodoszczelność
• Pozwala na oddychanie podłoża, będąc materiałem paro przepuszczalnym
• Wykończenie przeciwpoślizgowe poprzez posypanie piaskiem kwarcowym, gdy materiał jest jeszcze świeży
• Nie atakuje zbrojenia

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni.
Podłoże betonowe czy zaprawa mogą być suche lub matowo-wilgotne, ale bez stojącej wody. Powierzchnia musi być oczyszczona z kurzu, brudu, smaru, tlenków, pochodnych olejów oraz wszelkich obcych elementów czy słabych powierzchniowych zaczynów cementowych.
Powierzchnia powinna zostać dobrze wyrównana a ubytki wypełnić materiałem naprawczym MAXROAD.
W przypadku porowatych powierzchni należy zastosować warstwę gruntującą, albo na bazie epoksydowej MAXEPOX PRIMER, lub na bazie akrylowej MAXPRIMER FLOOR.
Mieszanie
Dokładnie wymieszać składnik A produktu MAXFLOOR CEM i przelać do składnika B.
Następnie dokładnie je mieszać przez 1-2 min. w odpowiednim pojemniku. Do powstałej mieszanki dodać małymi porcjami składnik C, aż do uzyskania całkowicie jednorodnej mieszanki.
Aplikacja
MAXFLOOR CEM rozkłada się na podłoże zębatą zacieraczką lub listwą prowadniczą. Zalecane jest aby po 5 do 10 minutach od aplikacji odpowietrzyć powierzchnię za pomocą wałka z kolcami w celu uzyskania jednorodnego wykończenia.
Przy wykonywaniu napraw o głębokości powyżej 3mm należy dodać kruszywo kwarcowe o maksymalnym uziarnieniu 2mm, w ilości od 5kg do 10kg na każdy zestaw MAXFLOOR CEM , w ten sposób uzyskując bardziej tiksotropową zaprawę.
Jeżeli w podkładzie występują dylatacje to należy je rozkuć i wypełnić materiałem MAXFLEX 100.
Należy pamiętać, aby pola aplikacji nie były większe od 36 m2.

UWAGI:


• Nigdy nie dodawać wody do mieszanki.
• Zawsze stosować do aplikacji wewnętrznych.
• Nie stosować na asfalt, drewno.

OPAKOWANIE


Zestaw trzyskładnikowy, ogółem 30,55kg.
- Składnik A: 1,40kg
- Składnik B: 4,15kg
- Składnik C: 25,00kg

KOLORY


Szary i biały.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5ºC.

BHP


MAXFLOOR CEM nie jest toksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom