drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® 3000

SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA EPOKSYDOWA DO ZABEZPIECZANIA POSADZEK

MAXEPOX® 3000
MAXEPOX® 3000 - SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA EPOKSYDOWA  DO ZABEZPIECZANIA   POSADZEK
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX 3000 jest produktem bazującym na żywicy epoksydowej, który wraz ze środkiem utwardzającym oraz specjalnie dobranym kruszywem pozwala na łatwe wykonanie 2 - 3 mm epoksydowej warstwy pokrywającej posadzkę.

ZASTOSOWANIE


MAXEPOX 3000 pozwala na pokrycie betonowej posadzki 2 - 3 mm warstwą wykończeniową.
Dostępny w wielu kolorach jest idealnym wykończeniem dla handlowych, przemysłowych i użytkowych obiektów takich jak: szpitale, zakłady elektroniczne i elektryczne, sale wystawowe oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża czystość, odporność na ścieranie i odporność na agresję chemiczną.

ZALETY


• Wodoodporna,
• Można stosować na matowo- wilgotne podłoże- primer MAXFLOOR MATE,
• Łatwa do utrzymania w czystości,
• Elastyczna i odporna na ścieranie,
• Odporna na działanie większości środków chemicznych,
• Nie zawiera rozpuszczalników,
• Dekoracyjna, dostępna w szerokiej gamie kolorów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXEPOX 3000 należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie.. Podłoże, na które ma być nakładany MAXEPOX 3000 powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa.
Aby zapewnić właściwą reakcję komponentów minimalna temp. podłoża nie może być niższa niż 10C, a wilgotność względna musi być mniejsza niż 80%.

GRUNTOWANIE PODŁOŻA


Materiał gruntujący należy nakładać przy pomocy pędzla lub wałka. W zależności od wilgotności podłoża oraz miejsca zastosowania, należy stosować następujący materiał gruntujący:
• MAXPRIMER – produkt zawierający rozpuszczalniki, stosowany na suche podłoże, wilgotność < 4%.
Zaprawa MAXEPOX 3000 może być nałożona po 30 min po aplikacji primera nie później
jednak niż 24 h. Zużycie 0,2 kg/m2
• MAXEPOX PRIMER – nie zawiera rozpuszczalników, stosowany na suche podłoże , wilgotność <4%, można stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Zaprawa MAXEPOX 3000 może być nakładana po 14 – 16 h po aplikacji primera, ale nie później niż po 24 h, dopóki podłoże jest jeszcze lepkie. Jeżeli podkład wyschnie to należy zastosować drugą warstwę. Zużycie – 025 kg/m2.
• MAXFLOOR MATE – nie zawiera rozpuszczalników, stosowany na podłoże matowo-wilgotne. Zaprawa MAXEPOX 3000 może być nakładana jeżeli grunt jest całkowicie suchy co następuje po upływie 24-48 h przy dobrej cyrkulacji powietrza, wilgotność i temp. otoczenia powyżej 10 0C .

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


MAXEPOX 3000 jest dostarczany w zestawach trzy-komponentowych.
Należy wlać utwardzacz, komponent B do żywicy komponent A i dokładnie wymieszać. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnej substancji. Kiedy komponenty są dokładnie wymieszane należy dodać kruszywo o frakcji 0,5 – 0,6 i dokładnie wymieszać.
Czas przydatności dla 10 kg żywicy w temp. 20st C wynosi 60 min. Przy niższych temp. czas przydatności może się wydłużyć, a przy wyższych skrócić.

APLIKACJA MATERIAŁU


Warstwę MAXEPOX 3000 o pożądanej grubości (max. 3 mm), nakłada się na zagruntowaną powierzchnię za pomocą packi z ząbkami.. W celu pozbycia się pęcherzyków powietrza i uzyskania lepszego wykończenia powierzchni należy użyć wałka z kolcami.
Na pochylniach lub powierzchniach ze spadkiem MAXEPOX 3000 może opadać z powodu swojej płynności i zdolności samopoziomującej. W takim przypadku należy użyć specjalny dodatek, który podnosi tiksotropię mieszaniny i pozwala na nakładanie w takich przypadkach.
Narzędzia oraz wszelkie zabrudzenia jakie powstały podczas aplikacji należy usunąć MAXEPOX SOLVENT.

OPAKOWANIA


MAXEPOX 3000 dostarczany jest w odpowiednio przygotowanych proporcjach:
Komponent A - żywica – 6,8 kg
Komponent B – utwardzacz – 3,2 kg (zestaw – 30 kg)
Kruszywo 0,5 – 0,6 mm – 20 kg

KOLORY


Podstawowe: czerwony, zielony i szary. Inne na zamówienie.

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, w temp. powyżej 5st C i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku krystalizacji materiału należy podgrzać produkt do 80 - 90st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

UWAGI


• Materiał stosować do pomieszczeń wewnętrznych
• Nie aplikować na podłoże narażone na podsiąkanie kapilarne wody
• Nie dodawać do materiału cementu, rozpuszczalników
• Nie przekraczać zalecanej grubości 3 mm

BHP


MAXEPOX 3000 jest produktem nietoksycznym, ale w trakcie prac należy używać rękawic gumowych i okularów ochronnych. Nie wdychać oparów wydobywających się z procesu podgrzewania i spalania. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje szukać pomocy medycznej. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać odpowiednie środki ostrożności konieczne do użycia i aplikacji tego typu produktów. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom