drizoro strona główna
powrót
MAXDUR®

UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO POSADZEK BETONOWYCH

MAXDUR®
MAXDUR® - UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO POSADZEK BETONOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXDUR jest to produkt powstały ze specjalnych cementów, pigmentów, domieszek i kruszywa o dużej twardości, który działa powierzchniowo na świeży beton, a nakładany jednowarstwowo poprawia jego odporność na ścieranie i tworzy przeciwpyłową warstwę wykończeniową.

ZASTOSOWANIE


• Posadzki garaży, parkingów, hal, obiektów sportowych, szkół, szpitali i innych miejsc o średnim natężeniu ruchu kołowego.
• Nabrzeża portowe, magazyny, obiekty przemysłowe, stacje paliw o umiarkowanym stopniu erozji.

ZALETY


• Zwiększa wytrzymałość posadzki.
• Zmniejsza powstawanie pyłu na powierzchni.
• Poprawia odporność na uderzenia.
• Nadaje posadzce barwę.
• Materiał łatwy do zastosowania – posypanie na świeży beton
• Ułatwia czyszczenie nawierzchni.
• Działa strukturalnie w głąb nawierzchni tworząc z nią jedną całość.
• Niskie koszty zastosowania przy dużej trwałości i braku konieczności konserwacji.

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


Beton przeznaczony do pokrycia utwardzaczem powierzchniowym powinien być klasy minimum B25 równomiernie rozprowadzony, wyrównany i wypoziomowany. Kiedy świeży beton uzyska wystarczającą konsystencję ( można po nim chodzić), przystępuje się do wygładzenia powierzchni metodą mechaniczną przy pomocy zacieraczek z talerzem. W przypadku pojawienia się szlamu cementowego na powierzchni betonu należy go usunąć i przystąpić do rozsypania MAXDUR w ilości 4 – 6 kg/m2 posadzki. Następnie rozprowadzić posypkę przy pomocy pac gumowych lub innych narzędzi. Odpowiednio rozłożona posypka zaczyna chłonąć wodę z podłoża. W strefie powierzchniowej następuje obniżenie wartości współczynnika wodno – cementowego i beton osiąga wysoką wytrzymałość końcową. Przejęcie wody z warstwy powierzchniowej można dobrze zaobserwować dzięki ciemnieniu warstwy posypki. Po uzyskaniu jednolitej barwy (1 – 3 godzin) należy przystąpić do zagładzenia powierzchni z posypką przy pomocy zacieraczek mechanicznych. Każde miejsce wymaga 3 – 4 krotnego przejścia zacieraczek. W miejscach niedostępnych dla zacieraczek mechanicznych należy posadzkę zacierać ręcznie.

UWAGI


• Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C oraz w przypadku, gdy takich temperatur oczekuje się w okresie 24 h po zastosowaniu. Produktu nie zaleca się też stosować w temperaturze powyżej 30°C.
• Nie należy skrapiać powierzchni posadzki wodą, gdyż powoduje to przebarwienia.
• Po zakończeniu zacierania posadzki należy pielęgnować przy pomocy specjalnej cieczy do pielęgnacji betonu - MAXCURE lub poprzez przykrycie folią. Zastosowanie środka MAXCURE jest możliwe w przypadku, gdy nie przewiduje się nanoszenia innych materiałów.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI


Narzędzia wyczyścić wodą, zanim jeszcze materiał stwardnieje i zwiąże. Po stwardnieniu usunąć go można tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXDUR waha się między 4 a 6 kg/m2 zależnie od stopnia erozji i rodzaju ruchu drogowego, jaki przewiduje się dla danej nawierzchni.

OPAKOWANIE


25 kg worki. Dostępny w kolorze szarym, czerwonym lub zielonym.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze powyżej 50C

BHP


MAXDUR to materiał nietoksyczny, ale tak jak wszystkie produkty cementowe, ma właściwości podrażniające, dlatego podczas przygotowania mieszanki i podczas jej nanoszenia należy nosić rękawice i gogle ochronne. W przypadku dostania się środka do oczu, należy je dokładnie przemyć czystą wodą, unikając jednak wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na postawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadomienia. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom