drizoro strona główna
powrót
MAXDUR® - C

UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO POSADZEK BETONOWYCH ZAWIERAJĄCY KORUND

MAXDUR® - C
MAXDUR® - C - UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO POSADZEK BETONOWYCH ZAWIERAJĄCY KORUND
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXDUR - C to produkt składający się ze specjalnych cementów, silikatów i bardzo twardego korundu oraz pigmentów, dodatków i kruszyw, przeznaczony do stosowania na świeży beton celem polepszenia jego odporności na ścieranie, a jednocześnie dla utworzenia na powierzchni wykończenia antypyłowego.

ZASTOSOWANIE


• Posadzki garażów, miejsc parkingowych, centrów handlowych, urządzeń sportowych, szkół, szpitali i innych miejsc przeznaczonych do eksploatacji o średnim natężeniu ruchu kołowego;
• Płyty posadzkowe w magazynach, zakładach przemysłowych, stacjach benzynowych itp., na których będzie zachodził proces ścierania w stopniu umiarkowanym.

ZALETY


• Przedłuża trwałość i żywotność posadzki;
• Ogranicza tworzenie się pyłów powierzchniowych;
• Zwiększa odporność na uderzenia;
• Posadzkom nadaje kolor;
• Z powierzchnią płyty betonowej wiąże się strukturalnie tworząc z nią jedną całość;
• Produkt łatwy w obsłudze, gdyż wystarczy go rozsypać na świeży beton i zatrzeć;
• Niewielkie koszty związane z aplikacją, nie wymaga też konserwacji;
• Łatwe czyszczenie powierzchni pokrytej tym materiałem

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Beton przeznaczony do pokrycia utwardzaczem powierzchniowym powinien być klasy minimum B25 równomiernie rozprowadzony, wyrównany i wypoziomowany. Kiedy świeży beton uzyska wystarczającą konsystencję ( można po nim chodzić), przystępuje się do wygładzenia powierzchni metodą mechaniczną przy pomocy zacieraczek z talerzem. W przypadku pojawienia się szlamu cementowego na powierzchni betonu należy go usunąć i przystąpić do rozsypania MAXDUR w ilości 4 – 6 kg/m2 posadzki. Następnie rozprowadzić posypkę przy pomocy pac gumowych lub innych narzędzi. Odpowiednio rozłożona posypka zaczyna chłonąć wodę z podłoża. W strefie powierzchniowej następuje obniżenie wartości współczynnika wodno – cementowego i beton osiąga wysoką wytrzymałość końcową. Przejęcie wody z warstwy powierzchniowej można dobrze zaobserwować dzięki ciemnieniu warstwy posypki. Po uzyskaniu jednolitej barwy (1 – 3 godzin) należy przystąpić do zagładzenia powierzchni z posypką przy pomocy zacieraczek mechanicznych. Każde miejsce wymaga 3 – 4 krotnego przejścia zacieraczek. W miejscach niedostępnych dla zacieraczek mechanicznych należy posadzkę zacierać ręcznie.
Dojrzewanie:
Aby proces wiązania przebiegał prawidłowo oraz dla zminimalizowania ryzyka utworzenia się pęknięć i szczelin czy odmiennego nasycenia kolorystycznego, należy zastosować opartą na wodzie mieszankę wspomagającą dojrzewanie MAXCURE.
Warunki aplikacji:
Produktu nie stosować, gdy temperatura spada poniżej 5°C i gdy takich warunków pogodowych można się spodziewać w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować również, gdy temperatura przekracza 30ºC.
Czyszczenie:
Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Po zaschnięciu produkt można usunąć tylko przy użyciu metod mechanicznych.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXDUR - C waha się od 4 do 6 kg/m² zależnie od tego, jaki rodzaj tarcia i eksploatacji przewiduje się na powierzchni.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- MAXDUR - C nanieść jednolicie na całą powierzchnię roboczą, bo w przeciwnym wypadku może dojść do utworzenia się innego odcienia kolorystycznego;
- Do produktu nie dodawać kruszyw, cementów, wapna ani jakichkolwiek innych domieszek;
- Różnice intensywności koloru mogą wynikać z odmiennego zużycia MAXDUR – C.

OPAKOWANIE


MAXDUR - C dostarcza się w workach 25 kg . Do dyspozycji są następujące kolory: szary, zielony i czerwony.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym pojemniku, w miejscu suchym i osłoniętym, zabezpieczonym przed mrozem i wilgocią, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP


Produkt MAXDUR - C jest materiałem żrącym, dlatego przy jego stosowaniu należy nosić okulary i gumowe rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce obmyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXDUR - C. Zagospodarowanie produktu i opakowania po nim należy do obowiązków użytkownika docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom