drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR® HARDENER

UTWARDZACZ I USZCZELNIACZ POWIERZCHNI BETONOWYCH

MAXCLEAR® HARDENER
MAXCLEAR® HARDENER - UTWARDZACZ I USZCZELNIACZ POWIERZCHNI BETONOWYCH
Karta techniczna
Aprobata techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCLEAR HARDENER to bezbarwny produkt ciekły, oparty na komponentach aktywnych chemicznie, który po zastosowaniu penetruje pory betonu i wywołuje reakcję powodującą powstanie zwartych i nierozpuszczalnych kryształków. Dzięki temu uszczelnia pory betonu i tworzy nawierzchnię o zwiększonej wytrzymałości na uderzenie, ściskanie i ścieranie. Dostarcza także wykończenie przeciwpyłowe.

ZASTOSOWANIE


• Zwiększenie parametrów wytrzymałościowych i nadanie przeciwpyłowego wykończenia nawierzchniom betonowym i innym nawierzchniom na bazie cementu: posadzki przemysłowe, powierzchnie betonowe przed aplikacją izolacjo-nawierzchni itp.
• Uszczelnienie nawierzchni pylących się i zabezpieczenie zarówno betonu, jak i zapraw opartych na cemencie przed agresywnymi warunkami atmosferycznymi.
• Konsolidacja nawierzchni mająca na celu zwiększenie przyczepności przed aplikacją żywic i akryli.
• Do zastosowania w procesie produkcji elementów prefabrykowanych.

ZALETY


• Działanie uszczelniające – poprzez krystalizację w porach zmniejsza porowatość nawierzchni i kapilarną absorpcję wody, dzięki czemu utrudnia podchodzenie wody zawartej w podkładzie pod wyprawę żywiczną.
• Nieznacznie zwiększa odporność chemiczną na oleje i tłuszcze, jak również rozcieńczone kwasy i zasady.
• Ogranicza rozrost pleśni, grzybów i mikroorganizmów.
• Produkt oparty na wodzie, jednoskładnikowy, gotowy do użycia, nadający się do nanoszenia pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
• Przyjazny dla środowiska.
• Po zastosowaniu ułatwia czyszczenie danej nawierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Usunąć beton luźny i niezwiązany, pozostawić tylko strukturę zdrową i stałą. Wszelkie pęknięcia i ubytki podłoża naprawić stosowną zaprawą naprawczą firmy DRIZORO. Nawierzchnia winna być czysta, wolna od wszelkiego rodzaju tłuszczów, farb czy innych pokryć, które mogłyby zakłócać penetracyjne działanie produktu. Dla zoptymalizowania absorpcji materiału MAXCLEAR HARDENER w podłożu należałoby go stosować raczej na nawierzchniach suchych.
Warunki aplikacji: Nie stosować, kiedy temperatura nie przekracza 5ºC, oraz kiedy można się spodziewać, że do tego poziomu spadnie w ciągu najbliższych 24 h.
Dojrzewanie: Po zastosowaniu produktu daną nawierzchnię na co najmniej 24 h zabezpieczyć przed deszczem i ruchem; potem nadaje się do malowania i oddania do użytku.
Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia spłukać wodą zaraz po zastosowaniu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Pokrycie wynosi szacunkowo 0,15-0,3 kg/m². Ilości te mogą się wahać zależnie od jakości i porowatości podłoża. Dokładne zużycie mogłoby wskazać przeprowadzenie próby na miejscu robót.

PAKOWANIE


MAXCLEAR HARDENER dostarcza się w 25 L plastikowych kanistrach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej 5ºC. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym; chronić przed wilgocią i mrozem.

WAŻNE WSKAZANIA


- Przed zastosowaniem produktu na nowy beton pozostawić go do związania na okres 7 dni.
- Dla sprawdzenia, jak produkt wpływa na betonową nawierzchnię kolorową, zaleca się przeprowadzenia próby na miejscu robót.
- W razie potrzeby zwrócić się do naszego Wydziału Technicznego.

BHP


MAXCLEAR HARDENER to produkt zasadowy, dlatego podczas jego stosowania należy nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami starannie przemyć je czystą wodą, unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce przemyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza.
Na życzenie udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa produktu.
Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym obowiązek ten spoczywa na końcowym użytkowniku.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom