drizoro strona główna
powrót
MAXCURE®

CIECZ DO PIELĘGNACJI BETONU I ZAPRAW

MAXCURE®
MAXCURE® - CIECZ DO PIELĘGNACJI BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCURE jest mlecznobiałym płynnym produktem przeznaczonym do rozpylenia na powierzchnie świeżego betonu czy zapraw, tworzącym cienką powłokę, która spełnia funkcję bariery ochronnej zabezpieczającej przed nadmiernym wysychaniem.

ZASTOSOWANIE


Poprawia dojrzewanie betonu używanego do budowy:
• Autostrad,
• Pasów startowych lotnisk,
• Dróg i ramp,
• Dachów betonowych,
• Mostów,
• Tuneli,
• Betonowych elementów prefabrykowanych itp.

ZALETY


• Redukuje powierzchniowy skurcz betonu zmniejszając w ten sposób ryzyko powstawania rys.
• Nie wpływa na czas wiązania.
• Zapewnia osiągnięcie przewidywanych wytrzymałości mechanicznych.
• Zwiększa mrozoodporność betonu.
• Nie wpływa na zmianę wyglądu zewnętrznego.
• Prosty w użyciu, pozwala uniknąć przykrywania świeżego betonu matami, foliami lub jego nawilżania przez zraszanie wodą.

SPOSÓB UŻYCIA


MAXCURE może być stosowany przy użyciu rozpylacza ręcznego lub mechanicznego, bezpośrednio na powierzchnie świeżego betonu czy zaprawy, tworząc cienką, ciągłą powłokę.
MAXCURE powinien być rozpylany kiedy powierzchnia ostatnio wylanego betonu zmienia wygląd na matowy. Zjawisko to ma miejsce w ciągu 30 do 120 minut po umiejscowieniu betonu, w zależności od istniejącej temperatury i wilgotności względnej powietrza.
MAXCURE należy nakładać dwukrotnie, kolejno jedna powłoka po drugiej. Produkt należy wstrząsnąć przed użyciem.
Narzędzia użyte do aplikacji MAXCURE należy spłukać wodą niezwłocznie po zakończeniu pracy.
ZUŻYCIE Około 0,2 – 0,25 l/m2 . W czasie upałów należy przewidzieć wzrost użycia o ok. 20 do 30 %.

OPAKOWANIE


Pojemniki 25 l i beczki 220 l.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach.

UWAGI


• Nie należy rozpylać MAXCURE jeśli deszcz spodziewany jest w ciągu 3 h po aplikacji.
• W chwilę po nałożeniu powłoki ochronnej MAXCURE traci ona zwykle biały kolor. Jednakże resztki koloru białego mogą być widoczne przez 3 lub 4 tygodnie po czym zanikają.
• Nie należy stosować MAXCURE na powierzchnie, które mają być pokrywane innymi środkami lub malowane.
• Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu i nie wolno dopuścić do przemarznięcia.
• Do aplikacji należy stosować urządzenia i narzędzia natryskowe. Nie wolno używać pędzli czy szczotek.

BHP


MAXCURE jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas prac należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy udać się po poradę lekarską.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom