drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® FOUNDATION

WODOODPORNE POKRYCIE NA BAZIE CEMENTOWEJ DLA BETONU I MURÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU LUB WODY

MAXSEAL® FOUNDATION
MAXSEAL® FOUNDATION - WODOODPORNE POKRYCIE NA BAZIE CEMENTOWEJ DLA BETONU I MURÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU LUB WODY
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL FOUNDATION jest produktem na bazie cementu, zawierającym specjalne dodatki i odpowiednio dobrane kruszywo; nadaje wodoodporność fundamentom z betonu i fundamentom murowanym. Zapewnia on bardzo dobrą ochronę fundamentom dzięki wysokiej odporności na wody agresywne.

ZASTOSOWANIE


• Głównie przy wysokim poziomie wód gruntowych, jako środek nadający wodoodporność fundamentom, jak również przy infiltracji fundamentów poniżej poziomu gruntu.
• Może być również zastosowany jako warstwa wodoodporna lub bariera przeciwko wilgoci spowodowanej przez podciąg kapilarny w różnych zespołach roboczych.

ZALETY


• Dobra przyczepność, spaja się on z podłożem, na którym jest zastosowany, wypełnia i uszczelnia pory.
• Może być zastosowany na wilgotne powierzchnie bez potrzeby ich osuszania.
• Mniejszy koszt niż przy jakimkolwiek tradycyjnym systemie.
• Większa trwałość i lepsza jakość od jakichkolwiek produktów asfaltowych.
• Niepodatny na sole zawarte w glebie.
• Łatwy do nakładania.
• Pozwala na „oddychanie” podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


• Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
• W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty, aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć warstwę mleczka cementowego.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża.
• Wszystkie ubytki, pęknięcia i rysy, których propagacja już ustała należy naprawić jednym z materiałów : MAXREST, MAXRITE, i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę).
• Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z zapraw podanych powyżej.
• Wszelkie naroża wklęsłe typu podłoga –ściana powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wyżej wymienionych zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
• Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo-wilgotna.

UWAGA! DOKŁADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILŻENIE PODŁOŻA STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


Płyn zarobowy
W pojemniku należy przygotować płyn zarobowy, składający się z wody i żywicy akrylowej MAXCRYL. W tym celu należy zmieszać jedną część MAXCRYL z trzema częściami wody. Na jeden worek MAXSEAL FOUNDATION (25 kg) należy przygotować 7 – 8 l płynu zarobowego ( 2 l MAXCRYL + 6 l wody).
Stosowanie płynu zarobowego polepsza parametry mechaniczne powłoki , zwiększa przyczepność powłoki do podłoża i redukuje skurcz podczas wiązania.
Przygotowanie masy
Do przygotowanego płynu zarobowego wsypywać porcjami MAXSEAL FOUNDATION, stopniowo mieszając. Do mieszania zaleca się używanie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem MAXMIXER. Masę mieszać ok. 1 minuty. Gotowa masa nie może posiadać grudek. W przypadku mieszania ręcznego, po wymieszaniu gotową masę odstawić na 10 – 15 minut w celu odpowietrzenia. Następnie krótko wymieszać i przystąpić do wykonywania powłoki.
Praktycznym sprawdzeniem konsystencji dobrze wykonanej mieszanki jest osiągnięcie konsystencji gęstej śmietany, przy której szczotka MAXBRUSH zanurzona w masie nie tonie i nie przewraca się.

NAKŁADANIE I PIELĘGNACJA


MAXSEAL FOUNDATION nakłada się szczotką typu MAXBRUSH o sztywnych włóknach nylonowych, które ułatwiają wypełnienie wszelkich porów i wklęsłości. Masę nakładać tak, aby uzyskać ciągłą i jednolitą powłokę. Nie wolno nakładać jej tak jak farbę.
Daną warstwę nakładać w jednym kierunku. Jeżeli w trakcie powlekania podłoże zbyt szybko wysycha (nakładany materiał wałkuje się) można je zrosić wodą pamiętając jednak, aby było one matowo-wilgotne bez wody zastoiskowej. Nie wolno dodawać płynu zarobowego do gotowej mieszanki.
Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 24 godziny przed nałożeniem drugiej.
Druga warstwę nakładać w kierunku prostopadłym do pierwszej. Zużycie materiału na wykonanie powłoki powinno mieścić się w przedziale 2,5 – 3,0 kg/m2 w dwóch warstwach.
W przypadku aplikacji na ściany fundamentowe , poddane działaniu wód agresywnych pod dużym ciśnieniem, druga warstwa powinna być nakładana przy pomocy kielni w ilości 7 kg/m2. Drugą warstwę przygotowuje się przez dodanie do 12 kg piasku krzemowego na 25 kg MAXSEAL FOUNDATION. W celu poprawy przyczepności zalecane jest użycie żywicy MAXCRYL do płynu zarobowego w stosunku 1: 3 (MAXCRYL : Woda).
Wykonaną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu można delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury otoczenia i podłoża
min. 5st. C.

UWAGI


• Powłoki MAXSEAL FOUNDATION mogą być nakładane na nowy beton po 28 dniach.
• Nie należy stosować na zewnątrz, jeżeli w ciągu 4 – 6 godzin po nałożeniu spodziewany jest deszcz.
• Nie rozrabiać ponownie raz przygotowanego materiału.
• Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5 st. C do + 35st. C, a także gdy w ciągu 24 godzin po wykonaniu powłoki może spaść poniżej + 5st. C.
• W trakcie wykonywania robót, podczas występowania wysokich temperatur, materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej wody. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXSEAL FOUNDATION w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej wody, aby przyspieszyć czas wiązania.

KOLORY


MAXSEAL FOUNDATION występuje w kolorze szarym.

OPAKOWANIE


Worki 25 kg .

MAGAZYNOWANIE


W suchym pomieszczeniu przez 12 miesięcy.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, MAXSEAL FOUNDATION ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom