drizoro strona główna
powrót
THERMOSAN® - F

ZAPRAWA WYKOŃCZENIOWA NA MAKROPOROWATY TYNK RENOWACYJNY THERMOSAN

THERMOSAN® - F
THERMOSAN® - F - ZAPRAWA WYKOŃCZENIOWA NA MAKROPOROWATY TYNK RENOWACYJNY THERMOSAN
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Jednoskładnikowa, mikroporowata zaprawa składająca się z lepiszczy hydraulicznych, przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania powłoki z makroporowatej zaprawy THERMOSAN stanowiącej ochronę przed postępującą wilgocią.

ZASTOSOWANIE


Stanowi ochronę dla powłoki THERMOSAN przeciwko uszkodzeniom mechanicznym i deszczom.
Razem z THERMOSAN zapewnia wodoodporne, dekoracyjne wykończenie zewnętrzne fasad oraz ścian narażonych na postępujące zawilgocenie.

ZALETY


• Zapewnia wodoodporność przeciw wodzie deszczowej.
• Paro przepuszczalna.
• Jej biały kolor zapewnia dekoracyjne wykończenie bez konieczności malowania.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni
THERMOSAN - F aplikuje się jako wykończenie dla makroporowatej zaprawy THERMOSAN, która powinna dojrzewać co najmniej 7 dni przed nałożeniem THERMOSAN - F.
Podłoże musi być stabilne, strukturalnie zdrowe, czyste, bez śladu tłuszczu, olejów, grzybów, kurzu czy farb oraz musi być wilgotne, jednak bez wody na powierzchni. Przed nałożeniem materiału należy upewnić się czy usunięto kurz i brud z powierzchni. Wskazane jest wyrównanie powierzchni, usunięcie wszelkich nierówności oraz wypełnienie ubytków. W przypadku bardzo gładkiej powierzchni zalecane jest jej zrapowanie za pomocą dłuta w celu polepszenia przyczepności. Także w celu zapewnienia przyczepności do podłoża można nałożyć cienką warstwę THERMOSAN F wciskając mocno w podłoże, lub warstwę gruntującą używając szczotki typu MAXBRUSH.
W czasie upałów lub kiedy podłoże jest bardzo absorpcyjne, należy je uprzednio zmoczyć bez pozostawiania stojącej wody i odczekać, aż woda zostanie wchłonięta.
Mieszanie i aplikacja
Mieszanie można wykonać mechanicznie mieszadłem lub mieszarką o wolnych obrotach albo ręcznie. Na każdy 25 kg worek THERMOSAN - F przypada 4 do 4,5 l czystej wody (16 do 18%). Należy zachować stałą proporcję wody na worek. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować różnice w kolorze na wykończonej powierzchni.
Do wody należy dodać proszek i miksować około 2 minut do uzyskania jednorodnej mieszanki o gęstej konsystencji. Pozostawić na 5 minut. Następnie miksować ponownie, aż do uzyskania konsystencji właściwej do wykonania aplikacji, dodając jeśli to konieczne wodę max. 4,5 l na 25 kg worek jak nadmieniono uprzednio.
Aplikacja
THERMOSAN - F aplikuje się o grubości 7 do 12 mm . Dla większych grubości najpierw należy nałożyć warstwę wyrównującą aby zapobiec zbyt dużej aplikacji materiału, co jest nie tylko nieekonomiczne, ale może spowodować spękania powstające wskutek retrakcji, a także zmiany w odcieniu.
Następnie rozprowadzić materiał kielnią lub natryskiem. Po zmieszaniu czas przydatności mieszanki do aplikacji i wyrównania wynosi około 1 godziny.
Kiedy zaprawa nieco stwardnieje (po 1-3 godzinach, zależnie od otaczających warunków), wykończenie wykonuje się zacieraczką (plastikową lub drewnianą) lub gąbką itp.

UWAGI


• Nie wykonywać aplikacji, gdy istnieje ryzyko deszczu czy mrozu.
• Nie wykonywać aplikacji na tynk gipsowy lub na nieprzyczepne podłoża.
• Nie wykonywać aplikacji, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 5C lub powyżej 30C mierzona na podłożu.
• Chronić THERMOSAN F przed deszczem za pomocą plastiku lub brezentu impregnowanego oraz przed zbyt wielkim upałem stosując lekki natrysk.
• THERMOSAN F w swojej strukturze nie jest produktem toksycznym, ale przy jego aplikacji należy stosować takie same środki ostrożności jak przy innych produktach cementowych.
• Należy unikać kontaktu produktu z oczami i skórą stosując rękawice gogle ochronne i maskę.
• W przypadku kontaktu produktu ze skórą czy oczami należy je dokładnie opłukać obfitą ilością czystej wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi należy skontaktować się z lekarzem.

OPAKOWANIE


25 kg worki

KOLOR


Biały

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym przed przemarzaniem.

BHP


Jak wszystkie produkty cementowe, THERMOSAN - F ma właściwości ścierne i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czysta wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom