drizoro strona główna
powrót
MAXCLEAR®

SILOKSANOWY ŚRODEK DO IMPREGNACJI I HYDROFOBIZACJI CHRONIĄCY POWIERZCHNIE PRZED WODĄ

MAXCLEAR®
MAXCLEAR® - SILOKSANOWY ŚRODEK DO IMPREGNACJI I HYDROFOBIZACJI CHRONIĄCY POWIERZCHNIE PRZED WODĄ
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCLEAR jest przezroczystą cieczą na bazie siloksanu, przeznaczoną do ochrony przed wodą wszystkich powierzchni, z wyjątkiem wapieni. Do wapieni zalecany jest MAXCLEAR – D.

ZASTOSOWANIE


Do zabezpieczania cegły, betonu, sztucznego kamienia oraz wykończeń, które nie są zbyt porowate.
Na porowate i wchłaniające wodę płytki.
Duże elementy prefabrykowane mogą być pokrywane już w wytwórni.
Może być iniektowany w ściany calem zmniejszenia wilgotności kapilarnej.

ZALETY


• Zapewnia przezroczystą ochronę powierzchni przed wodą.
• W wyniku hydrofobizacji uzyskuje się zmniejszenie zwilżalności powierzchni o ponad 90%
• Zwiększenie penetracji w głąb betonu
• Umożliwia powierzchni w 100 % „pocenie się”.
• Zachowuje fakturę i kolor pokrywanej powierzchni.
• Zmniejsza wykwity krystaliczne i osady soli na powierzchni.
• Obniża koszty czyszczenia.
• Nie ulega wpływom zmian temperatur.

ZALETY


Przygotowanie powierzchni. Obrabiana powierzchnia musi być całkowicie sucha, wolna od brudu, pyłu, smaru, wykwitów. Spękania i wszelkie uszkodzenia muszą być najpierw naprawione produktem MAXREST, zaś spoiny między cegłami czy bloczkami wypełnione produktem MAXJOINT, MAXJOINT FLEX.
Nakładanie. Stosować pędzel o miękkim włosiu lub natrysk niskociśnieniowy. Pokrywaną powierzchnię należy dokładnie nasycić produktem MAXCLEAR, nakładając go sukcesywnie pasami, unikając pokrywania na raz zbyt dużej powierzchni. Zaleca się aplikowanie dwóch warstw z odstępem 10 godzin pomiędzy nimi.

UWAGI


Podczas aplikacji na powierzchnie zewnętrzne i fasady unikać zabrudzenia szkła i aluminium. Do czyszczenia należy stosować rozpuszczalnik, w ciągu jednej godziny od zanieczyszczenia powierzchni.
Należy unikać aplikacji, gdy deszcz spodziewany jest w ciągu dwóch godzin od zastosowania produktu MAXCLEAR.
Nie powinno się stosować temperaturach poniżej 5st C, lub na wilgotne powierzchnie.
Nie stosować na powierzchnie granitowe, wapienne lub podobnego typu materiały.
Jest to ochrona czasowa, którą należy co kilka lat powtarzać.

WYDAJNOŚĆ


Na powierzchnie nie porowate 3,5 m2/litr, a na powierzchnie porowate 0,5 do 0,7 m2/ litr.

OPAKOWANIE


Metalowe wiadra o pojemności 25 litrów i 5l

PRZECHOWYWANIE


W oryginalnych pojemnikach do 12 miesięcy.

BHP


MAXCLEAR jest cieczą łatwopalną, należy zatem zachować wszelkie środki ostrożności w czasie transportu, stosowania i przechowywania. Nie palić tytoniu podczas nakładania produktu lub w pobliżu otwartych pojemników.
Należy nosić ubranie i okulary ochronne, unikać wdychania oparów i zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu, gdzie wykonywane są prace. Przestrzenie zamknięte muszą posiadać dodatkową wentylację.
Stosując MAXCLEAR w zamieszkałych budynkach należy się upewnić, że są urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wyłączone.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom